חסרי דירה שרתוקים לכסא גלגלים עשויים להיות זכאים לדירה בדיור הציבורי


נכים רתוקים לכסא גלגלים שעונים על התנאים שיפורטו בהמשך זכאים לדירה בשכירות בדיור הציבורי.

מי זכאי?

 • תושבי ישראל (משפחות, בני זוג או יחידים) חסרי דירה שלהם או לילדם יש את אחד מהאישורים הבאים:
 • הזכאות מותנית בכך שהכנסותיהם לא עולות על השכר הממוצע במשק.
 • רתוקים לכסא גלגלים בעלי תעודת זהות ישראלית שעונים על תנאי הזכאות ומקבלים קצבת נכות כללית בדרגה 75% קבועה עם תוספת לילדים יהיו זכאים גם אם הם נשואים לבן/בת זוג ללא תעודת זהות ישראלית ועם אישור חוקי לשהייה בארץ.

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות וערעורים
המתנה לדירה בדיור הציבורי
ניתן לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה לדירה ששוכרים בזמן ההמתנה
החלפת דירה בגלל אי-התאמה (במידת הצורך)


 • מי שאין להם אישור מתאים ממשרד הבריאות וצריכים לעבור ועדה רפואית מטעם משרד הבינוי והשיכון, יצרפו בעת הוצאת תעודת הזכאות את המסמכים הבאים:
  • אישור חתום של הוועדה הרפואית מטעם משרד הבריאות שמפרט את אחוזי הליקוי שלהם ואם הם רתוקים לכיסא גלגלים באופן קבוע.
  • דוח תפקודי סיעודי עדכני מקופת החולים.
  • דוח אורתופד/נוירולוג (בהתאם לליקוי הרפואי).
 • תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא 4 שנים.

קבלת דירה מותאמת

 • רתוקים לכסא גלגלים שממתינים לדירה ציבורית מקבלים עדיפות ראשונה בסדר הקדימויות לאכלוס דירה מונגשת לנכים שמתפנה.
  • משפחות עם עד 4 נפשות יהיו זכאיות לדירת 3 חדרים.
  • משפחות עם 5 נפשות ומעלה יהיו זכאיות לדירת 4 חדרים.
 • ניתן לקבל עד 4 הצעות לדירות שהתפנו.
 • משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות עבור נכים רתוקים לכיסא גלגלים ביישובים שאין בהם דירות ציבוריות מתאימות פנויות. למידע נוסף ראו דירות נכסי רכישה (נ"ר) לנכים.

חשוב לדעת

 • מי שיסרבו ל-4 דירות שיוצעו להם לא יהיו זכאים להצעות נוספות עד תום תקופת הזכאות ולא יהיו זכאים לסיוע מוגדל בשכר הדירה אחרי שיפוג תוקף הזכאות לסיוע.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.