הקדמה:

תורם איבר זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתקופה של 36 חודשים
תקופת הפטור מתחילה ב-1 בינואר של השנה שלאחר השנה שבה בוצעה נטילת האיבר
תקופת הפטור של מי שתרם איבר בשנת 2010 או בשנת 2011 תחל ביום 01.10.2012אדם שבמהלך חייו תרם איבר בישראל לשם השתלתו בגופו של יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי.

דוגמה
אם הניתוח לנטילת האיבר ארע ביום 05.04.2012, תקופת הפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות תחל ביום 01.01.2013.
  • מי שתרם איבר בשנת 2010 או בשנת 2011 יזכה בפטור החל מיום 01.10.2012.

מי זכאי?

  • אדם שבעודו בחיים תרם איבר בישראל לשם השתלתו בגופו של אדם אחר (הנתרם), ועומד בשני התנאים הבאים:
  1. הנתרם הוא תושב ישראל.
  2. התרומה נעשתה בשנת 2010 או לאחריה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • המרכז להשתלות מעביר למוסד לביטוח לאומי בסוף דצמבר כל שנה, את רשימת התורמים שתרמו איבר בחייהם לנתרם ישראלי במהלך אותה שנה.
  • אם בכל זאת נגבו דמי ביטוח בריאות מהתורם במהלך התקופה שבה הוא זכאי לפטור, עליו לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי שליד מקום מגוריו, ולהגיש אישור על תרומת האיבר (למציאת סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים לחצו כאן).
  • במקרה של עובדים שכירים כדאי לבקש מהמוסד לביטוח לאומי אישור על הפטור לשם מסירתו לידי המעסיק.
  • בכל מקרה רשאי התורם לבקש לקבל החזר על דמי הביטוח שנגבו ממנו, וזאת על-ידי הגשת בקשה למוסד לביטוח לאומי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.