הקדמה:

הודעת פטירה היא מסמך הנערך על ידי רופא המאשר את דבר מותו של אדם
לא ניתן להוציא רישיון קבורה ללא הודעת פטירה
הודעת הפטירה אינה מהווה מסמך משפטי רשמי, ואינה מחליפה את תעודת הפטירה הרשמית המונפקת במשרד הפנים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


הודעת פטירה היא מסמך הנערך על ידי רופא ומאשר את מותו של אדם.

  • הודעת הפטירה הכרחית לצורך קבורתו של האדם. לא ניתן להוציא רישיון קבורה ללא הודעת פטירה.

למי ואיך פונים

  • אם האדם מת בבית-חולים, יש לפנות למשרד קבלה ושחרור חולים, שימסור למשפחה את הודעת הפטירה.
  • אם האדם מת מחוץ לכתלי בית-חולים, יש להזמין אמבולנס טיפול נמרץ של מד"א או חברת אמבולנסים מורשית אחרת.

שלבי ההליך

כשהאדם מת בבית-חולים

  • במקרה שהפטירה אירעה בבית-חולים, רופא בית-החולים ימלא את הודעת הפטירה.
  • הודעת הפטירה תימסר למשרד קבלה ושחרור חולים בבית החולים או ישירות למשפחה.

כשהאדם מת מחוץ לכתלי בית-חולים

  • אם הפטירה אירעה מחוץ לכתלי בית-חולים ובמקום הפטירה נוכח רופא בעל רישיון ממשרד הבריאות, הרופא יכריז על המוות וימלא הודעת פטירה.
  • אם אין רופא נוכח בעת הפטירה, יש להזמין אמבולנס טיפול נמרץ של מד"א או חברת אמבולנסים מורשית אחרת. במקרה כזה, הפרמדיק יכריז על המוות וימלא הודעת פטירה.
  • ישנם מקרים בהם כוחות משטרה יוזמנו למקום, בהתאם להחלטת הצוות הרפואי.
  • הודעת הפטירה שתמולא על ידי הרופא או הפרמדיק שנכחו במקום תועבר לחתימת לשכת הבריאות המקומית לצורך השלמת ההודעה והוצאת רישיון קבורה.

חשוב לדעת

  • הודעת הפטירה אינה תעודת פטירה לצרכים רשמיים ומשפטיים. לצרכים אלה, יש להנפיק תעודה במשרד הפנים. חלק מבתי החולים אשר מוציאים את רישיון הקבורה מעבירים את הפרטים ישירות גם למשרד הפנים לשם הוצאת התעודה. יש לברר בבית החולים האם שרות זה ניתן בו. למידע נוסף על הנפקת תעודת פטירה ראו הוצאת תעודת פטירה.

חקיקה ונהלים