הקדמה:

נכים הרתוקים לכסא גלגלים שהם חסרי דירה עשויים להיות זכאים לדירה בדיור הציבורי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


נכים הרתוקים לכסא גלגלים ועונים על התנאים שיפורטו להלן זכאים לדירה בשכירות בדיור הציבורי.

מי זכאי?

 • יחידים חסרי דירה העונים על שני התנאים הבאים:
 • בני זוג נשואים חסרי דירה העונים על שני התנאים הבאים:
 • אם אחוז הליקוי שנקבע על-ידי הוועדה הרפואית של משרד הבריאות נמוך מ-100%, הזכאות מותנית באישור מטעם הוועדה הרפואית של משרד הבינוי והשיכון. לשם כך, יש לצרף בתהליך הוצאת תעודת הזכאות לדיור ציבורי את המסמכים הבאים:
  • אישור חתום מטעם הוועדה הרפואית של משרד הבריאות המפרט את אחוז הליקוי של מבקש הסיוע ואם הוא רתוק לכיסא גלגלים באופן קבוע.
  • דוח תפקודי סיעודי עדכני מקופת החולים.
  • דוח אורתופד/נוירולוג (בהתאם לליקוי הרפואי של מבקש הסיוע).

תהליך מימוש הזכות

המתנה לדירה בדיור הציבורי
תיתכן אפשרות לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה עבור דירה ששוכרים בזמן ההמתנה
במהלך מגוריהם בדיור הציבורי הדיירים זכאים לתיקון ליקויים שונים בדירה

 • תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא שנתיים, כל עוד לא הפכו הזכאים לבעלי דירה או בעלי חלק בדירה.

מתן עדיפות לנכים הרתוקים לכסא גלגלים

 • רתוקים לכסא גלגלים השוכרים דירה פרטית עד שתימצא להם דירה בשיכון ציבורי זכאים לסיוע מוגדל בשכר הדירה.
 • נכים רתוקים הממתינים לדירה ציבורית מקבלים עדיפות ראשונה בסדר הקדימויות לאכלוס דירה מונגשת לנכים שמתפנה.
 • ביישובים שיש בהם מחסור בדירות ציבוריות המתפנות מהמלאי, משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות עבור זכאים הרתוקים לכיסאות גלגלים. למידע נוסף, ראו דירות נכסי רכישה (נ"ר) לנכים.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.