הקדמה:

תושבים חוזרים ששהו מחוץ לישראל לפחות 10 שנים רצופות זכאים להטבות מס משמעותיות, שיפורטו להלן
מי ששב לישראל בין השנים 2009 - 2007 זכאי להטבות אלה גם אם היה תושב חוץ במשך 5 שנים רצופות בלבד
למידע נוסף, ראו בדף המידע של רשות המסים


תושבים חוזרים ששהו מחוץ לישראל לפחות 10 שנים רצופות (וכן מי ששהו בחו"ל 5 שנים וחזרו לישראל בין השנים 2009 - 2007), זכאים להטבות מס משמעותיות.

 • ההטבות הניתנות לתושבים החוזרים כוללות:
  • פטור ממס למשך 10 שנים על כל הכנסה שמקורה מחוץ לישראל.
   • הפטור מקיף את מכלול ההכנסות, האקטיביות והפסיביות, בין אם מקורן מרווחי הון ממימוש נכסים והשקעות מחוץ לישראל, ובין מהכנסות שוטפות שהופקו מחוץ לישראל.
   • לגבי נכסים מחוץ לישראל (רווח הון או הכנסות שוטפות), הפטור יחול גם אם נרכשו לאחר חזרתו ארצה של התושב החוזר, ובמהלך 10 שנות הפטור.
  • תקופת הסתגלות של שנה לפני קביעת התושבות לצורך מס. למידע נוסף, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.
  • על חברות זרות הפועלות בחו"ל, ונמצאות בבעלות התושב החוזר, לא יחול מיסוי באופן אוטומטי.
  • שיעור המס בישראל על פנסיה מחוץ לישראל, לא יעלה על שיעור המס שהיה משולם במדינה הזרה לו הפנסיה היתה מחויבת במס במדינה הזרה.

מי זכאי?

 • "תושב חוזר ותיק"- יחיד שעזב את ישראל וחי בחו"ל במשך 10 שנים רצופות.
 • יחיד ששב לישראל בשנות המס 2009 - 2007 ייחשב כתושב חוזר ותיק, גם אם היה תושב חוץ במשך 5 שנים רצופות בלבד.

תהליך מימוש הזכות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות

 • המידע המקורי בערך מבוסס על חוזר משנת 2010 שהופץ על-ידי הקונסוליות הישראליות בארה"ב