מתנדב/ת בשירות לאומי-אזרחי שחוו הטרדה מינית במסגרת השירות רשאי/ת להגיש תלונה לממונות לטיפול בפגיעות והטרדות מיניות בארגוני ההתנדבות המוכרים
מעמד המתנדב/ת שווה למעמד של יחסים מיוחדים עובד/ת במקום עבודה, כך שמעשים עשויים להיחשב כהטרדה מינית גם אם הנפגע/ת לא הראו או הביעו חוסר עניין בהצעות או להתייחסויות


מתנדב או מתנדבת בשירות לאומי-אזרחי שחוו הטרדה מינית במסגרת השירות יכול/ה להגיש תלונה לממונות לטיפול בפגיעות והטרדות מיניות בארגוני ההתנדבות המוכרים.

 • הטרדה מינית יכולה להופיע במגוון דרכים ואופנים, החל מביצוע מעשים מגונים ועד ביזוי והשפלה על רקע מיני.
 • מעמד מתנדב/ת בשירות לאומי-אזרחי שווה למעמד יחסים מיוחדים של עובד/ת במקום עבודה, כך שמעשים עשויים להיחשב כהטרדה מינית גם אם הנפגע/ת לא הביעו או הראו חוסר עניין בהצעות או להתייחסויות.
 • כל דיווח על הטרדה מינית של מתנדב/ת בשירות לאומי-אזרחי שיגיע לארגון ההתנדבות המוכר יועבר לממונה לטיפול בהטרדות מיניות בארגון.
 • הממונה תוכל לסייע למתנדב/ת, להציע תמיכה רגשית וליווי ולפרוש בפני המתנדב/ת את כל הדרכים האפשריות לפעולה, על-פי החוק ובכלל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מתנדב או מתנדבת בשירות לאומי-אזרחי שסבורים שחוו הטרדה מינית.

למי ואיך פונים

 • ניתן לפנות לכל אחד מהגורמים הבאים:
  • רכז/ת השירות מטעם ארגון ההתנדבות המוכר.
  • הממונה לטיפול בהטרדות המיניות בארגון ההתנדבות המוכר.
  • הממונה הראשית על מניעה וטיפול בהטרדות מיניות ברשות השירות הלאומי-אזרחי.

שלבי ההליך

 • במסגרת הטיפול ובהתאם למקרה, יוצע למתנדב/ת הנפגע/ת להיפגש עם הממונה לטיפול בהטרדות מיניות בארגון ההתנדבות המוכר שתשמע את הפרטים, אם המתנדב/ת מעוניין/ת לשתף בכך.
 • פרטיות המתלונן/ת תישמר ובידו/ה האפשרות לבחור אם לשתף גורמים נוספים בתלונה.
 • הממונה תציע למתנדב/ת תמיכה רגשית וליווי ותפרוש בפניו/ה את כל הדרכים האפשריות לפעולה, על-פי החוק ובכלל.
 • הממונה, או כל גורם אחר שייבחר על-ידי המתנדב/ת, יפעלו בהתאם למסלול שבחר/ה המתנדב/ת.
 • במקרים מסוימים הממונה תעביר דיווח לרשות השירות הלאומי-אזרחי, ולמשל במקרים הבאים:
  • אם נמצא שמסגרת השירות לא טיפלה כיאות במקרה, ושירות מתנדבים/ות בגוף זה יכול להעמידם בסכנה.
  • אם מדובר במקרה חריג שעבר לטיפול חיצוני: משטרה, בתי חולים או גורם אחר (הדיווח יועבר ללא פרטים מזהים).

ערעור

 • הגשת תלונה לממונה לטיפול בהטרדה מינית לא חוסמת את האפשרות להגיש תלונה פלילית או תביעה אזרחית וההחלטה בסיום בירור התלונה במקום העבודה לא מחייבת לגבי ההליכים האחרים.
 • אם למתנדב/ת יש טענות ביחס לטיפול הארגון המוכר בתלונה על הטרדה מינית, ניתן לפנות לממונה הראשית על מניעה וטיפול בהטרדות מיניות ברשות השירות הלאומי-אזרחי, הגב' רחל ביאלקוביץ, באחת מהדרכים הבאות:
  • דואר אלקטרוני:
  • טלפון: 02-5411519
  • כתובת: קרית הממשלה המזרחית, בניין ג' רחוב קלרמון גאנו 3 ,ירושלים.

היעדרות המתנדב/ת עקב מקרה הטרדה או תקיפה מינית

 • מתנדב/ת שהגיש/ה תלונה על הטרדה מינית וזקוק/ה למנוחה עקב כך, ת/יהיה זכאי/ת להיעדר מהשירות עד 8 ימים, בכפוף לקבלת אישור מעו"ס מטעם הגוף המוכר.
 • במקרה של פגיעה רפואית, המתנדב/ת ת/יהיה זכאי גם לימי מחלה.

חשוב לדעת

 • ארגוני ההתנדבות המוכרים מחויבים לפעילות בנושא מניעת הטרדות מיניות והגברת המודעות לנושא, ולמשל:
  • הסברה ומניעה בנושא הטרדות מיניות במסגרת ההכשרה לפני תחילת השירות, או לכל המאוחר במהלך החודש הראשון לשירות.
  • מינוי ממונה לטיפול בהטרדות מיניות מבין העובדות, שתרכז את המידע והטיפול בעניין ותהיה כתובת לכל פנייה בנושא זה.
  • העברת נתונים מדי שנה אודות הפעילות בנושא הטרדות מיניות וטיפול במקרים שהתקבלו (ללא חשיפת פרטים אישיים).
 • למידע נוסף אודות הטרדה מינית, ראו פורטל הטרדה מינית.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים