בכל מקרה בו מושכנה דירת מגורים, על הנושה להעניק לחייב ארכה של 6 חודשים לפני שיפתח בהליכי מימוש המשכנתא
החובה להעניק ארכה של 6 חודשים חלה הן במקרה שבו דירת מגורים מושכנה כביטחון לרכישת הדירה, והן במקרה בו המשכנתא נועדה להבטיח חוב אחר

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט מחוזי תל אביב-יפו
שם התיק:הפ (ת"א) 591/08
תאריך:19.07.2009
קישור:נוסח פסק הדין באתר נבו

רקע עובדתי

פסק הדין דן בבקשה לביטול הליכי משכנתא שנקט בנק מזרחי טפחות בע"מ על דירת המגורים של בני הזוג פולדיאן.

 • הדירה מושכנה להבטחת אשראי שניתן או שיינתן לחברה שהיתה בבעלות בנם של בני הזוג.
 • החברה חדלה לפעול, והבנק בקש לפרוע את חובה של החברה כלפיו באמצעות מימוש המשכנתא על הדירה.
 • בני הזוג המבקשים העלו טענות שונות כנגד זכות מימוש המשכנתא על ידי הבנק, ובין היתר את הטענה שהבנק מחויב לתת להם ארכה של 6 חודשים לפני הליכי מימוש המשכנתא, וזאת בהתאם לסעיף 81ב1 לחוק ההוצאה לפועל.
 • הבנק טען כי סעיף 81ב1 לא חל במקרה הזה מכיוון שההלוואה לא נלקחה למטרת רכישת דירת המגורים, אלא מדובר במצב בו הדירה מושכנה כביטחון לאשראי עסקי של החברה.

פסק הדין

 • סעיף 81 ב1 לחוק ההוצאה לפועל הוא סעיף שעניינו באופן הוצאה לפועל של משכון או משכנתא על דירת מגורים. הסעיף קובע תנאים ומגבלות שונים על האפשרות לבקש ביצוע משכנתא על דירת מגורים.
 • בניגוד לטענת הבנק, אין מקום להבחין בין מקרה בו דירת מגורים מושכנה כביטחון לרכישת הדירה, לבין מקרה בו המשכנתא נועדה להבטיח חוב אחר. בשני המקרים נוצר אותו צורך עצמו, להגן על יחיד שדירת המגורים שלו עומדת להימכר לצורך פירעון חוב, ובשני המקרים יש היגיון, לכן, בהוראות המגנות של ס' 81ב1 הנ"ל.
 • למרות זאת, במקרה הספציפי הזה הוראות סעיף 81ב1 לא יכולות להועיל לבני הזוג, וזאת משני טעמים:
  1. סעיף 81ב1(ג) לחוק קובע כי למרות האמור בהוראות סעיפים קטנים (א) ו(ב) לסעיף (אשר מטילת חובה של מתן ארכה של 6 חודשים לפני פתיחת הליכי מימוש המשכנתא), ניתן יהיה להגיש בקשה לביצוע מיידי של משכנתא על מלוא חוב ההלוואה כאשר "בבעלותו של החייב ושל בן משפחתו הגר עמו דירה אחרת היכולה לשמש למגורים". אמנם, ה"חייבת" במקרה דנן היא החברה, אולם, הסעיף נועד להגן על יחידים בעלי דירת מגורים שהנושה מבקש לממש. לבני הזוג, שדירתם מושכנה, יש דירה נוספת היכולה לשמש למגורים, ולכן לא היה מקום להחיל את הוראות סעיפים קטנים א' וב' לסעיף 81ב1.
  2. המועדים המפורטים בסעיף 81ב1 (המועדים שבהם יש לפרוע את החוב ושמהם נספרים 6 החודשים של הארכה) חלפו זה מכבר, כאשר החייבת, החברה, חדלה מלפעול, והיא לא פרעה מאז החלו ההליכים ועד היום את החוב או כל חלק ממנו.

משמעות

 • בכל מקרה בו מושכנה דירת מגורים, הן במקרה שבו דירת מגורים מושכנה כביטחון לרכישת הדירה, והן במקרה בו המשכנתא נועדה להבטיח חוב אחר - על הנושה להעניק לחייב ארכה של 6 חודשים לפני שיפתח בהליכי מימוש המשכנתא, וזאת בהתאם לסעיף 81ב1 לחוק ההוצאה לפועל.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.