אישה רווקה זכאית לטיפולי הזרעה מלאכותית
אסור לבית חולים לסרב לבצע הזרעה באישה בנימוק שהיא לא נשואה
לא ניתן לדעת את זהותו של תורם הזרע
הטיפול כלול בסל הבריאות וממומן על ידי קופות החולים

הזרעה מלאכותית היא אחד מטיפולי הפוריות. בטיפול מסוג זה מוזרק הזרע ישירות לרחם האישה.

אזהרה
אסור לבית החולים לסרב לבצע הזרעה או טיפולי פוריות אחרים באישה בנימוק שהיא אינה נשואה. לקריאת פסק דין בסוגיה זו ראו כאן.

מי זכאי?

 • אישה פנויה (שאינה נשואה ואינה נמצאת בקשר זוגי).
 • מעל גיל 18.
 • חשוב: מכבי שירותי בריאות מגבילה את גיל הנתרמת ל-45. אישה מבוגרת יותר לא זכאית להזרעה.

תהליך מימוש הזכות

שלבים מקדימים

 • רווקה המעוניינת להרות באמצעות תרומת זרע, צריכה לפנות כצעד ראשון לפגישה עם רופא נשים מומחה לפריון.
 • הרופא יפנה את האישה לבדיקות שונות, כולל בדיקות גנטיות.
 • לאחר שהאישה פוגשת רופא נשים מומחה לפריון, ועוברת ברור רפואי לגבי פוריות, היא צריכה לרכוש את תרומת הזרע בבנק הזרע.
 • כדי לרכוש תרומת זרע, יש לקבוע תור לרופא בבנק הזרע (לרוב מנהל בנק זרע), לצורך פתיחת תיק ובחירת תורם.
 • בחירת הזרע לצורך הזרעה מלאכותית מזרע של תורם, תהיה בידי הרופא ובשיתוף המטופלים.
  • על הרופא לוודא כי התורם מתאים מבחינה גנטית לנתרמת. לשם כך על הנתרמת לעבור בדיקות גנטיות כפי שיידרש ממנה ע"י הרופא בבנק הזרע.
  • על הרופא לוודא על-פי מידע שנמסר לו על-ידי הנתרמת, שלא תיעשה הזרעה מזרע של תורם, שהוא קשור בקירבת משפחה ראשונה לנתרמת.
 • לאחר קניית מנות הזרע, היא חוזרת לרופא הפריון, שיבחר עבורה טיפול מתאים לצורך ההזרעה.

הסכמת אישה פנויה להזרעה מלאכותית מזרע של תורם

 1. היא קיבלה הסבר מרופא על הזרעה מזרע תורם, על הבדיקות והטיפולים הכרוכים בכך, אופן הביצוע וסיכויי ההצלחה.
 2. הוסברו לה תופעות הלוואי האפשריות.
 3. הוסבר לה כי השימוש בזרע המוקפא, לא מונע מחלות באופן מוחלט.
 4. הוסבר לה כי אין כל ביטחון שתיכנס להיריון כתוצאה מההזרעה, או שתלד.
 5. היא מסכימה, שתורם הזרע (שבו ייעשה שימוש בהזרעה) או הזרע עצמו, ייבחר על-ידי הרופא ולפי שיקול דעתו, וכי היא לא תהיה רשאית לדעת את זהותו של האדם שבזרעו נעשה שימוש.
 6. הובא לידיעתה כי היא יכולה להתייעץ עם סמכות הלכתית.
 7. לפי ידיעתה, איש מקרוביה מדרגה ראשונה לא תרם זרע.
 8. היא מסכימה ומצהירה כי הילד שייוולד כתוצאה מההזרעה, יישא את שמה ויירשם כבנה/בתה לכל דבר, לרבות לעניין מזונות וירושה.
 9. היא מתחייבת לדווח לבנק הזרע על תוצאות הטיפול וכל היריון ולידה שבאו בעקבותיו.
 10. היא מוותרת על כל תביעה בשמה ובשם יורשה, עזבונה, נציגיה החוקיים, ובשם כל מי שיבוא במקומה, על כל טענה או כל תביעה מסוג כלשהו, בכל הקשור או הנובע מהבדיקות והטיפולים שייעשו לשם ביצוע ההזרעה המלאכותית, מההזרעה עצמה, בחירת הזרע, והתורם או סגולותיו האישיות, תורשתיות, רוחניות, גופניות, ארץ מוצאו, העדה עימה הוא נמנה, וכן לגבי הילדים שיוולדו, מינו, מראהו, אופיו, סגולותיו או מצב בריאותו.

תהליך ההזרעה

 • הליך ההזרעה במקרה של הזרעה באמצעות תרומת זרע, זהה לזה שמבוצע באמצעות הזרעת מלאכותית אצל אישה מזרע בן זוגה, אלא שדגימת הזרע מתקבלת קפואה מבנק הזרע. לצורך ההזרעה, דגימת הזרע תופשר ותישטף טרם הזרקתה לרחם.
 • בדרך כלל יתחילו בהזרעות בזמן הביוץ הטבעי של האישה. לצורך עיתוי מיטבי של הזרעות, יבוצע מעקב זקיקים באולטראסאונד.

הגבלה על קבלת זרע של תורם

 • לא יתקבל ולא ייעשה שימוש בזרע של תורם לשם הזרעה מלאכותית, אם נתקיים אחד מאלה:
 • איכות הזרע לא מתאימה לתרומה.
 • התורם לא עבר בדיקה רפואית כללית מוקדמת, שכללה בדיקה גופנית ובדיקות כפי שמפורט בכרטיס תורם.
 • התורם לא עבר בדיקות מעבדה כנדרש.
 • התורם לא עבר בדיקות נוגדנים ל-HIV.
 • התורם לא נתן הסכמתו בכתב על גבי טופס, כמפורט בכרטיס תורם.
 • שם התורם לא נבדק במרכז רישום ארצי.

העברת זרע מבנק הזרע למוסד רפואי אחר

 • כאשר יש צורך בהעברת הזרע מבנק הזרע למוסדות אחרים, למשל במקרה שבו תרומת הזרע מאוחסנת במוסד אחר ופעולת ההזרעה מתבצעת במוסד אחר, יש להקפיד על תיאום בין המחלקה המקבלת לזו המוסרת.
 • כל הוצאת זרע מבנק זרע למוסדות אחרים, צריכה להיעשות לאחר קבלת מסמך חתום על-ידי מנהל היחידה בו מטופלת האישה, המבקש את העברת הזרע לאותו מוסד, לשם טיפול באותה אישה.
 • למכתב הבקשה של מנהל היחידה, יצורף טופס הסכמה לביצוע הזרעה מלאכותית, חתום על-ידי מנהל יחידת פוריות המבקש והמטופלים.
 • על המוסד המקבל את מנת הזרע הנ"ל, חובה לנהוג עימו כמתחייב מהכללים לניהול בנק זרע ולדווח לבנק הזרע ממנו קיבלו את מנת הזרע, על תוצאות הטיפול של כל מנה ומנה.

הפניה לסמכות הלכתית

 • אם יש נשים פנויות, המבקשות לקבל תשובות לשאלות הלכתיות הנובעות מכל מה שקשור לבנק הזרע, הזרעה מלאכותית, תרומת זרע, מנהל בנק הזרע יפנה אותן לסמכות הלכתית.

חשוב לדעת

 • הזרעה מלאכותית תיעשה על-ידי רופא מוסמך בעל תואר מומחה ביילוד וגניקולוגיה, או המתמחה לקראת תואר זה.
 • הרופא יוכל לבצע הזרעה מלאכותית, רק לאחר שווידא שהאישה עברה ברור רפואי לגבי פוריות בבית חולים או מסגרת רפואית אחרת.
 • על האישה לדווח לבנק הזרע על השגת היריון ולידה.
 • פרטי התורם והנתרמת יישארו חסויים.
 • קופות החולים מממנות את הטיפולים אך את מנות הזרע על הנתרמת לממן בעצמה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.