הקדמה:

המינהל לסטודנטים עולים הוא אגף הפועל במשרד לקליטת העלייה בשיתוף עם הסוכנות היהודית ומטרותיו העיקריות הן עידוד עליית צעירים וסטודנטים וסיוע לסטודנטים עולים בהשתלבותם האקדמית ובחיזוק שייכותם לחברה הישראלית.

השירותים לעולים ולסטודנטים עולים, כמפורט למטה, ניתנים על ידי ארבע היחידות המחוזיות של המינהל (מחוז ירושלים, מחוז תל אביב והמרכז, מחוז חיפה והצפון ומחוז באר שבע והנגב), על פי אזור מגורים או מוסד לימודים.

פרטים

תחומי עיסוק:
עולים, סטודנטים עולים
אתר אינטרנט:

פעילויות הארגון

נושאים וזכויות

ארגוני סיוע