כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח מדי חודש (מלבד האוכלוסיות הפטורות מתשלום)
תשלום דמי הביטוח כסדרם מקנה זכות לרוב קצבאות הביטוח הלאומי
דמי הביטוח הלאומי מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, ועל-פי מעמדו הביטוחי כעובד שכיר, כעובד עצמאי, או כמי שאינו עובד. לפירוט שיעורי התשלומים, ראו פורטל תשלומים לביטוח לאומי
למידע על תשלום דמי ביטוח לאומי באתר המוסד לביטוח לאומי

כל תושב ישראל מגיל 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח (מלבד האוכלוסיות הזכאיות לפטור מתשלום).

 • תשלום דמי הביטוח הלאומי כסדרם מקנה זכאות לרוב קצבאות הביטוח הלאומי.
 • חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי נקבעת על פי סוג המעמד של התושב. חובות תשלום שונות נקבעו לגבי:
  • עובד עצמאי
  • עובד שכיר
  • עובד שכיר בחופשה ללא תשלום
  • עובד במשק בית ומעסיקו
  • בעל הכנסה שלא מעבודה
  • לא עובד
  • תלמיד ישיבה
  • תלמיד (סטודנט)
  • מתנדב/ת בשירות לאומי
  • חייל בשירות חובה
  • חייל בשירות ללא תשלום (של"ת)
  • חייל בשירות קבע
  • חבר קיבוץ
  • מקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת)
  • אסיר /עציר
  • מצוי בהכשרה מקצועית
  • עובד במדינת אמנה (מדינה שישראל חתומה עימה על אמנה לביטוח סוציאלי)
 • בנוסף, על-פי המעמד של המבוטח בביטוח הלאומי נקבע:
  • מי חייב לשלם את דמי הביטוח בעבור המבוטח: המעסיק של המבוטח (במקרה של עובד שכיר), המבוטח עצמו (במקרה של עצמאי), מי שמשלם את הפנסיה בעבור המבוטח (במקרה של גמלאי) או משרד הביטחון (במקרה של שירות בצבא).
  • באילו ענפי ביטוח בביטוח הלאומי הוא יהיה מבוטח. כלומר לאילו ענפי ביטוח יצטרך לשלם, ובהתאם לכך, אילו קצבאות הוא יהיה זכאי לקבל.
  • מהן ההכנסות הנלקחות בחשבון לצורך חישוב דמי הביטוח של המבוטח (הבסיס‏ לתשלום דמי ביטוח).
 • למידע על דרכי התשלום ופירוט לגבי האוכלוסיות השונות ושיעורי התשלומים, ראו בפורטל תשלומים לביטוח לאומי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים