ההורים הם האחראים והמוסמכים להגיש בקשה להוצאת דרכון/תעודת מעבר עבור ילדם הקטין
כאשר ההורים נשואים, מספיקה הסכמה של אחד מהם כדי להוציא דרכון
במקרה שמדובר בהורים בנפרד או הורים שהם ידועים בציבור, נדרשת הסכמת שני ההורים לצורך הוצאת הדרכון
זכותו של הורה פרוד לא להסכים להוצאת דרכון לילדו


שימו לב
בעקבות מלחמת חרבות ברזל, החל מיום 08.11.2023 ועד 07.11.2024:
תאריך תפוגה
תאריך תפוגה: 07.11.2024


ההורים הם האחראים והמוסמכים להגיש בקשה להוצאת דרכון/תעודת מעבר לילדם הקטין.

 • כאשר ההורים נשואים זה לזה מספיקה לרוב הסכמת אחד מהם לצורך הגשת הבקשה להוצאת הדרכון עבור הקטין.
 • במקרה של הורים בנפרד או ידועים בציבור נדרשת הסכמת שני ההורים. ההסכמה יכולה להינתן בהתייצבות אישית של שני ההורים בלשכה, או באמצעות חתימה על טופס הסכמה של ההורה שלא מתייצב.
 • במקרה של קטין השוהה במשפחת אומנה או בקטין שמונה לו אפוטרופוס על-ידי בית-המשפט, הבקשה עשויה להיות מוגשת באמצעות הורה האומנה או האפוטרופוס, בהתאם לסמכויות שניתנו לו.
 • תוקף דרכון של קטין עד גיל 16 הוא ל-5 שנים.
 • החל מ-18.07.2023 דרכון של קטין מגיל 16 ומעלה תקף ל-10 שנים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים אזרחי ישראל, שלפחות אחד מהוריהם אזרח/ית ישראל.

מתי מספיקה הסכמת הורה אחד להוצאת הדרכון

 • כאשר ההורים נשואים זה לזו, ואין מידע שאחד מהם מתנגד להנפקת דרכון.
 • במקרה של הורה אלמן או אלמנה.
 • כאשר האם רווקה ואין הכרה באבהות על הקטין.
 • כאשר הורה גרוש/ה עלה לבדו עם ילדו הקטין לארץ, וההורה השני לא עלה לארץ.
 • כאשר ההורה גרוש/ה מההורה השני, או כאשר האם רווקה (ויש הכרה באבהות), אך קיים פסק דין שמסמיך את אחד ההורים לצאת עם הילד מהארץ ללא הסכמת ההורה השני, או כאשר פסק הדין מעניק לאחד ההורים אפוטרופסות בלעדית על הקטין.

מתי נדרשת הסכמת שני ההורים להוצאת הדרכון

 • כאשר ההורים ידועים בציבור.
 • ההורים נשואים, אך יש מידע במשרד הפנים שאחד מהם מתנגד להנפקת דרכון, בין בכתב ובין בעל-פה.
 • ההורים נשואים, אך התקבל במשרד הפנים מידע בדבר פרידה והליכי גירושין של ההורים.
 • ההורים גרושים, ואין לאחד מהם הסכם גירושין המסמיך אותו לצאת עם הקטין מהארץ ללא הסכמת ההורה השני, או פסק דין המעניק לו אפוטרופסות בלעדית על הקטין.
 • כאשר האם רווקה, אך יש הכרה באבהות על הקטין.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

שימו לב
החל ב-01.06.2017 מונפקים אך ורק דרכונים ביומטריים.
למידע על ההליך ראו הוצאת דרכון ביומטרי (בפסקת "שלבי ההליך").
 • הנפקת דרכונים ביומטריים נעשית באמצעות זימון תורים בלבד. יש לקבוע תור מראש באופן מקוון או במוקד הטלפוני - 3450*.
 • הנפקת הדרכון כרוכה בתשלום אגרה. מי שמשלמים באופן מקוון נהנים מתעריף מוזל. המשלמים באופן מקוון בחודשי החורף נהנים מתעריף מוזל עוד יותר - בין 1 בנובמבר ועד היום האחרון של חודש פברואר. האגרה המוזלת תחול רק בתנאי שהבקשה לדרכון תוגש בלשכה עד 30 באפריל באותה השנה.
עלות דרכון לקטינים
מועד התשלום דרכון ראשון או חידוש חידוש דרכון שאבד, נגנב או הושחת
מקוון - מנובמבר עד פברואר קטינים: 105 ₪ קטינים:260 ₪
מקוון - ממרץ עד אוקטובר קטינים: 140 ₪ קטינים: 295 ₪
בלשכה קטינים: 155 ₪ קטינים: 310 ₪
 • כאשר ההורים נשואים, על הקטין ואחד מהוריו לגשת אישית ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור המגורים ולהגיש את טופס הבקשה
 • יש להגיע ללשכה עם:
  • תעודת הזהות של ההורה (רישיון נהיגה לא יתקבל)
  • תעודת זהות של הילד/ה (אם קיימת)
  • דרכון ישראלי של הילד/ה (גם אם הוא לא בתוקף)
  • ניתן להביא דרכון זר או תעודת עולה, ששם הילד/ה רשום בהם בלועזית, כדי לאיית את השם באותו אופן בדרכון הישראלי.
 • לילדים עד גיל 6 ניתן להצטייד מראש בתמונה מודפסת. התמונה צריכה להיות בהתאם לדרישות לצילום תמונת תווי פנים ביומטרית (תמונת דרכון בגודל: 4.5 סנטימטר גובה / 3.5 סנטימטר רוחב).
 • כאשר הורי הקטין אינם נשואים (ידועים בציבור), בנפרד או גרושים - נדרשת הסכמת שני ההורים, כמפורט בהמשך.

הסכמת הורים בנפרד או הורים שאינם נשואים זה לזו (ידועים בציבור)

 • שני ההורים צריכים להסכים להוצאת הדרכון. ההסכמה יכולה להינתן באחת מהדרכים הבאות:
  1. התייצבות של שני ההורים בלשכת רשות האוכלוסין.
  2. התייצבות של אחד ההורים, כשהוא מצויד בטופס הסכמת הורה לניפוק דרכון לילדיו הקטינים, שנחתם על ידי ההורה שאינו מתייצב בלשכה. ניתן לחתום על הטופס:
  • בכל אחת מלשכות רשות האוכלוסין בארץ.
  • בכל אחת מנציגויות ישראל בחו"ל.
  • בפני עורך דין בארץ.
  • בפני עו"ד בחו"ל המוכר על ידי נציגות ישראל ושהתקבל באמצעותה.
  • בפני נוטריון בחו"ל, כאשר האישור על ההסכמה בפני הנוטריון אומת ואושר כנדרש (מאומת בחותמת אפוסטיל או שרשרת חתימות) ומתורגם לעברית.
 • הסכמת הורה שנמצא במאסר או במעצר תינתן בפני מפקד הכלא / מפקד בית המעצר ו/או קצין אסירים המאשרים (בחתימה וחותמת) את קבלת ההסכמה.
 • הורה חולה ומאושפז יכול לתת את הסכמתו גם בפני מנהל בית החולים / מנהל המחלקה שבה הוא מאושפז, ומנהל בית חולים / מנהל מחלקה מאשר (בחתימתו ובחותמת) כי ההסכמה ניתנה בפניו.

התנגדות הורים בנפרד

 • הורה יכול לפנות ללשכת האוכלוסין ולבקש שלא להנפיק דרכון לילדיו הקטינים מכיוון שהוא נמצא בהליכי גירושין, או שכבר התגרש, או מכל סיבה אחרת.
 • עליו להסביר בכתב את בקשתו ואת הסיבות לה.
 • הילד ייכלל ברשימת מנועי דרכון ולא ניתן להוציא לו דרכון.

הורה פרוד שאינו בקשר עם הילד

 • הורה פרוד או גרוש, שמבקש להנפיק דרכון לילדו ללא הסכמת ההורה השני, חייב להוכיח כי אין לו קשר עם ההורה השני, כי הוא אינו יודע את כתובתו, וכי ההורה השני אינו מקיים קשר עם הילד הקטין. עליו להמציא לפחות שלושה אישורים מבין אלה:
  • מסמך מביטוח לאומי על תשלום מזונות במקום ההורה.
  • אישור משירותי הרווחה כי ההורה השני אינו מקיים קשר עם הקטין.
  • הוכחה כי ההורה השני נמצא בחו"ל מספר שנים ללא ביקורים בארץ, ולכן אינו מקיים קשר עם הקטין.
  • מכתב / אישור מיועצת בית הספר שידוע להם כי ההורה השני אינו מקיים קשר עם הילד.
 • אם הובאו האישורים האלה, ופקיד מרשם האוכלוסין השתכנע כי ההורה השני אינו מקיים קשר עם ילדו, יישלח להורה השני "מכתב להורה גרוש על מתן דרכון לילדו" בדואר רשום ובדואר רגיל, לפי המען של ההורה השני הרשום במרשם האוכלוסין.
  • אם המכתב שנשלח חזר מהדואר מבלי שהתקבל, יונפק לקטין דרכון לשנה אחת.
  • הנפקת הדרכון תעוכב 21 יום מתאריך משלוח המכתב כדי לאפשר להורה השני לבצע כל פעולה שימצא לנכון כדי למנוע את יציאתו של הילד מהארץ, ובכלל זה הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ.
  • אם המכתב לא חזר בדואר לאחר 21 יום, יונפק ביום ה-22 דרכון לקטין למשך שנה.

הורה אומנה

 • הורה אומנה, המבקש להגיש בקשה להוצאת דרכון עבור קטין הנמצא אצלו באומנה, נדרש לעמוד בתנאים הבאים:
  • נוכחות אישית בלשכת האוכלוסין, בצירוף תעודת זהות.
  • חתימה על הצהרה והתחייבות בנוגע לדרכון ולמגבלות השימוש בו.
  • הצגת המסמכים המקוריים הבאים:
   • אישור משרד הרווחה לשמש כאומנה.
   • אישור מנחה האומנה להוצאת הדרכון.
   • אישור הגוף המפעיל (הנותן את שירותי האומנה) כי מנחה האומנה אושר או מועסק על-ידו.
 • במקרה של בני-זוג המשמשים כאומנה לקטין, על כל אחד מהם, ביחד ובנפרד, לעמוד בכל התנאים.

אפוטרופוס

 • אפוטרופוס שמונה לקטין, המבקש להגיש בקשה להוצאת דרכון עבורו, נדרש לעמוד בתנאים הבאים:
  • נוכחות אישית בלשכת האוכלוסין, בצירוף תעודת זהות.
  • הצגת צו מינוי אפוטרופסות בלעדית על הקטין- מקור או העתק נאמן למקור בלבד (לא צילום).
  • חתימה על הצהרה כי ידוע לו שצו המינוי שהציג הוא הצו האחרון שהוצא.
  • חתימה על טופס הבקשה לקבלת דרכון.
 • במקרה שלא נרשם בצו כי מדובר באפוטרופסות בלעדית (מונו מספר אפוטרופסים או מונה אפוטרופוס בנוסף להורים)- על כל הגורמים המעורבים (האפוטרופסים הנוספים וההורים), להזדהות ולתת הסכמתם.

קבלת הדרכון

 • הדרכון יישלח לכתובתו של המבקש תוך כ-6 שבועות.
 • לאחר הביקור בלשכה, יקבל המבקש מסרון המאפשר לעקוב אחר מצב הדרכון עד להעברתו לשליחה בדואר.
 • לאחר שהדרכון מועבר לרשות הדואר למשלוח לכתובת המבקש, יקבל מסרון נוסף עם מספר מעקב וקישור למעקב אחר הדרכון באתר הדואר.
 • דרכון שלא יאסף מהדואר יועבר ללשכה בה הוגשה הבקשה לצורך איסופו.

חשוב לדעת

 • שר הפנים רשאי לסרב לבקשה של כל אדם להוציא דרכון, למשל אם יש חשש של שימוש לרעה בדרכון.
 • אם הסכם גירושין מסמיך את אחד ההורים לצאת עם הילד מהארץ ללא הסכמת ההורה השני, או שקיים פסק דין של בית משפט המעניק לאחד ההורים אפוטרופסות בלעדית על הילד, אין צורך בהסכמת ההורה השני.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים