דיירי הדיור הציבורי שרתוקים לכיסא גלגלים ומשפחות שקיבלו אישור מוועדה רפואית זכאים לקבל דירה צמודת קרקע
הקצאת דירות צמודות קרקע נעשית באופן ממוחשב בהתאם לסדר עדיפויות


דירה צמודת קרקע בדיור הציבורי היא דירה בבית חד-משפחתי או בקומת קרקע בבית דו-משפחתי או טורי (לא בבניין דירות).

 • הקצאת דירות צמודות קרקע לזכאי הדיור הציבורי נקבעת באופן ממוחשב בהתאם לסדר העדיפויות הבא:
  1. נכים רתוקים לכיסא גלגלים.
  2. משפחה שוועדה רפואית מצאה כי יש לה הכרח לגור בקומת קרקע או בבניין עם מעלית.
  3. אם אין ביישוב שהדירה נמצאת בו זכאים שממתינים לה, הזכאות תינתן לרתוקים לכסא גלגלים ולמשפחות שאושרה להם זכאות מיישובים סמוכים.

מי זכאי?

 • תושבי ישראל (משפחות, בני זוג או יחידים) חסרי דירה שלהם או לילדם יש את אחד מהאישורים הבאים:
 • הזכאות מותנית בכך שהכנסותיהם לא עולות על השכר הממוצע במשק.
 • רתוקים לכסא גלגלים בעלי תעודת זהות ישראלית שעונים על תנאי הזכאות ומקבלים קצבת נכות כללית בדרגה 75% קבועה עם תוספת לילדים יהיו זכאים גם אם הם נשואים לבן/בת זוג ללא תעודת זהות ישראלית ועם אישור חוקי לשהייה בארץ.
 • כמו כן זכאיות משפחות שנמצא כי יש להן הכרח רפואי לגור בקומת קרקע.

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות וערעורים
המתנה לדירה בדיור הציבורי
ניתן לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה לדירה ששוכרים בזמן ההמתנה
החלפת דירה בגלל אי-התאמה (במידת הצורך)


 • מי שאין להם אישור מתאים ממשרד הבריאות וצריכים לעבור ועדה רפואית מטעם משרד הבינוי והשיכון, יצרפו בעת הוצאת תעודת הזכאות את המסמכים הבאים:
  • אישור חתום של הוועדה הרפואית מטעם משרד הבריאות שמפרט את אחוזי הליקוי שלהם ואם הם רתוקים לכיסא גלגלים באופן קבוע.
  • דוח תפקודי סיעודי עדכני מקופת החולים.
  • דוח אורתופד/נוירולוג (בהתאם לליקוי הרפואי).
 • תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא 4 שנים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים