הקדמה:

תושבים חוזרים ששהו מחוץ לישראל לפחות 10 שנים רצופות זכאים להטבות מס שיפורטו בהמשך
למידע נוסף, ראו בדף המידע של רשות המסים


תושבים חוזרים ששהו מחוץ לישראל לפחות 10 שנים רצופות זכאים להטבות מס.

 • ההטבות הניתנות לתושבים החוזרים כוללות:
  • פטור ממס למשך 10 שנים על כל הכנסה שמקורה מחוץ לישראל.
   • הפטור מקיף את מכלול ההכנסות, האקטיביות והפסיביות, בין אם מקורן מרווחי הון ממימוש נכסים והשקעות מחוץ לישראל, ובין מהכנסות שוטפות שהופקו מחוץ לישראל.
   • לגבי נכסים מחוץ לישראל (רווח הון או הכנסות שוטפות), הפטור יחול גם אם נרכשו לאחר חזרתו ארצה של התושב החוזר, ובמהלך 10 שנות הפטור.
  • תקופת הסתגלות של שנה לפני קביעת התושבות לצורך מס. למידע נוסף, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.
  • על חברות זרות הפועלות בחו"ל, ונמצאות בבעלות התושב החוזר, לא יחול מיסוי באופן אוטומטי.
  • שיעור המס בישראל על פנסיה מחוץ לישראל, לא יעלה על שיעור המס שהיה משולם במדינה הזרה לו הפנסיה היתה מחויבת במס במדינה הזרה.

מי זכאי?

 • "תושב חוזר ותיק"- מי שעזבו את ישראל וחיו בחו"ל במשך 10 שנים רצופות.

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך מבוסס על חוזר משנת 2010 שהופץ על-ידי הקונסוליות הישראליות בארה"ב