הטרדה מינית והתנכלות הקשורה בהטרדה מינית הן עוולות אזרחיות אשר הנפגע מהן רשאי להגיש בגינן תביעה לפיצוי כספי
אדם המגיש תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית בעבודה זכאי להנחה בתשלום אגרת פתיחת תיק בבית הדין (אגרה מופחתת)
בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצוי בגין נזקי התובע או פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום של 120,000 ₪


במקרה שההטרדה המינית או ההתנכלות מתרחשות בסיטואציה הקשורה למקום העבודה ניתן להגיש תביעה אזרחית לבית הדין האזורי לעבודה.

  • התביעה יכולה להיות מוגשת על-ידי המוטרד/ת כנגד המטריד/ה וכן כנגד מקום העבודה (בשל התנכלות או בשל אי קיום הוראות החוק לעניין נקיטת אמצעי מנע או קיום הליכי בירור).
  • בית הדין לעבודה רשאי לפסוק בסיום ההליכים פיצוי בגין נזקיו המוכחים של התובע (אובדן ימי עבודה, נזקים נפשיים, הוצאות משפטיות, טיפול נפשי) או פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום של 120,000 ₪.
  • אם ההטרדה המינית או ההתנכלות בוצעו מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, רשאי בית הדין לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום של 240,000 ש"ח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

ערעור

חשוב לדעת

  • תקופת ההתיישנות על תביעות אזרחיות בעקבות הטרדה מינית היא שבע שנים.
שימו לב
עצירת ספירת ימי ההתיישנות עקב מלחמת חרבות ברזל
  • בתביעה שאינה תביעת מקרקעין שתקופת ההתיישנות שלה לא הסתיימה לפני 24.1.2024, או שהסתיימה בין 7.10.2023 ועד 24.1.2024, תיעצר ספירת ימי ההתיישנות בין 7.10.2023 ועד 6.4.2024.
  • בתביעה שהיא תביעת מקרקעין, ושתקופת ההתיישנות שלה הסתיימה או הייתה מסתיימת בין 7.10.2023 ועד 6.4.2024, תיעצר ספירת ימי ההתיישנות בין 7.10.2023 ועד 6.4.2024.
  • על-פי תיקון לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) משנת 2014, אדם המגיש תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית בעבודה זכאי להנחה בתשלום אגרת פתיחת תיק בבית הדין (אגרה מופחתת).
  • ראו גם

    גורמים מסייעים