כל תושב זכאי לצרוך 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, צריכה מעבר לכך מחויבת לפי תעריף גבוה יותר
מקבלי גמלת ילד נכה זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים בתעריף הנמוך וזאת ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת
לפניות ושאלות ניתן להתקשר לטלפון: 076-5300905

כל תושב זכאי לקבל 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, וצריכת מים מעבר לכמות זו תחייב אותו בתעריף גבוה יותר (ראו תעריפי המים והביוב באתר הרשות הממשלתית למים ולביוב).

 • מקבלי גמלת ילד נכה זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים לפי התעריף הנמוך (כלומר הכמות בתעריף זה מוכפלת ל-7 מ"ק בחודש).
 • הזכאות להטבה היא החל מ-01.07.2012, או מתאריך קביעת הנכות (לפי המאוחר מביניהם). ההטבה תינתן רטרואקטיבית ממועד תחילת הזכאות.
 • היות שהחיוב הוא דו-חודשי, סך כמות המים אותה יוכלו הזכאים לצרוך בתעריף הנמוך (בסיס + הטבה) תהיה 14 מ"ק לחודשיים.
 • ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית בבית שבו מתגורר הילד.
דוגמה
בדירה שמתגוררת בה משפחה בת 5 נפשות, אחד הילדים מקבל גמלת ילד נכה.

עבור תקופה של חודשיים, הילד יקבל כמות של 14 מ"ק וארבעת הדיירים הנוספים יקבלו כל אחד 7 מ"ק - בתעריף הנמוך.

בסה"כ כל הדיירים בדירה יוכלו לצרוך עד 42 מ"ק בתעריף הנמוך - עבור חודשיים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המוסד לביטוח לאומי אמור להודיע בכתב לזכאים על זכאותם להטבה, וכי מימוש הזכאות מותנה בהעברת פרטיהם לרשות הממשלתית למים ולביוב ולספק המים שהם מתגוררים בתחומו. הפרטים המועברים כוללים את מספר הזהות של הזכאי, כתובת המגורים והתאריך שבו החלה הזכאות.
 • בכל חודש תועבר רשימת הזכאים (שלא סירבו להעברת פרטיהם) לרשות הממשלתית למים ולביוב שתעביר אותם לספקים המקומיים, וההטבה תינתן בהתאם.
 • ניתן לברר אם מופיעים ברשימת הזכאים באמצעות פנייה אל ספק המים באזור המגורים וציון מספר תעודת הזהות של הזכאי.
 • מי שסבור כי הוא זכאי ולא קיבל מכתב לגבי זכאותו, או שנאמר לו כי אינו מופיע ברשימת הזכאים, יכול לפנות בעניין אל המוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי שמספרו: *6050 .
 • אם הילד שוהה אצל משפחת אומנה ושמם לא מופיע ברשימת הזכאים, עליהם להנפיק אישור ידני למשפחות אומנה מהמוסד לביטוח לאומי, שעל-פיו הילד זכאי לגמלת ילד נכה, אך אינו מקבלה בשל האומנה.

העברת הזכאות

 • במקרה שמשפחת הילד רשומה בכתובת מסוימת והיא מעוניינת לקבל את ההטבה בכתובת אחרת באותה עיר, עליהם למלא ולחתום על טופס בקשה להעברה אצל ספק המים.
 • במקרה שהמשפחה מעוניינת לקבל את ההטבה בכתובת הנמצאת בעיר אחרת מזו שהם רשומים בה, עליהם לפנות לספק המים בעיר היעד. לאחר שימלאו ויחתמו על טופס בקשה להעברה בין ספקי מים, ספק המים בעיר היעד יבקש מספק המים בעיר המקור להסיר את הזכאי מרישומיו כדי להשלים את העברת ההטבה.
 • ניתן להוריד את הטפסים הרלוונטיים בחלק מאתרי האינטרנט של תאגידי המים והביוב (לדוגמה טופס בקשה להעברת זכאות באתר חברת מי אביבים).

גורמי ממשל

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים