בעקבות מלחמת חרבות ברזל משרד התחבורה מאפשר לנוסעים שרכשו מנוי נסיעה תקופתי לקבל החזר עבור התקופה שבה לא ניצלו את המנוי
הפיצוי ניתן למי שרכשו מנוי "חופשי חודשי" עד לתאריך 08.10.2023 (כולל) ולסטודנטים שרכשו מנוי "חופשי שנתי" או "חופשי סטודנטיאלי" לשנת הלימודים תשפ"ד (2023/24), עד לתאריך 09.10.2023
בעלי חופשי חודשי יוכלו לבחור את אופן קבלת הפיצוי עד לתאריך 31.03.2024
סטודנטים יכלו לבטל את המנוי ולקבל החזר מלא עד לתאריך 22.12.2023
למידע רשמי ראו אתר משרד התחבורה


בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" משרד התחבורה מאפשר למחזיקי "חופשי חודשי" לקבל החזר עבור יתרת הימים מיום 08.10.2023 ועד ליום סיום המנוי.

 • הזיכוי יינתן לבעלי מנוי "חופשי חודשי" ולסטודנטים שרכשו מנוי מסוג "חופשי שנתי" או "חופשי סמסטריאלי".
 • סטודנטים שרכשו "חופשי שנתי" או "חופשי סמסטריאלי" יקבלו החזר מלא, גם אם השתמשו במנוי.

זיכוי לבעלי "חופשי חודשי"

 • בעלי חופשי חודשי יכולים לקבל זיכוי עבור הימים שנותרו במנוי מה-08.10.2023 ועד ליום סיום המנוי.
 • ניתן לבחור בין 3 אפשרויות לקבלת ההחזר: טעינה של חוזה "חופשי תקופתי", טעינת ערך צבור, ורכישת "חופשי חודשי" בהנחה.

טעינה של חוזה תקופתי

 • בבחירה בטעינת חוזה תקופתי - תקופת החוזה החדש תהיה כמספר הימים שנותרו ב"חופשי חודשי", החל מה-08.10.2023, בהתאם למועד הטעינה של החוזה.
 • פירוט של מספר הימים שנטען להטעין, עבור כל מועד שבו נטען חוזה ה"חופשי חודשי" המקורי, ניתן לראות ב טבלה זו , באתר משרד התחבורה.
דוגמה
בחוזה "חופשי חודשי" שנטען בתאריך 28.09.2023 והסתיים ב- 27.10.2023, נותרו 20 ימים, וניתן יהיה לטעון חוזה "חופשי תקופתי" ל-20 ימים.

טעינת ערך צבור בכרטיס

 • למי שיבחר באפשרות זו יינתן ההחזר באמצעות הטענה של סכום כסף בכרטיס (ערך צבור), בשווי של 70% מהערך הכספי של מספר הימים שנותרו במנוי, החל מה-08.10.2023 - בהתאם למועד הטעינה של החוזה.
 • הסכום שייצבר הוא בהתאם למספר הימים שנותרו במנוי וסוג המנוי.
 • פירוט של סכומי הזיכוי שייטענו לערך הצבור, בהתאם לסוג הנסיעה ומספר הימים שנותרו במנוי, ניתן לראות ב טבלה זו, באתר משרד התחבורה.
דוגמה
 • בחוזה "חופשי חודשי" ארצי (ללא רכבת) שעלותו 225 ₪, שנטען ב-28.09.2023 והסתיים ב-27.10.2023, נותרו 20 ימים.
 • סכום הערך הצבור שייטען לכרטיס עבור 20 הימים הנותרים הוא 105.5 ₪, על-פי החישוב הבא:
  • הערך הכספי של כל יום בחוזה הנסיעה הוא 7.5 ₪ (225 ₪ לחלק ל-30 ימים), והערך הכספי של 20 ימים הוא 150 ₪.
  • לכרטיס ייטען ערך צבור בשווי של 70% מהערך הכספי - ובסה"כ 105.5 ₪.

הנחה ברכישת חוזה חופשי חודשי זהה

 • בבחירה באפשרות זו ניתן יהיה לקבל הנחה ברכישת חוזה נסיעה זהה.
 • גובה ההנחה הוא בהתאם למספר הימים שנותרו במנוי, החל מה-08.10.2023 - בהתאם למועד הטעינה של החוזה, שבגינו ניתן הפיצוי.
 • פירוט של גובה ההנחה שתינתן בהתאם לסוג חוזה הנסיעה ומספר הימים שנותרו במנוי, ניתן לראות בטבלה זו, באתר משרד התחבורה.
דוגמה
 • בחוזה "חופשי חודשי" ארצי (ללא רכבת) שעלותו 225 ₪, שנטען ב-28.09.2023 והסתיים ב-27.10.2023, נותרו 20 ימים.
 • ברכישת "חופשי חודשי" ארצי זהה, תינתן הנחה בגובה של 150 ש"ח, על-פי החישוב הבא: הערך הכספי של כל יום בחוזה הנסיעה הוא 7.5 ₪ (225 ₪ לחלק ל-30 ימים), והערך הכספי של 20 ימים הוא 150 ₪.

החזר לסטודנטים

 • סטודנטים שרכשו חופשי שנתי או חופשי סמסטריאלי לשנת הלימודים הקרובה (תשפ"ד - 2023/24) יכלו לבטל את טעינת חוזה הנסיעה מכרטיס הרב-קו ולקבל החזר כספי מלא באשראי, בתנאי שרכשו את המנוי עד לתאריך 09.10.23.
 • ההחזר המלא ניתן גם אם נעשה כבר שימוש בחוזה.
 • קבלת ההחזר המלא הייתה אפשרית עד לתאריך 22.12.2023.
 • בקבלת ההחזר יוסר חוזה הנסיעה ופרופיל הסטודנט המורחב מהרב-קו. ברב-קו יישאר פרופיל סטודנט רגיל בתוקף עד לאוקטובר 2024 המקנה הנחה של 33% בטעינת ערך צבור.
 • אם יש ערך צבור בפרופיל סטודנט מורחב על הרב-קו ניתן יהיה להמיר אותו לפרופיל הנחה אחר ללא עלות.

מי זכאי?

 • בעלי הסדר נסיעה "חופשי חודשי" שמועד תחילתו בין התאריכים 09.09.2023 ל- 08.10.2023.
 • סטודנטים שרכשו מנוי מסוג "חופשי שנתי" או "חופשי סמסטריאלי" עד ליום 09.10.2023.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת הפיצוי יש לסרוק את הכרטיס באחד האמצעים הבאים:
 • לאחר הסריקה - תופיע הודעה למי שזכאים לפיצוי, ואפשרות לבחירת הפיצוי והשלמת הטעינה.
 • למידע נוסף ניתן לפנות למוקד הטלפוני של משרד התחבורה בטלפון 4515*.


ראו גם

גורמים מסייעים


גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים