הקדמה:

אחד מתנאי הזכאות של דיור ציבורי לאנשים עם נכות יציבה הוא כי סך הכנסות המשפחה לא יעלה על סכום "ההכנסה המזכה"
למקבלי קצבת נכות ההכנסה המזכה המקסימלית היא 8,029 ש"ח
למידע נוסף ראו מדריך לקבלת סיוע בדיור הציבורי באתר משרד הבינוי והשיכון

אנשים עם נכות יציבה עשויים להיות זכאים לקבל דירה בדיור הציבורי, אם סך הכנסות המשפחה נמוך מ"ההכנסה המזכה".

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.