בני/בנות זוג של חללי פעולת איבה שעמדו להינשא לחללים עשויים לקבל תגמול חודשי והטבות בהתאם לתנאים שיפורטו
התגמול ישולם לזכאים במשך 5 שנים ממועד הפטירה של בן/בת זוגם (החל מ-07.10.2023)

בני/בנות זוג של חללי פעולת איבה שהיו מאורסים להם כאשר נפטרו (בהתאם למצבים שיפורטו) זכאים לתגמול חודשי ולהטבות נוספות.

מי זכאי?

 • מי שבן/בת זוגם נספה בפעולת איבה ב-07.10.2023 או מאוחר יותר, ויציגו הוכחות על כך שהתכוונו להינשא (ראו פרטים בתהליך מימוש הזכות).

תגמול חודשי

 • סכום התגמול החודשי - 9,986.76 ₪ (נכון לינואר 2024).
 • התגמול ישולם לזכאים במשך 5 שנים ממועד הפטירה של בן/בת זוגם.

מענק חד-פעמי

 • בנוסף לתגמול החודשי משולם מענק חד-פעמי למימון הוצאות מיוחדות.
 • המענק, בסך 5,770 ₪ (נכון ליולי 2023), ישולם לזכאים אוטומטית עם אישור זכאותם לתגמול.

הטבות נוספות

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא ולהגיש טופס תביעה לתגמולים לארוס/ה של חלל פעולות איבה ולצרף הוכחה על כוונתם של בני הזוג להינשא -
  • אם בני הזוג הגישו בקשה לרישום נישואין אצל איש הדת של דתם (רב, אימם, כומר, שייח) או אצל רשם לנישואים אזרחיים, יש לצרף אישור על הגשת הבקשה.
  • במקום אישור על הגשת בקשה לרישום נישואין, ניתן לצרף הוכחות על לפחות 2 מבין 4 המצבים האלה:
   1. בין שני בני הזוג התקיימה הצעת נישואין או מסיבת אירוסין שמעידה על כוונתם והסכמתם להינשא, תוך פרסום ויידוע בני משפחתם וקרובי משפחה נוספים, וההחלטה הייתה בתוקף בזמן הפטירה.
   2. שני בני הזוג קבעו מועד ומקום לחתונתם והתקשרו בהסכם לעריכת החתונה במקום מסוים או בהסכם למתן שירותי הסעדה לחתונה.
   3. אחד מבני הזוג רכש/ה טבעת לצורך הצעת הנישואין או העניק/ה טבעת בהצעת הנישואין או בתקופת האירוסין.
   4. שני בני הזוג התקשרו עם צד שלישי בהסכם לרכישת דירה או בהסכם לשכירת דירה.
דוגמה
 • "הצעת נישואין" כוללת, למשל: הסכמה של בני הזוג בפני שני עדים על כוונתם להינשא, שתועדה בכתב.
 • "פרסום" כוונת הנישואים כולל, למשל: שליחה של תיעוד האירוע (הצעת נישואין/מסיבת אירוסין) במייל או בווטסאפ, פרסום ברשתות חברתיות, מודעה בעיתון על האירוסין.
 • ניתן להגיש את התביעה בדרכים הבאות:
 • התובעים יקבלו הודעה אם תביעתם אושרה או נדחתה.
 • אם התביעה אושרה, התגמול ישולם ב-28 בכל חודש (עבור אותו חודש) לחשבון הבנק שפרטיו נרשמו בטופס התביעה.
שימו לב
לשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד בטלפון 02-6269999.

תשלום רטרואקטיבי

 • אם החללים נפטרו בתקופה שבין 07.10.2023 ל-04.05.2024 ניתן לקבל את התגמולים רטרואקטיבית החל מיום פטירתם - בתנאי שהתביעה תוגש לפני 05.05.2025.
 • בשאר המקרים תיתכן זכאות רטרואקטיבית עד 12 חודשים לפני מועד הגשת התביעה, לכן חשוב להגיש אותה בתוך שנה מיום הפטירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים