ההתנדבות בשירות הלאומי-אזרחי מתבצעת במסגרות שונות ("גופים מפעילים")
לאיתור מסגרות שניתן לשרת בהן, ראו פרטים באתר רשות השירות הלאומי-אזרחי

ההתנדבות בשירות הלאומי-אזרחי יכולה להתבצע במסגרות שונות ("גופים מפעילים").

  • תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) מגדירות "גוף מפעיל" כרשות ציבורית, מוסד ציבורי, חברה לתועלת הציבור או אגודה שיתופית בתחום ההתיישבות, המקבל מתנדבים שהופנו אליו ע”י גוף מוכר, למטרת שירות לאומי ושלא למטרת רווח, בהתאם להסכם עמו.
  • מתנדבי השירות הלאומי יכולים לשרת בסוגי הגופים הבאים:
    • "גופים מפעילים" ממשלתיים - כמפורט בפסקה בהמשך.
    • עמותות אזרחיות רבות, הפועלות למען מטרות שונות.
  • השירות הלאומי-אזרחי עשוי להתבצע גם בחו”ל, בתחומי החינוך ועידוד העלייה, ובתחומים נוספים שאושרו על-ידי השר האחראי על הנושא.
  • ראו רשימות משרדים וגופים ממשלתיים שניתן להתנדב בהם בפורטל "תלמידים" של משרד החינוך.

שירות לאומי בממשלה

מתנדבי השירות הלאומי יכולים לשרת, בין היתר, ב"גופים המפעילים" הממשלתיים:

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות