בני זוג נשואים או ידועים בציבור עם 3 ילדים לפחות עשויים להיות זכאים לדירה בדיור הציבורי


בני זוג נשואים או ידועים בציבור שעונים על התנאים שיפורטו בהמשך זכאים לדירה בדיור הציבורי.

מי זכאי?

 • בני זוג נשואים או ידועים בציבור שעונים על 4 התנאים:
  1. הם חסרי דירה.
  2. הם הורים ל-3 ילדים לפחות, כאשר ילדים הם -
   • רווקים חסרי דירה עד גיל 21 שנתמכים על-ידי ההורים - כולל ילדים מאומצים וילדים בפנימייה, במעונות סטודנטים, בקיבוץ ובצבא אבל לא ילדים שנמצאים במשפחת אומנה או נמצאים באופן קבוע במסגרת חוץ ביתית.
   • היריון החל מהחודש החמישי (20 שבועות). כל עובר מהחודש החמישי ייחשב כילד (היריון עם שני עוברים ייחשב כשני ילדים).
   • אם מדובר בילדים מנישואים קודמים, על ההורה להיות בעל משמורת בלעדית מתוקף פסק דין.
  3. מתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
   • הם מקבלים הבטחת הכנסה לפחות שנתיים ברציפות.
   • הם מתקיימים מהכנסה מעבודה או מכל הכנסה אחרת ובנוסף מהשלמת הכנסה במשך 12 חודשים רצופים לפחות. זאת בתנאי שכל הכנסותיהם לא עולות על ההכנסה המזכה (8,858 ₪).
  4. הם תושבי ישראל.
   • בעלי תעודת זהות ישראלית שמקבלים הבטחת הכנסה יהיו זכאים גם אם הם נשואים לבן/בת זוג עם אישור חוקי לשהייה בארץ וללא תעודת זהות ישראלית.

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות וערעורים
המתנה לדירה בדיור הציבורי
ניתן לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה לדירה ששוכרים בזמן ההמתנה
החלפת דירה בגלל אי-התאמה (במידת הצורך)


 • למי שממתינים לדירה בדיור הציבורי, תעודת הזכאות שהוציאו תהיה תקפה למשך 4 שנים.
 • אם כעבור 4 שנים לא יימצא להם פתרון דיור עליהם לחדש את הזכאות בהתאם לכללים.

זכאות במקרים נוספים

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.