הזכאות לדיור ציבורי מותנית בחלק מהמקרים בכך שהכנסות המשפחה לא יעלו על "ההכנסה המזכה" - 9,211 ₪

במקרים מסוימים כדי להיות זכאים לדירה בדיור הציבורי סך הכנסות המשפחה צריך להיות נמוך מ"ההכנסה המזכה" - 9,211 ₪ בחודש.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.