תורמי איברים זכאים להחזר חד-פעמי על הוצאות נסיעה
סכום ההחזר הוא 2,919 ₪ (נכון ל-2023)
ההחזר לא מותנה בתשלומים ששולמו בפועל עבור נסיעות ואין צורך להגיש קבלות
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות

מי שתרמו איבר להשתלה בגוף של אדם אחר זכאים להחזר כספי על הוצאות נסיעה.

 • ההחזר הוא חד-פעמי בסכום של 2,919 ₪ (נכון לינואר 2023).
 • הזכאות להחזר לא מותנית בכך שהיו לתורמים הוצאות נסיעה בפועל.

מי זכאי?

 • מי שתרמו איבר לצורך השתלתו באדם אחר שהוא תושב ישראל וקיבלו תעודה מהמרכז הלאומי להשתלות.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת ההחזר יש למלא את הפרטים בטופס בקשה להחזר כספי בעד הוצאות נסיעה ולחתום עליו.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 • יש למלא פרטי חשבון בנק פעיל ואישי של מגיש הבקשה בלבד ולצרף אישור ניהול חשבון או צ'ק שסומן כמבוטל.
 • אין צורך להגיש קבלות או אסמכתות אחרות לגבי הוצאות נסיעה.
 • ניתן להגיש את הבקשה בדרכים הבאות:
  • לשלוח בדוא"ל לכתובת .
  • למסור או לשלוח בדואר רשום אל המרכז הלאומי להשתלות, משרד הבריאות, רחוב נח מוזס 15 תל אביב 6744253.
 • התשלום יועבר לחשבון הבנק של הזכאים בתוך 60 ימים מהמועד שבו הגישו את הבקשה.

פניות ובירורים

 • לשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות, באחת מהדרכים הבאות:

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י