ככלל, לא ניתן לנקוט הליכים משפטיים נגד מי שפרסם לשון הרע על אדם שלא היה בחיים בזמן הפרסום
בתנאים מסוימים, בני משפחה של אדם שנפטר לאחר שפורסמה נגדו לשון הרע, יוכלו לנקוט הליכים משפטיים נגד המפרסם
כמו כן, בתנאים מסוימים, בני משפחה של אדם שנקט הליכים משפטיים, אך נפטר לפני שהסתיימו, יוכלו להמשיך אותם בשמו
אזהרה
המידע בדף זה ובשאר הדפים בנושא לשון הרע הינו כללי ומבוסס על חוק איסור לשון הרע והפסיקה
 • פסיקת בתי-המשפט בנושא אינה אחידה, מתפתחת ומשתנה לפי העובדות והנסיבות הייחודיות של כל מקרה.
 • מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני נקיטת צעדים משפטיים או אחרים.

חוק איסור לשון הרע מתייחס, בין היתר, למקרים בהם האדם שפורסמה נגדו לשון הרע נפטר.

פרסום לשון הרע לפני המוות

 • אם פורסמה לשון הרע נגד אדם והאדם נפטר בתוך חצי שנה ממועד הפרסום- בני משפחתו רשאים לנקוט הליכים משפטיים בגין הפרסום.
  • בני המשפחה יכולים לנקוט הליכים משפטיים נגד המפרסם בתוך חצי שנה מהמועד שבו נפטר קרוב המשפחה שנגדו פורסמה לשון הרע.
 • אם אדם פתח בהליכים משפטיים בגין פרסום לשון הרע נגדו, אך נפטר לפני שההליכים הסתיימו- בני משפחתו רשאים להמשיך בניהול ההליך בשמו.
  • על בני המשפחה להודיע לבית-המשפט, בתוך חצי שנה מהמועד שבו נפטר קרוב המשפחה שפתח בהליך, על רצונם להמשיך בניהול ההליך בשמו.
 • חוק איסור לשון הרע מגדיר "בן-משפחה" כ:
  • בן-זוג, ילד או הורה של האדם שמת.
  • אח או אחות של האדם שמת (אם הוא לא השאיר בן-זוג, ילד או הורה).

פרסום לשון הרע אחרי המוות

 • חוק איסור לשון הרע קובע, כי בני משפחתו של אדם שנפטר, שפורסמה נגדו לשון הרע לאחר מותו, לא רשאים לנקוט הליכים משפטיים בגין הפרסום.
 • עם זאת, החוק מאפשר לבני משפחה של אדם שפורסמה נגדו לשון הרע לאחר מותו, לבקש מהיועץ המשפטי לממשלה כי יגיש כתב-אישום נגד המפרסם.
 • לצורך בקשה זו, "בן משפחה" מוגדר כבן-זוג, ילד, נכד, הורה, אח או אחות של האדם שמת.
 • מדובר בהליך חריג ביותר אשר נראה כי טרם נעשה בו שימוש במערכת המשפט בישראל.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים