בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים לסיוע במימון הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים
המימון ניתן, בהתאם לתנאים, לבני/בנות הזוג השכולים, ליתומים, להורים ולאחים של החללים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים לסיוע במימון הכשרה מקצועית או לימודים אקדמיים, בתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

אלמנים, אלמנות וידועים בציבור

 • אלמנים/אלמנות וידועים בציבור של חללי פעולת איבה זכאים לאחד מאלה:
  • מימון לימודי הכשרה מקצועית עד שיסיימו את לימודי המקצוע.
  • מימון לימודים אקדמיים עד לקבלת תואר ראשון - לתקופת הלימודים המקובלת לקבלת התואר.
 • זאת בתנאי שלא קיבלו בעבר סיוע במימון לימודים או בשיקום עסק, שאין להם מקצוע, ומלבד לתגמול החודשי אין להם הכנסה קבועה שמספיקה למחייתם.
 • המימון כולל:
  • דמי הרשמה ללימודים.
  • שכר הלימוד כפי שנקבע על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • בהתאם לצורך - מימון לקורסי השלמה שמהווים תנאי קבלה ללימודים (עד לתעריף שנקבע).
  • מענק שנתי לציוד לימודי.
  • דמי מחיה - בהתאם לתנאים.
 • ניתן לקבל סיוע גם למימון לימודים אקדמיים בחו"ל, במוסד שמעניק תואר המוכר בארץ על-ידי משרד החינוך. המימון יינתן במטבע ישראלי עד לסכום המקובל בארץ במוסד מקביל.

יתומים

 • יתומים של חללי פעולת איבה שהתייתמו לפני גיל 21 ומתחילים ללמוד לפני גיל 30 לימודי תואר ראשון או לימודי הכשרה מקצועית זכאים לסיוע חד-פעמי במימון הלימודים.
 • המימון כולל:
  • במקרים שיאושרו - מימון לימודי השלמה/שיפור בגרויות או לימודים במכינה קדם אקדמית שנדרשים כדי להתקבל למסלול הלימודים המבוקש.
  • דמי הרשמה ללימודים.
  • שכר הלימוד כפי שנקבע על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, או על-ידי משרד הביטחון - לגבי מכללות ומוסדות שלא מתוקצבים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ואושרו להעניק תואר/תעודה בתחום הלימוד.
  • בהתאם לצורך - מימון לקורסי השלמה שמהווים תנאי קבלה ללימודים (עד לתעריף שנקבע).
  • מענק שנתי לציוד לימודי.
  • דמי מחיה - בהתאם לתנאים.
 • הזכאות נמשכת עד סיום לימודי המקצוע או קבלת התואר הראשון.
 • הסיוע ניתן ללימודים במוסדות הבאים:
  • מוסדות מוכרים להכשרה מקצועית.
  • מוסדות לימוד על תיכוניים שבסיומם מוענקת תעודת הסמכה ממשרד ממשלתי.
  • מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה.
  • בתי ספר להנדסאים וטכנאים (י"ג - י"ד) למי שלומדים ברצף אחרי סיום התיכון.
  • מוסדות שאושרו ומקנים תעודות גמר במקצועות רפואה משלימה או אומנות.
  • שלוחה בארץ של אוניברסיטה מחו"ל (אם יינתן לכך אישור).
 • ניתן לקבל מימון גם ללימודים אקדמיים בחו"ל אם מתקבלים כתלמידים מן המניין במוסד שמעניק תואר המוכר בארץ על-ידי משרד החינוך.
  • המימון יינתן במטבע ישראלי עד לסכום המקובל למכללה בארץ.
  • הסיוע לא כולל מימון ללימודי שפה או הכנה/השלמה אחרת שנדרשת לצורך הקבלה למוסד הלימודי בחו"ל.
 • מסלולי לימוד ספציפיים:
  • מי שלומדים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה זכאים גם למימון הנחיה מוגברת. ניתן לפרוס את הלימודים על 5 שנים (שכר הלימוד במצטבר יהיה עבור 3 שנות לימוד באוניברסיטה בתוספת דמי הנחיה מוגברת).
  • מי שסיימו לימודי הנדסאות ויתקבלו ללימודי הנדסה בתוך 5 שנים מסיום הלימודים יוכלו לקבל מימון לשנתיים נוספות להשלמת התואר, ולא יותר מ-4 שנים בסך הכל (שנתיים הנדסאי + שנתיים הנדסה).
  • בוגרי פסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות שיתקבלו ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה יוכלו לקבל סיוע במימון שכר הלימוד לתואר השני (ללא דמי מחיה).
  • בלימודי ראיית חשבון יינתן מימון גם עבור שנת הלימודים הרביעית (שנת ההכנה לבחינה ללשכת רואי החשבון).
  • בלימודי רפואה יינתן מימון עבור עד 6 שנים בהתאם לתוכנית שאושרה, עד לגובה שכר הלימוד של המל"ג. מהשנה הרביעית שכר הלימוד יהיה בהתאם לתעריף "תואר שני" של המל"ג.
  • בלימודי רפואה משלימה יינתן מימון עבור עד 4 שנים בהתאם לתוכנית שאושרה.
  • בלימודים להסמכת רבנות או בלימודי מקצועות תורניים יינתן מימון עבור עד 4 שנים בהתאם לתוכנית שאושרה.
  • רווקים שלומדים בישיבה גבוהה זכאים למימון הלימודים במשך 3 שנים, בהתאם לאישור.
  • אברכים נשואים שלומדים בכולל (ופטורים מתשלום שכר לימוד) זכאים לדמי מחיה במשך 3 שנים, בהתאם לתנאי הזכאות. מדמי המחיה תופחת מלגת הקיום שמקבלים מהמדינה.
 • להרחבה על כללי הזכאות ותעריפי הסיוע במימון ראו הוראת אגף משפחות והנצחה.

