מי שמפגין כחוק רשאי להשתמש במגפונים ובמצלמות במהלך ההפגנה
השימוש במגפון או במצלמה אינו דורש קבלת רישיון מיוחד או אישור מראש
בהפגנה שקיבלה רישיון, אסור לשוטרים למנוע מהמשתתפים להפגין במקומות ציבוריים, גם אם הדבר מפריע לתנועת כלי רכב והולכי רגל


מי זכאי?

  • מפגין שקיבל רישיון להפגנה, רשאי להשתמש במגפון, לצלם ולהסריט את הנעשה בהפגנה ולהפגין במקומות ציבוריים אף אם הדבר מפריע לתנועת הולכי רגל או כלי רכב.

שימוש במגפון

  • שימוש שעושים המפגינים במגפון אינו מהווה הפרעה לסדר הציבורי.
  • שימוש במגפון אינו דורש קבלת רישיון מיוחד מראש.

שימוש במצלמות

  • צילום והסרטה שמבצעים מפגינים במהלך ההפגנה (למשל, במקרה של התקלות בין שוטרים לבין מפגינים) הנו חוקי ואינו מהווה פגיעה בסדר הציבורי.
  • במרבית המקרים, שוטר אינו רשאי לדרוש מהצלם להפסיק לצלם או לפגוע פיזית בצלם ו/או בציוד הצילום שלו.

הפרעה לתנועה

  • רחובות, מדרכות וכיכרות מהווים אזורים המיועדים לקיום הפגנות.
  • ברישיון להפגנה, על המשטרה להתיר למשתתפים לעמוד או ללכת במקומות ציבוריים, גם אם הדבר מפריע לתנועה של הולכי רגל או כלי רכב.
  • ניתן לצמצם את אי הנוחות הנגרמת לעוברי-הדרך באמצעות קביעת מסלול מדויק לתהלוכה, הגדרה מדויקת של שעות ההפגנה וסידורי תנועה מתאימים.

חשוב לדעת

  • לקבלת מידע וייעוץ בנושא הזכות להפגין, למשל במקרים של אי מתן רישיון להפגנה, ניסיון לפיזור הפגנה חוקית, אלימות במהלך הפגנה וכדומה, ניתן לפנות לקו החם של האגודה לזכויות האזרח בישראל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים