הודעת פטירה היא מסמך שנערך על ידי רופא שמאשר את דבר מותו של אדם
לא ניתן להוציא רישיון קבורה ללא הודעת פטירה
יש הבדל בין הודעת פטירה לבין תעודת פטירה שהיא מסמך לצרכים רשמיים ומשפטיים שמונפק על ידי רשות האוכלוסין וההגירה
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


הודעת פטירה היא מסמך שנערך על ידי רופא שמאשר את מותו של אדם.

  • הודעת הפטירה הכרחית לצורך קבורתו של המנוח ולא ניתן לקבל רישיון קבורה ללא הודעת פטירה.
שימו לב
יש הבדל בין הודעת פטירה (המידע בדף זה) שהיא מסמך רפואי לבין תעודת פטירה שמונפקת על ידי רשות האוכלוסין וההגירה לצרכים רשמיים ומשפטיים.

למי ואיך פונים

  • אם האדם נפטר בבית-חולים, יש לפנות למשרד קבלה ושחרור חולים, שימסור למשפחה את הודעת הפטירה.
  • אם האדם נפטר מחוץ לכתלי בית-חולים, יש להזמין אמבולנס טיפול נמרץ של מד"א או חברת אמבולנסים מורשית אחרת.

שלבי ההליך

כשהאדם מת בבית-חולים

  • אם הפטירה אירעה בבית-חולים, רופא בית-החולים ימלא את הודעת הפטירה.
  • הודעת הפטירה תימסר למשרד קבלה ושחרור חולים בבית החולים או ישירות למשפחה.

כשהאדם מת מחוץ לכתלי בית-חולים

  • אם הפטירה אירעה מחוץ לכתלי בית-חולים ובמקום הפטירה נוכח רופא בעל רישיון ממשרד הבריאות, הרופא יכריז על המוות וימלא הודעת פטירה.
  • אם אין רופא נוכח בעת הפטירה, יש להזמין אמבולנס טיפול נמרץ של מד"א או חברת אמבולנסים מורשית אחרת. במקרה כזה, הפרמדיק יכריז על המוות וימלא הודעת פטירה.
  • יש מקרים שכוחות משטרה יוזמנו למקום בהתאם להחלטת הצוות הרפואי.
  • הודעת הפטירה שתמולא על ידי הרופא או הפרמדיק שנכחו במקום תועבר לחתימת לשכת הבריאות המקומית לצורך השלמת ההודעה והוצאת רישיון קבורה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים