המוסד לביטוח לאומי יכול לדחות תביעות לקבלת מזונות במקרים בהם הכנסת ההורה בעל ההחזקה על הקטין גבוהה מהרף שנקבע בתקנות

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עב"ל 25123-06-10
תאריך:17.10.2012
קישור:לקריאת נוסח פסק הדין

פסק הדין עוסק בערעור שהוגש על-ידי 3 אמהות לילדים קטינים שנמצאים בהחזקתן, כנגד החלטת בית הדין האזורי לעבודה לאשר את החלטת המוסד לביטוח לאומי שלא לאשר להן קבלת קצבת מזונות משום שאינן עונות על תנאי הזכאות.

 • 3 הנשים חתמו עם בעליהן על הסכמים להתרת נישואין שקיבלו תוקף של פסק דין.
 • במסגרת ההסכמים הוסדרה חובת תשלום המזונות של הבעלים לשעבר לטובת הילדים.
 • הבעלים לשעבר לא עמדו בהסכמים ולא העבירו דמי מזונות לטובת הילדים.
 • המערערות הגישו תביעה למוסד לביטוח לאומי לקבלת קצבת מזונות.
 • תביעות המערערות לקבלת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי נדחו על-ידי המוסד בטענה שהן אינן עונות על תנאי הזכאות:
  1. תביעתה של אחת המערערות נדחתה משום ששהתה בחו"ל מעל לרף שנקבע בתקנות המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ג-1972.
  2. תביעותיהן של שתי המערערות הנוספות נדחו משום שהכנסתן עלתה על ההכנסה המאפשרת קבלת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, כפי שנקבע בתקנות המזונות.
 • במסגרת פסק הדין נבחנה השאלה העקרונית בדבר הקשר בין זכותו העצמאית של הקטין למזונות, לבין זכאותו של הורה הקטין שבהחזקתו הוא נמצא.
 • דחיית המוסד לביטוח לאומי את התביעות לקבלת מזונות בשל גובה הכנסתן של המערערות אושרה על ידי בית הדין הארצי לעבודה.
 • נכון ליום 06.01.2013 טרם התקבלה החלטה בנוגע לערעור על דחיית התביעה לקבלת מזונות בשל השהות בחו"ל.

בית הדין הארצי לעבודה קבע

 • התכלית של ההסדר שנקבע בחוק המזונות ובתקנות המזונות היא הבטחת גמלת קיום לקטין שנפסקו לזכותו מזונות.
 • הבטחת גמלת הקיום לקטין נבחנת לאור חובת שני ההורים כאפוטרופסים טבעיים לדאוג לילדם.
 • החובה לתשלום מזונות הקטין על-ידי המוסד לביטוח לאומי מתגבשת גם לאור מצבו הכלכלי של ההורה שהקטין נמצא בהחזקתו.

משמעות

 • המוסד לביטוח לאומי יכול לדחות תביעה לקבלת מזונות לאור מצבו הכלכלי של ההורה שהקטין נמצא בהחזקתו.
 • המוסד לביטוח לאומי יכול לדחות תביעה לקבלת מזונות במקרה שהכנסת ההורה בעל ההחזקה בקטין (ומצבו הכלכלי) הינה מעל לרף שנקבע בחוק המזונות ובתקנות המזונות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״