בני זוג שלא מצליחים להרות מזרעו של הגבר, זכאים להזרעה מלאכותית מזרע של תורם
זהותו של תורם הזרע וזהותה האישה שהוזרעה בזרע, אסורים בגילוי
הילד שיוולד ייחשב כילדו של בן הזוג לכל דבר וענין, כולל חובתו של בן הזוג במזונותיו של הילד
בחירת הזרע לצורך הזרעה מלאכותית מזרע של תורם, תהיה בידי הרופא ובשיתוף בני הזוג
הטיפולים כלולים בסל הבריאות, וקופות החולים נושאות בעלותם
 • הזרעה מלאכותית, הינה אחד מטיפולי הפוריות הכלולים בסל הבריאות.
 • הזרעה מלאכותית מזרע של תורם מתבצעת במקרים בהם לא מתאפשר היריון מזרעו של בן הזוג.
 • לצורך הזרעה מלאכותית מתורם מתקבל תרחיף זרעונים מוקפא מבנק זרע מוכר ומורשה ע"י משרד הבריאות.
 • הזרעה מלאכותית מתורם יכולה להתבצע אך ורק עם זרע של תורם מוכר שהתקבל בבנק זרע.
 • הזרעה מלאכותית מתורם יכולה להתבצע אך ורק במחלקה מוכרת. מחלקה מוכרת היא:
 1. מחלקה בבית החולים בו מתנהל בנק זרע מוכר, או
 2. מחלקה במרפאה ציבורית, שבה ניתן טיפול באי פוריות, או
 3. מחלקה באחת מיחידות המוכרות להפריה חוץ גופית.

מי זכאי?

 • בני זוג שלא מצליחים להרות מזרעו של הגבר.
 • גיל הנתרמת צריך להיות מעל 18.
 • במכבי שירותי בריאות מגבילים את גיל הנתרמת הזכאית להזרעה תוך רחמית ל-45.

תהליך מימוש הזכות

הסבר לבני הזוג

 • על הרופא להסביר לאישה ובן זוגה, לפני קבלת הסכמתם לביצוע ההזרעה המלאכותית באישה, שאין ערובה שהאישה תיכנס להיריון או שכתוצאה מההזרעה היא תלד.
 • כמו כן יש להסביר, שכמו בהיריון טבעי, כך גם במקרה של היריון כתוצאה מהזרעה מלאכותית, קיימת אפשרות של סיבוכים בעת ההיריון והלידה, ויכול להיוולד ילד בעל פגם גופני או נפשי.

הסכמת בני הזוג

 • כאשר מדובר בהזרעה מלאכותית מזרע של תורם, יש צורך בהסכמת האישה ובן זוגה בכתב, לביצוע ההזרעה המלאכותית, וכן בהצהרת בן הזוג, כי הילד שיוולד ייחשב לכל דבר כאילו הוא ילדו הטבעי, וישא את שם משפחתו. בין היתר יהיה חייב בן הזוג במזונותיו של הילד כאילו היה זה ילדו הטבעי.
 • ההסכמה צריכה להינתן על גבי טופס הסכמה מיוחד.
 • בטופס ההסכמה, על בני הזוג להצהיר, כי:
 1. הם מאשרים שקיבלו הסבר מפורט מרופא על הזרעה מזרע תורם- הבדיקות, הטיפולים הכרוכים, אופן ביצוע וסיכויי הצלחה.
 2. הוסברו להם תופעות לוואי אפשריות.
 3. הוסבר להם כי שימוש בזרע מוקפא, למרות כל הבדיקות הנערכות בו, אין בו כדי למנוע העברת מחלות באופן מוחלט.
 4. הוסבר להם כי אין ביטחון שמההזרעה האישה תהרה או תלד.
 5. הוסברה להם האפשרות לסיבוכים בעת ההיריון והלידה.
 6. הם מסכימים שהתורם או התורמים של הזרע, שבו ייעשה שימוש בהזרעה, ייבחר ע"י הרופא, לפי שיקול דעתו ובהסכמתו, ולא יהיו רשאים לדעת את זהותו של האדם שבזרעו נעשה שימוש בהזרעת האישה, או את תכונותיו או כל פרט אחר הקשור בו או במשפחתו.
 7. הם מסכימים לקבל את הטיפול.
 8. הם מוותרים בשמם ובשם יורשם, עזבונם, נציגיהם החוקיים, ובשם כל מי שיבוא במקומם, על כל טענה או כל תביעה מסוג כלשהו, בכל הקשור או הנובע מהבדיקות והטיפולים שייעשו לשם ביצוע ההזרעה המלאכותית, מההזרעה עצמה, בחירת הזרע, והתורם או תכונותיו האישיות, תורשתיות, רוחניות, גופניות, ארץ מוצאו, העדה עימה הוא נמנה, וכן לגבי הילדים שיוולדו, מינו, מראהו, אופיו, סגולותיו או מצב בריאותו.

ביצוע ההזרעה

 • הליך ההזרעה במקרה של הזרעה באמצעות תרומת זרע, זהה לזה שמבוצע באמצעות זרעו של בן הזוג, אלא שדגימת הזרע מתקבלת קפואה מבנק הזרע. לצורך ההזרעה, דגימת הזרע תופשר ותישטף טרם הזרקתה לרחם.
 • לאחר שהאישה פוגשת רופא נשים מומחה לפריון, ועוברת ברור רפואי לגבי פוריות, היא צריכה לרכוש את תרומת הזרע בבנק הזרע.
 • בחירת הזרע לצורך הזרעה מלאכותית מזרע של תורם, תהיה בידי הרופא ובשיתוף המטופלים.
  • על הרופא לוודא, על פי המידע שנמסר לו על-ידי הנתרמת, שלא תיעשה הזרעה מזרע של תורם, הקשור בקירבת משפחה ראשונה לנתרמת.
  • על הרופא לוודא כי התורם מתאים מבחינה גנטית לנתרמת. לשם כך על הנתרמת לעבור בדיקות גנטיות כפי שיידרש ממנה ע"י הרופא בבנק הזרע.
 • לאחר קניית מנות הזרע, היא חוזרת לרופא הפריון, שיבחר עבורה טיפול מתאים לצורך ההזרעה.
 • בד"כ יתחילו בהזרעות בזמן הביוץ הטבעי של האישה. לצורך עיתוי מיטבי של הזרעות, יבצעו מעקב זקיקים באולטראסאונד.

הגבלה על קבלת זרע של תורם

 • לא יתקבל ולא ייעשה שימוש בזרע של תורם לשם הזרעה מלאכותית, אם נתקיים אחד מאלה:
 • איכות הזרע לא מתאימה לתרומה.
 • התורם לא עבר בדיקה רפואית כללית מוקדמת, שכללה בדיקה גופנית ובדיקות כפי שמפורט בכרטיס תורם.
 • התורם לא עבר בדיקות מעבדה כנדרש.
 • התורם לא עבר בדיקות נוגדנים ל-HIV.
 • התורם לא נתן הסכמתו בכתב על גבי טופס, כמפורט בכרטיס תורם.
 • שם התורם לא נבדק במרכז רישום ארצי.

העברת זרע מבנק הזרע למוסד רפואי אחר

 • כאשר יש צורך בהעברת הזרע מבנק הזרע למוסדות אחרים, למשל במקרה שבו תרומת הזרע מאוחסנת במוסד אחר ופעולת ההזרעה מתבצעת במוסד אחר, יש להקפיד על תיאום בין המחלקה המקבלת לזו המוסרת.
 • כל הוצאת זרע מבנק זרע למוסדות אחרים, צריכה להיעשות לאחר קבלת מסמך חתום ע"י מנהל היחידה בו מטופלת האישה, המבקש את העברת הזרע לאותו מוסד, לשם טיפול באותה אישה.
 • למכתב הבקשה של מנהל היחידה, יצורף טופס הסכמה לביצוע הזרעה מלאכותית, חתום ע"י מנהל יחידת פוריות המבקש והמטופלים.
 • על המוסד המקבל את מנת הזרע הנ"ל, חובה לנהוג עימו כמתחייב מהכללים לניהול בנק זרע ולדווח לבנק הזרע ממנו קיבלו את מנת הזרע, על תוצאות הטיפול של כל מנה ומנה.

פניה לסמכות הלכתית

 • אם יש זוגות נשואים המבקשים לקבל תשובות לשאלות הלכתיות הנובעות מכל מה שקשור להזרעה מלאכותית, תרומת זרע, מנהלי בנק הזרע יפנו אותם לסמכות הלכתית.

חשוב לדעת

 • הזרעה מלאכותית תיעשה ע"י רופא מוסמך בעל תואר מומחה ביילוד וגניקולוגיה, או המתמחה לקראת תואר זה.
 • הרופא יוכל לבצע הזרעה מלאכותית, רק לאחר שווידא שהאישה עברה ברור רפואי לגבי פוריות בבית חולים או מסגרת רפואית אחרת.
 • זהותו של התורם מצד אחד וזהותה של האישה שהוזרעה בזרע מצד שני, אסורים בגילוי, גם לא לכל אחד מהם.
 • כמו כן, לא תימסר זהותו של התורם לילד שייוולד כתוצאה מפעולה זו ולכל אדם.
 • על בני הזוג לדווח לבנק הזרע על השגת היריון ולידה.
 • קופות החולים מממנות את הטיפול אך רכישת מנות הזרע נעשית על חשבון בני הזוג.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.