בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים לקבל הלוואה חד-פעמית כדי להקים עסק ראשון או כדי לבסס עסק קיים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

יתומים, הורים שכולים ובני/בנות זוג (אלמנות, אלמנים וידועים בציבור) של חללי פעולת איבה זכאים לקבל הלוואה חד-פעמית כדי להקים עסק ראשון או כדי לבסס עסק עצמאי קיים שמשמש אותם לתעסוקה ולפרנסה.

מי זכאי?

שיעורי ההלוואה (נכון לינואר 2023)
בני המשפחה הזכאים הלוואה להקמת עסק ראשון הלוואה לביסוס עסק קיים
יתומים 20,237 ₪ 12,010 ₪
בני/בנות זוג שכולים 112,862 ₪ 24,136 ₪
הורים שכולים 115,477 ₪ 24,136 ₪

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים