מבוטחים בביטוח בריאות קבוצתי זכאים לקבל הודעה על שינויים בתנאי הפוליסה שלהם
במקרים מסוימים חברת הביטוח חייבת לקבל את הסכמת המבוטח לשינויים, ולא תוכל להמשיך ולבטח אותו אם לא נתן את הסכמתו המפורשת


התנאים בפוליסת ביטוח בריאות קבוצתי עשויים להשתנות מעת לעת, וחברת הביטוח מחויבת להודיע למבוטחים על כל שינוי בתנאי הכיסוי או בסכום הפרמיה שהיא גובה.

  • המבוטחים זכאים להודעה על כל שינוי בתנאי הביטוח, 30 ימים לפני מועד השינוי.
  • אם מדובר בשינוי בכיסוי הביטוחי או בדמי הביטוח, המבוטחים זכאים להודעה 60 ימים לפני מועד השינוי.
דוגמה
  • שינוי בכתובת למשלוח תביעות דורש הודעה על 30 יום מראש
  • שינוי על העלאה בדמי הביטוח דורש הודעה של 60 יום מראש.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. חברת הביטוח חייבת לפנות למבוטחים בהודעה על כל שינוי בתנאי הפוליסה.
  • במקרה של שינוי בכיסוי הביטוחי או בדמי הביטוח, המבוטחים זכאים להודעה 60 ימים לפני מועד השינוי, המפרטת את הצורך בקבלת ההסכמה לצורך המשך הביטוח. למידע נוסף ראו הסכמת מבוטח לחידוש פוליסת ביטוח בריאות קבוצתי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים