הקדמה:

תושבים חוזרים שחזרו לישראל אחרי ששהו בחו"ל לפחות 6 שנים רצופות זכאים להטבות מס שיפורטו בהמשך
למידע נוסף, ראו בדף המידע של רשות המסים


ההקלות הבאות ניתנות לתושבים חוזרים לגבי נכסים שרכשו בתקופת שהותם מחוץ לישראל, לאחר שחדלו להיות תושבי ישראל:

  • הכנסות פסיביות הנובעות מאותם נכסים יהיו פטורות ממס במשך 5 שנים.
  • רווחי הון ממכירת אותם נכסים יהיו פטורים ממס לתקופה של 10 שנים, אם הנכס אינו מקנה זכות לבעליו, במישרין או בעקיפין, לנכס שהיה מצוי בישראל.
  • הכנסות מריבית ודיבידנד מ"ניירות ערך מוטבים" יהיו פטורות ממס במשך 5 שנים.
    • "ניירות ערך מוטבים" הם ניירות ערך הנסחרים בבורסה מחוץ לישראל, שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל והם מנוהלים בחשבון נפרד.
    • הפטור יינתן גם כאשר לאחר החזרה לארץ מבוצעות באותו חשבון פעולות קנייה ומכירה של ניירות הערך.

מי זכאי?

  • מי שחדלו להיות תושבי ישראל החל מיום 01.01.2009 ושבו להיות תושבי ישראל לאחר שהיו תושבי חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים