הזכות להפגין הינה חלק מחופש הביטוי ובתנאים מסוימים, יש לבקש את אישור המשטרה לצורך קיום הפגנה
נדרש רישיון רק בתנאי שההפגנה נערכת תחת כיפת השמיים ומשתתפים בה מעל לחמישים איש שמגיעים לשמוע נאום או הרצאה בנושא מדיני
יש להגיש את הבקשה לקבלת רישיון באופן מקוון, 5 ימים לפחות לפני מועד ההפגנה, למעט במקרים דחופים ולא צפויים
הפגנות בנושא שמירה על שלטון החוק, טוהר המידות של נבחרי הציבור ומחאה על שחיתות שלטונית - אינן מותנות בקבלת רישיון גם אם מתקיימות תחת כיפת השמיים ומשתתפים בהן מעל 50 איש
אם המשטרה דוחה את הבקשה לקבלת רישיון או מתנה את הרישיון במילוי אחר תנאים מגבילים לא סבירים, ניתן להגיש עתירה לבג"ץ
למידע נוסף ראו בקשה לקבלת רישיון לקיום אירוע באתר משטרת ישראל

מתי יש צורך בקבלת רישיון?

 • בכל סוג של התאספות או הפגנה באיזור משכן הכנסת (ללא קשר לנושא או למספר המשתתפים).
 • בהפגנה במקום אחר שאינו הכנסת, הכוללת את כל המאפיינים הבאים:
  1. משתתפים בה 50 איש או יותר.
  2. היא נערכת במקום ציבורי ותחת כיפת השמיים.
  3. בהפגנה יישמעו נאומים, דיונים או הרצאות בנושאים מדיניים.

מהו נושא מדיני?

 • החוק לא מגדיר מהם "נושאים מדיניים" (שהפגנה בנושאים אלו נדרשת ברישיון), אך נקבע בפסיקת בג"ץ, כי יש לפרש את המונח "נושא מדיני" באופן מצמצם, כך שיפגע כמה שפחות בזכות להפגין ובחופש הביטוי.
 • עוד נקבע, כי הפגנות בנושאים של שלטון החוק, טוהר המידות של נבחרי ציבור ומחאה בנוגע לשחיתות שלטונית לא מוגדרים כ"נושאים מדיניים" ועל-כן לא נדרש לקבל רישיון בהפגנות בנושאים אלו.
 • כמו כן, נקבע כי נוכחות פוליטיקאים ואף נאומים או הצהרות של פוליטיקאים במסגרת הפגנה/תהלוכה- הם לא בהכרח מעידים כי מדובר ב"נושא מדיני או נאום מדיני".
 • שימוש במגפון בעת ההפגנה/תהלוכה, הנפת שלטים וכרזות וקריאת סיסמאות, לא מוגדרים כ"נאום בנושא מדיני".

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה היא תועבר לטיפול הגורם המתאים במשטרה.
 • המשטרה רשאית לדרוש כי מגיש הבקשה (או מייצג מטעמו) יתייצב בתחנת המשטרה תוך 24 שעות מרגע הדרישה ובתיאום עם הגורם המזמין.
 • מגיש הבקשה (או מייצג מטעמו) יכול לפנות לתחנת המשטרה שבתחומה יתקיים האירוע, כדי לברר את מצב הטיפול בבקשה.
 • תוצאות הטיפול בבקשה יפורסמו במערכת איתור הודעות על הפגנות ותהלוכות באתר האינטרנט של משטרת ישראל.

סמכות והחלטת המשטרה בבקשה לקבלת רישיון

 • המשטרה מוסמכת לאשר בקשה, לדחות בקשה או לאשר בקשה בכפוף למגבלות ודרישות מסוימות (כגון: מספר המשתתפים, מיקום, מסלול, שעות, דרישה להצבת סדרנים וכו') בתנאי שיש לה מידע מבוסס שלפיו המפגינים עומדים לפגוע בסדר הציבורי או להפר את החוק.
 • עם זאת, לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, על שיקול הדעת בנושאים אלה להיות זהיר וכפוף לביקורת שיפוטית.
 • אם לדעת מפקד המחוז, קיום ההפגנה יגרום סכנה ממשית לביטחון הציבור או לסדר הציבורי, ואין דרך סבירה למנוע סכנה זאת, הוא רשאי לסרב לתת את הרישיון.
 • אם ניתן למנוע סכנה זו באמצעות תנאים או מגבלות לרישיון, מן הראוי שמפקד המחוז יתן את הרישיון בתנאים או במגבלות כפי שידרש בנסיבות המקרה.
 • כדי לסרב למתן רישיון, אין די בחשש שהפגנה תוביל להתפרעות של המשתתפים או לפגיעה ממשית בבטחון הציבור או בסדר הציבורי, אלא יש צורך בידיעות או בנסיבות שיצביעו על ודאות קרובה לסכנה ממשית להתפרעות או לפגיעה כזו.
 • הצורך להקצות כוחות שיטור להפגנה באופן המכביד על המשטרה אין בו כשלעצמו כדי למנוע מתן רישיון. המשטרה חייבת להקצות שוטרים, במסגרת המשאבים העומדים לרשותה כדי לאפשר מימוש הזכות לקיים הפגנה.
 • באופן דומה, לא די בחשש להפרת הסדר הציבורי על ידי מתנגדי ההפגנה כדי להצדיק סירוב למתן רישיון.
 • רק בנסיבות מיוחדות ומשיקולי סדרי עדיפויות משמעותיים שאינם מאפשרים למשטרה להקצות את כוח האדם הדרוש כדי לשמור על הסדר בהפגנה במקום ובמועד המבוקשים, רשאית המשטרה לדרוש לשנות את מועד ההפגנה או לדרוש שינויים שייעשו שינויים אחרים.

חשוב לדעת

 • המשטרה לא תסרב לתת רישיון להפגנה מנימוקים של חוסר בכח אדם או הכבדה על משאביה.
 • למשטרה יש סמכות לסרב לקיום הפגנה במיקום מסוים, אם יש חשש שהדבר יפגע בסדר הציבורי או בביטחון הציבור, וההגבלות חייבות להיות במידה המינימלית הנדרשת להבטחת הסדר והביטחון.
 • בכל הפגנה/תהלוכה של למעלה מ-500 איש שאינה מצריכה רישיון מהמשטרה, יש לדווח לממונה על המחוז במשרד הפנים, בתחומו תיערך ההפגנה, לפחות 5 ימים לפני מועד ההפגנה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ערעור

 • במקרה שבו המשטרה דוחה את הבקשה לקבלת רישיון או במקרה שבו הרישיון ניתן בתנאים ודרישות הפוגעים במטרת ובמהות ההפגנה (כגון: במקום מרוחק מעין הציבור, איסור על הנפת כרזות ודגלים בשל תוכנן וכו'), ניתן להגיש עתירה לבג"ץ נגד המשטרה ולבקש לשנות את ההחלטה.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

פסקי-דין