הקדמה:

במקרים מסויימים זכאים בעלי רכב להחזר חלקי מאגרת הרישוי לרכב
רשיון של רכב מעוקל או משועבד אינו ניתן לביטול

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • במקרים הבאים מוחזר לבעל הרכב החלק היחסי של אגרת הרישוי לרכב:
  • אי שימוש ברכב - נמסרה לגבי הרכב הודעת אי שימוש מאת משטרת ישראל.
  • אובדן גמור ("טוטל לוס") - כאשר שמאי רכב קבע כי הרכב יצא לחלוטין מכלל שימוש, או שהנזק הגולמי בו הוא בשיעור 60% ומעלה משווי הרכב. שמאי הרכב חייב לדווח על כך לרשות הרישוי תוך 15 ימים, בטופס מתאים ובצירוף רשיון הרכב. לאחר הדיווח, רשות הרישוי תבטל את רישום הרכב.
  • גניבת הרכב - הרכב לא הוחזר לבעליו בתוך חודש מהיום שנמסרה למשטרה הודעה על גניבתו. ניתן לפנות דרך חברות הביטוח, יש לשים לב שהבקשה תוזן למערכת הרישוי עם הפרטים המדוייקים של הבנק. משרד התחבורה ישלח לבעל הרכב טופס בקשה להחזר (במקרים בהם מגיע החזר).
  • פטירה של בעל הרכב - יש להגיש תעודת פטירה.
  • אשפוז של בעל הרכב מעל לחודש - יש להגיש בקשה חריגה ולצרף מסמכים מבית החולים המעידים על אשפוז למשך כל התקופה המבוקשת.
  • תפיסה בידי הרשויות - הרכב נתפס על ידי רשות מוסמכת לפי דין. יש להביא אישור מהרשות שהרכב בידיה לפרק הזמן המבוקש.
  • הפקדת רשיון רכב.
  • תשלום כפול.
  • תשלום מופחת לנכה - לפרטים נוספים ראו תג חניה לנכה ופטור מתשלום אגרת רישוי.

שלבי ההליך

 • יש להדפיס ולמלא טופס בקשה להחזר תשלום אגרת רישוי לרכב.
 • יש לצרף אל הטופס את המסמכים הרלוונטיים למקרה וצילום של המחאה ריקה לאימות נתוני הבנק.
 • ניתן להגיש את טופס הבקשה והמסמכים באמצעות הגעה, או בשליחה בדואר, למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים - לרשימת משרדי הרישוי.
 • הטיפול באגף הכספים נמשך כ-45 ימים מיום הזנת הבקשה למערכת הרישוי.
 • בקשה שתועבר לאגף הכספים ללא פנייה קודמת למשרד הרישוי או לחברת הביטוח לא תטופל.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לבטל רשיון של רכב מעוקל או משועבד.
 • לא ניתן לקבל החזר אגרת רכב על רכב שנמכר במהלך התקופה עליה שולמה האגרה.