לצורך קבורה של נפטר ותיאום מועד הלוויה מול חברת קבורה, יש להוציא רישיון קבורה במשרד הבריאות במחוז שאליו שייך הנפטר
ברוב המקרים רישיון הקבורה ניתן בבית החולים שבו נקבע מותו של הנפטר
אם מעוניינים להביא את הנפטר לקבורה באותו היום ונדרשת מעורבות לשכת הבריאות לאחר שעות פעילותה, יש להתקשר ישירות לחברת הקבורה
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


לצורך קבורה של נפטר ותיאום מועד הלוויה (מול חברה קדישא או גוף קבורה מוסמך אחר), יש להצטייד ברישיון קבורה.

 • אם הפטירה היתה בבית חולים ממשלתי, בדרך כלל ניתן לקבל את רישיון הקבורה ישירות מבית החולים דרך מחלקת קבלת חולים.
 • אם הפטירה היתה מחוץ לבית החולים או בבית חולים שאינו ממשלתי, יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית או הנפתית במקום מגוריו של הנפטר, עם הודעת פטירה חתומה ב-4 עותקים על-ידי רופא מוסמך, ותעודת זהות של הנפטר.
 • פרטים בנושא קבורה לאוכלוסייה הנוצרית והמוסלמית ניתן לקבל במשרדי הקבלה של בית החולים, או מהצוות הרפואי שהגיע לבית (במקרה של פטירה בבית).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני משפחה וקרובים של נפטרים שמבקשים להביא אותם לקבורה.

שלבי ההליך

 • לרוב, ניתן לקבל את רישיון הקבורה ישירות בבית החולים. ניתן לבדוק זאת בפנייה למשרד קבלת ושחרור חולים.
 • במקרה של פטירה בבית חולים שאינו מוציא רישיון קבורה, או במקרה של פטירה מחוץ לכותלי בית החולים, יש לפנות ללשכת הבריאות.
 • לאחר שעות הפעילות של לשכות הבריאות, ורק אם מעוניינים להביא את הנפטר לקבורה באותו היום, יש להתקשר ישירות לחברת הקבורה כדי שיתאמו את הוצאת רישיון הקבורה מול רופא לשכת הבריאות.
 • כאשר פונים ללשכת הבריאות ישירות או באמצעות חברת הקבורה יש להביא את המסמכים הבאים:
  • הודעת הפטירה שמולאה על ידי צוות רפואי במקום הפטירה (בבית או בבית החולים) ב-4 עותקים.
  • דו"ח מד"א (במקרה שמד"א נכח במקום).
  • טופס הכרזה על מוות על ידי פרמדיק מד"א (אם פרמדיק מד"א נכח במקום).
  • טופס אישור ויתור על נתיחה חתום על-ידי המשטרה (אם האדם נפטר בבית והמשטרה הוזמנה).
  • תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת שמופיעה בה תמונתו של המנוח.
 • מומלץ להצטייד במסמכים שמעידים על מצבו הרפואי של המנוח או בשמו של הרופא המטפל ופרטי הקשר עמו (או בשניהם).
 • מסמך רישיון הקבורה יונפק על-ידי משרד הבריאות ללא תשלום ויימסר לפונה.
 • יש לגשת עם המסמך לחברת הקבורה כדי לתאם את סידורי הקבורה ומועד הלוויה.

חשוב לדעת

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים בנושא קבורה למוקד המשרד לשירותי דת במספר 02-5311111. המוקד פועל 24 שעות ביממה, מלבד בשבתות וחגי ישראל.
 • אם תעודת הזהות של הנפטר נמסרה ללשכת הבריאות המחוזית או הנפתית או למכון לרפואה משפטית בעת הוצאת רישיון הקבורה, הם יטפלו בהעברת תעודת הפטירה למשרד הפנים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים