המשרד לשוויון חברתי הוא שמו הנוכחי של המשרד לאזרחים ותיקים, שהוחלף בעקבות החלטת הממשלה מיום 04.08.2015.
בנוסף לטיפול באזרחים הוותיקים, נוספו לאחריות המשרד תחומי הפעולה של הרשות לקידום מעמד האישה, הרשות לפיתוח כלכלי של אוכלוסיות המיעוטים, ורשות הצעירים הממשלתית.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:pniyot@mse.gov.il
כתובת:רחוב קפלן 3 הקריה ירושלים מיקוד 91919
טלפון:02-6547022
8840* מוקד לאזרחים ותיקים
פקס:02-6547034
02-5605034 פקס של המוקד

תחום אזרחים ותיקים

 • המשרד פועל לקידום ולחיזוק מעמדו של ציבור האזרחים הוותיקים, תוך העצמתם והפיכתם למשפיעים ומרכזיים בחברה, וזאת באמצעות הפעילויות הבאות:
  • שיפור איכות ורמת החיים של האזרח הוותיק: במסגרת זו, פועל המשרד, בין היתר, למען יידוע האזרחים הוותיקים על זכויותיהם, הקמת מיזמים לשיפור ביטחונו האישי של האזרח הוותיק וכן מפעיל מיזמים בתחומי התרבות, התעסוקה, ההתנדבות, הפנאי והחינוך.
  • בנייה והתאמת שירותים ותשתיות בעידן של אוכלוסייה מזדקנת: המשרד מפעיל מוקד לפניות האזרחים הוותיקים ופועל למען שיפור וקידום נושא הדיור לאזרחים ותיקים תוך מתן פתרונות מיגון, רווחה, שיקום וסיעוד, תוכניות אב יישוביות ועוד.
  • מיסוד הקשר בין הדור הצעיר לאזרחים הוותיקים: המשרד מבצע מיזמים בשיתוף משרד החינוך, תנועות הנוער, התאחדות הסטודנטים והגופים המגייסים בני ובנות השירות הלאומי והאזרחי בארץ.
  • מוקד 8840*: המשרד מפעיל מאז 2008 מרכז מידע המעניק מענה לפניות ציבור האזרחים הוותיקים בנושאים שונים. במסגרת זו ניתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעות לציבור האזרחים הוותיקים, טיפול בפניות ציבור האזרחים הוותיקים, הפנייתן לרשויות השונות וביצוע מעקב וכן סיוע במימוש זכויות ומידע על זכויות ניצולי השואה.
 • יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים: ביוזמת המשרד פועלים בבתי חולים ברחבי הארץ מוקדים המספקים מידע לגבי זכויות בתחום הבריאות והשיקום לאזרחים ותיקים המאושפזים בבית החולים ובני משפחותיהם.

תחום ניצולי השואה

 • המשרד פועל לשיפור איכות חייהם של ניצולי השואה, תוך מעקב אחר יישום דו"ח דורנר וביצוע החלטות הממשלה מ-2007 ועד היום בתחום הסיוע הממשלתי לניצולי השואה.
 • לפי החלטת הממשלה 4252 מיום 12.2.2012 תחומי האחריות של המשרד בכל הנוגע לטיפול בזכויות ניצולי השואה הם:
  • קידום השבת הרכוש היהודי מתקופת השואה מחוץ לישראל. במסגרת זו יפעל המשרד מול גופים וארגונים העוסקים בכך בארץ ובעולם, וירכז את הפעילות הנעשית בתחום, בתיאום עם משרד החוץ.
  • תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להשגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהם.
  • תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להנצחת זיכרון השואה.
  • הפעלת תוכנית סטודנטים למען אזרחים ותיקים, שמסייעת בין השאר בהעברת מידע לניצולי שואה על זכויות הניתנות להם מטעם גופים שונים.
  • ביצוע פעולות להוקרה והכרה בניצולי השואה על פי החלטת הממשלה מס' 3474 מיום 4.5.2008.
  • פעילות מול ועידת התביעות, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3940 מיום 17.8.2008.
  • גיבוש פרויקטים חברתיים לניצולי השואה, בתיאום עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים. אם יגובשו פרויקטים עבור ניצולי שואה בתחום הבריאות, לרבות בריאות הנפש, הם יבוצעו בתיאום עם משרד הבריאות.

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

 • המדריך לאזרח הוותיק - זכויות, הטבות ומידע עבור האזרחים הוותיקים בישראל מטעם המשרד לשוויון חברתי (בעברית, ערבית ורוסית)