במקרים מסויימים זכאים בעלי רכב להחזר חלקי מאגרת הרישוי לרכב
רישיון של רכב מעוקל או משועבד אינו ניתן לביטול

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • במקרים הבאים מוחזר לבעל הרכב החלק היחסי של אגרת הרישוי לרכב:
  • אי שימוש ברכב, כאשר נמסרה לגבי הרכב הודעת אי שימוש מאת משטרת ישראל.
  • אובדן גמור ("טוטל לוס"), כאשר שמאי רכב קבע כי הרכב יצא לחלוטין מכלל שימוש, או שהנזק הגולמי בו הוא בשיעור 60% ומעלה משווי הרכב. שמאי הרכב חייב לדווח על כך לרשות הרישוי תוך 15 ימים, בטופס מתאים ובצירוף רישיון הרכב. לאחר הדיווח, רשות הרישוי תבטל את רישום הרכב.
  • גניבת הרכב, כאשר הרכב לא הוחזר לבעליו בתוך חודש מהיום שנמסרה למשטרה הודעה על גניבתו. ניתן לפנות דרך חברות הביטוח, יש לשים לב שהבקשה תוזן למערכת הרישוי עם הפרטים המדוייקים של הבנק. משרד התחבורה ישלח לבעל הרכב טופס בקשה להחזר (במקרים בהם מגיע החזר).
  • פטירה של בעל הרכב, יש להגיש תעודת פטירה.
  • אשפוז של בעל הרכב מעל לחודש, יש להגיש בקשה חריגה ולצרף מסמכים מבית החולים המעידים על אשפוז למשך כל התקופה המבוקשת.
  • תפיסה של הרכב על-ידי רשות מוסמכת לפי דין, יש להביא אישור מהרשות שהרכב בידיה לפרק הזמן המבוקש.
  • הפקדת רישיון רכב.
  • תשלום כפול.
  • תשלום מופחת לנכה (לפרטים נוספים ראו אגרת רישוי מופחתת לרכב עם תג חניה לנכה).

שלבי ההליך

 • יש להגיש את הטופס הייעודי לבקשה להחזר אגרת רישוי רכב באזור האישי הממשלתי.
 • יש לצרף אל הטופס את המסמכים הרלוונטיים למקרה וצילום של המחאה ריקה לאימות נתוני הבנק.
שימו לב
לא ניתן להגיע לסניפי משרד הרישוי מבלי לקבוע תור מראש.
 • ניתן להזמין את התור לסניפים בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות אתר GoVisit
  • במוקד הטלפוני *5678
 • לפני שקובעים תור רצוי לוודא אם אכן חובה להגיע לסניף ולא ניתן לבצע את הפעולה המבוקשת באופן מקוון, בטלפון *5678, או בסניפי הדואר.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לבטל רישיון של רכב מעוקל או משועבד.
 • לא ניתן לקבל החזר אגרת רכב על רכב שנמכר במהלך התקופה עליה שולמה האגרה.
ראו גם

גורמים מסייעים