הורים שכולים

 • הורים שכולים שלומדים לימודי תואר ראשון או בהכשרה מקצועית זכאים להשתתפות במימון הלימודים.
  • הסיוע ללימודי תואר ראשון יינתן להורים שהתחילו את הלימודים לפני גיל 60.
  • הסיוע ללימודי מקצוע במוסד להכשרה מקצועית יינתן להורים שהתחילו את הלימודים לפני גיל 65.
 • בלימודי תואר ראשון המימון יינתן עד לסכום שכר הלימוד הבסיסי שקבעה המועצה להשכלה גבוהה בכל שנה.
  • אם לימודי התואר נמשכים 4 שנים (כגון הנדסה או משפטים) יינתן מימון עבור עד 4 שנים.
  • ללימודי תואר ראשון בשאר המקצועות יינתן מימון עבור עד 3 שנים.
 • בלימודי הכשרה מקצועית סכום הסיוע לא יעלה על שכר הלימוד השנתי.
 • הזכאות היא חד-פעמית וניתנת להורים שלא קיבלו בעבר סיוע לביסוס עסק עצמאי.

אחים שכולים

 • אחים שכולים ללא תואר אקדמי זכאים להשתתפות במימון שכר הלימוד במוסד על תיכוני או בלימודי תואר ראשון, בכל שנת לימודים שבתחילתה טרם מלאו להם 40.
 • ההשתתפות תהיה עד לגובה 40% משכר הלימוד לתואר ראשון שקבעה המועצה להשכלה גבוהה לאותה שנה, ולא יותר מ-40% מהתשלום שבוצע בפועל.
 • הזכאות נמשכת עד 3 שנים, ועד 4 שנים - אם תוכנית הלימודים הרשמית נמשכת מעל 3 שנים.
 • ללומדים באוניברסיטה הפתוחה יינתן סיוע עבור עד 3 שנים, בתנאי שבכל שנה לומדים לפחות שני סמסטרים ושני קורסים בכל סמסטר.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים