הקדמה:

בני משפחה של מי שנהרגו בפעולת איבה זכאים לסיוע במימון הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים


בני משפחה של מי שנהרגו בפעולת איבה זכאים לסיוע במימון הכשרה מקצועית או לימודים אקדמיים, בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

אלמנים, אלמנות, ידועים בציבור ויתומים

 • אלמנים/אלמנות וידועים בציבור של חללי פעולת איבה זכאים למימון הכשרה מקצועית או לימודים אקדמיים.
 • יתומים:
  • מי שהתייתמו לפני גיל 21 זכאים לקבל עד גיל 30 מימון להכשרה מקצועית או ללימודים אקדמיים.
  • מי שהתייתמו אחרי גיל 21 זכאים לקבל עד גיל 30 מימון להכשרה מקצועית בלבד.
  • מי ששכלו את שני הוריהם בפעולות איבה זכאים החל מגיל 18 למימון הכשרה מקצועית או לימודים אקדמיים.
 • המימון כולל שכר לימוד, מענק שנתי לספרים ודמי מחיה.
 • הזכאות נמשכת עד סיום לימודי המקצוע או קבלת התואר הראשון.
 • ניתן לקבל סיוע במימון לימודים בחו"ל במסגרת התנאים והבדיקות שנערכות ללומדים בארץ. המימון יינתן במטבע ישראלי.

הורים שכולים

 • הורים שכולים זכאים לקבל ייעוץ בבחירת מקצוע וסיוע במימון שכר לימוד.
 • הסיוע ניתן עבור הכשרה מקצועית, לימודי העשרה, לימודים אקדמיים ולימוד השפה העברית.

תהליך מימוש הזכות

מענק השתתפות במימון לימודים לאחים שכולים

 • הורים שמממנים לימודי תואר ראשון או לימודי מקצוע לאחים שכולים שטרם מלאו להם 30 זכאים להשתתפות בשכר הלימוד.
 • הזכאות נמשכת עד 3 שנים, ועד 4 שנים לכל היותר - אם תוכנית הלימודים הרשמית נמשכת מעל ל-3 שנים.
 • שיעור ההשתתפות הוא עד 40% משכר הלימוד הבסיסי המלא ללימודי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם (על פי עדכון המל"ג).
 • הסיוע ניתן ללימודים במוסדות ההשכלה הבאים:
  • בתי ספר על תיכוניים שבסיומם מוענקת תעודת הסמכה ממשרד ממשלתי.
  • אוניברסיטאות ומכללות שמוכרות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה (ללימודי תואר ראשון).
  • בתי ספר להנדסאים וטכנאים (י"ג - י"ד) למי שלומדים ברצף אחרי סיום התיכון.

תהליך מימוש הזכות

 • בכל שנה בסיום הסמסטר הראשון ללימודים (ורק אחרי ה-1 בפברואר) יש למלא ולהגיש לפקיד השיקום במוסד לביטוח לאומי טופס בקשה למענק השתתפות במימון לימודים.
 • יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
  • אישור רשמי וחתום ממוסד הלימודים המעיד על לימודי הילדים בשנת הלימודים הנוכחית בציון התואר ומגמת הלימוד.
  • אישור ממוכן ממדור חשבונות סטודנטים שהונפק לאחר תום הסמסטר הראשון ומפרט את רכיבי שכר הלימוד. במקום האישור הממוכן, יש אפשרות להחתים את הנהלת המוסד על הנספח הרלוונטי בטופס הבקשה שמולאו בו כל הפרטים הנדרשים, כולל שכר הלימוד היסודי ששולם בפועל לאחר כל הניכויים (מלגות שאינן במסגרת פרויקט פרח, הנחות וכו').
  • אם הילדים הם חיילים בשירות חובה בצה"ל, יש לצרף אישור זכאות ללימודים ממינהל הסגל בצה"ל (אישור מהיחידה שבה הם משרתים לא יתקבל).
 • הבקשה תטופל והפונים יקבלו תשובה בתוך 14 ימים מהיום שבו הגישו את כל המסמכים הנדרשים.
 • המענק ישולם בהמשך לזכאים עבור שנת הלימודים השוטפת.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים