בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים לקבל הלוואה חד-פעמית כדי להקים עסק ראשון או כדי לבסס עסק קיים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

יתומים, הורים שכולים ובני/בנות זוג (אלמנות, אלמנים וידועים בציבור) של חללי פעולת איבה זכאים לקבל הלוואה חד-פעמית כדי להקים עסק ראשון או כדי לבסס עסק עצמאי קיים שמשמש אותם לתעסוקה ולפרנסה.

מי זכאי?

היקף הסיוע

שיעורי ההלוואה (נכון ל-2024)
בני המשפחה הזכאים הלוואה להקמת עסק ראשון הלוואה לביסוס עסק קיים
יתומים (עד גיל 30) 20,913 ₪ 12,412 ₪
  • בני/בנות זוג שכולים
  • יתומים ששכלו את שני הוריהם
116,632 ₪ 24,943 ₪
הורים שכולים 119,334 ₪ 24,943 ₪

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים