הקדמה:

מתנדב או מתנדבת בשירות לאומי-אזרחי אשר חוו הטרדה מינית במסגרת השירות רשאים להתלונן לממונות לטיפול בפגיעות והטרדות מיניות בארגוני ההתנדבות המוכרים
מעמד מתנדב/ת בשירות לאומי-אזרחי שווה למעמד של יחסים מיוחדים עם עובד במקום עבודה, כך שמעשים עשויים להיחשב כהטרדה מינית גם אם נפגע/ת לא הראה/תה כי היא אינו/ה מעוניין/ת בהצעות או התייחסויות


מתנדב או מתנדבת בשירות לאומי-אזרחי אשר חוו הטרדה מינית במסגרת השירות רשאים להתלונן לממונות לטיפול בפגיעות והטרדות מיניות בארגוני ההתנדבות המוכרים.

 • הטרדה מינית יכולה להופיע במגוון דרכים ואופנים, החל מביצוע מעשים מגונים ועד ביזוי והשפלה על רקע מיני.
 • מעמד מתנדב/ת בשירות לאומי-אזרחי שווה למעמד של יחסים מיוחדים עם עובד במקום עבודה, כך שמעשים עשויים להיחשב כהטרדה מינית גם אם נפגע/ת לא הראה/תה כי היא אינו/ה מעוניין/ת בהצעות או התייחסויות.
 • כל דיווח על הטרדה מינית של מתנדב/ת בשירות לאומי-אזרחי, אשר יגיע לארגון ההתנדבות המוכר יועבר לממונה לטיפול בהטרדות מיניות בארגון.
 • הממונה תוכל לסייע למתנדב/ת, להציע תמיכה רגשית וליווי ולפרוש בפני המתנדב/ת את כל הדרכים האפשריות לפעולה, על-פי החוק ובכלל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מתנדב או מתנדבת בשירות לאומי-אזרחי, אשר סבורים כי הם חוו הטרדה מינית.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • במסגרת הטיפול ובהתאם למקרה, יוצע למתנדב/ת הנפגע/ת להיפגש עם הממונה לטיפול בהטרדות מיניות בארגון ההתנדבות המוכר אשר תשמע את הפרטים, ככל שהמתנדב/ת מעוניין/ת לשתף בכך.
 • פרטיות המתלונן/ת תישמר ובידו/ה האפשרות לבחור האם לשתף גורמים נוספים בתלונה.
 • הממונה תציע למתנדב/ת תמיכה רגשית וליווי ותפרוש בפניו/ה את כל הדרכים האפשריות לפעולה, על-פי החוק ובכלל.
 • הממונה, או כל גורם אחר אשר ייבחר על-ידי המתנדב/ת, יפעלו בהתאם למסלול שבחר/ה המתנדב/ת.
 • במקרים מסוימים הממונה תעביר דיווח לרשות השירות הלאומי-אזרחי, ולמשל במקרים הבאים:
  • אם נמצא שמסגרת השירות לא טיפלה כיאות במקרה, ושירות מתנדבים/ות בגוף זה יכול להעמידם בסכנה.
  • אם מדובר במקרה חריג שעבר לטיפול חיצוני: משטרה, בתי חולים או גורם אחר (הדיווח יועבר ללא פרטים מזהים).

ערעור

 • הגשת תלונה לממונה לטיפול בהטרדה מינית אינה חוסמת את האפשרות להגיש תלונה פלילית או תביעה אזרחית וההחלטה בסיום בירור התלונה במקום העבודה אינה מחייבת לגבי ההליכים האחרים.
 • ככל שלמתנדב/ת טענות ביחס לטיפול הארגון המוכר בתלונה על הטרדה מינית, ניתן לפנות לממונה ראשית על מניעה וטיפול בהטרדות מיניות ברשות השירות הלאומי-אזרחי, הגב' נורית טזזו, באחת מהדרכים הבאות:

חשוב לדעת

 • ארגוני ההתנדבות המוכרים מחויבים לפעילות בנושא מניעת הטרדות מיניות והגברת המודעות לנושא, ולמשל:
  • הסברה ומניעה בנושא הטרדות מיניות במסגרת ההכשרה טרם תחילת השירות, או לכל המאוחר במהלך החודש הראשון לשירות.
  • מינוי ממונה לטיפול בהטרדות מיניות מבין העובדות, אשר תרכז את המידע והטיפול בעניין ותהווה כתובת לכל פנייה בנושא זה.
  • העברת נתונים מדי שנה אודות הפעילות בנושא הטרדות מיניות וטיפול במקרים שהתקבלו (ללא חשיפת פרטים אישיים).
 • למידע נוסף אודות הטרדה מינית, ראו פורטל הטרדה מינית.

תודות