בני זוג נשואים או ידועים בציבור עם 3 ילדים לפחות עשויים להיות זכאים לדירה בדיור הציבורי


בני זוג נשואים או ידועים בציבור שעונים על התנאים שיפורטו בהמשך זכאים לדירה בדיור הציבורי.

מי זכאי?

 • בני זוג נשואים או ידועים בציבור שעונים על 4 התנאים:
  1. הם חסרי דירה.
  2. הם הורים ל-3 ילדים לפחות, כאשר ילדים הם -
   • רווקים חסרי דירה עד גיל 21 שנתמכים על-ידי ההורים - כולל ילדים מאומצים וילדים בפנימייה, במעונות סטודנטים, בקיבוץ ובצבא אבל לא ילדים שנמצאים במשפחת אומנה או נמצאים באופן קבוע במסגרת חוץ ביתית.
   • היריון החל מהחודש החמישי (20 שבועות). כל עובר מהחודש החמישי ייחשב כילד (היריון עם שני עוברים ייחשב כשני ילדים).
   • אם מדובר בילדים מנישואים קודמים, על ההורה להיות בעל משמורת בלעדית מתוקף פסק דין. במשמורת משותפת הילד יילקח בחישוב מספר הילדים רק אם ההורה השני חתם כי הוא מוותר על קבלת סיוע בדיור עבור אותו ילד.
  3. מתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
   • הם מקבלים הבטחת הכנסה לפחות שנתיים ברציפות.
   • הם מתקיימים מהכנסה מעבודה או מכל הכנסה אחרת ובנוסף מהשלמת הכנסה במשך 12 חודשים רצופים לפחות. זאת בתנאי שכל הכנסותיהם לא עולות על ההכנסה המזכה (9,211 ₪).
  4. הם תושבי ישראל.
   • בעלי תעודת זהות ישראלית שמקבלים הבטחת הכנסה יהיו זכאים גם אם הם נשואים לבן/בת זוג עם אישור חוקי לשהייה בארץ וללא תעודת זהות ישראלית.

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות וערעורים
המתנה לדירה בדיור הציבורי
ניתן לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה לדירה ששוכרים בזמן ההמתנה
החלפת דירה בגלל אי-התאמה (במידת הצורך)


 • למי שממתינים לדירה בדיור הציבורי, תעודת הזכאות שהוציאו תהיה תקפה למשך 4 שנים.
 • אם כעבור 4 שנים לא יימצא להם פתרון דיור עליהם לחדש את הזכאות בהתאם לכללים.

דיירים ממשיכים

 • במקרים שבהם דייר בדיור הציבורי נפטר או עבר למוסד סיעודי אחרי שהתגורר בדירה 5 שנים לפחות, בני משפחתו עשויים להיחשב כ"דיירים ממשיכים", אם הם עונים על התנאים הבאים:
  • הדייר היה בן/בת זוגם (מנישואים או ידוע/ה בציבור), הורה, סב/ה, ילד/ה או אפוטרופוס שלהם.
  • הם התגוררו עם הדייר/ת בדירה הציבורית 3 שנים לפחות לפני מועד הפטירה או המעבר למוסד הסיעודי.
  • הדייר/ת, בן/בת הזוג של הדייר/ת וילדי הדייר/ת אינם בעלים של דירה או מקרקעין אחרים.
 • בני משפחה שנחשבים "דיירים ממשיכים" יוכלו להמשיך להתגורר בדירה הציבורית רק אם יענו בעצמם על תנאי הזכאות לדיור ציבורי.
  • אם יימצא כי הם זכאים לדירה ציבורית בשטח שונה משטח הדירה שבה התגוררו עם הדייר, עליהם לפנות את הדירה שהתגוררו בה לדירה שתוקצה להם לפי הכללים.
  • מי שלא יענו בעצמם על תנאי הזכאות לדיור ציבורי יצטרכו לפנות את הדירה הציבורית בתוך 9 חודשים מהמועד שבו תימסר להם הודעה ממשרד הבינוי והשיכון על אי-זכאותם לדירה ציבורית.


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.