הקדמה:

אחד מתנאי הזכאות של דיור ציבורי לאנשים עם נכות יציבה הוא כי סך הכנסות המשפחה לא יעלה על סכום "ההכנסה המזכה"
למקבלי קצבת נכות ההכנסה המזכה המקסימלית היא 8,029 ש"ח
ראו הכנסה מזכה באתר משרד הבינוי והשיכון ומדריך לקבלת סיוע בדיור הציבורי באתר השירותים והמידע הממשלתי

אנשים עם נכות יציבה עשויים להיות זכאים לקבל דירה בדיור הציבורי, אם סך הכנסות המשפחה נמוך מ"ההכנסה המזכה".

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.