הקדמה:

תעודת אזרח ותיק מקנה זכויות והטבות שונות למי שהגיעו לגיל פרישה
לשאלות ובירורים בנושא הנפקת התעודה ניתן להתקשר אל המשרד לשוויון חברתי בטלפון *8840
למידע נוסף ראו באתר המשרד לשוויון חברתי

בהתאם לחוק האזרחים הותיקים, מפיק המשרד לשוויון חברתי (המשרד לאזרחים ותיקים) תעודות למי שהגיעו לגיל פרישה (שהוא כיום 67 לגברים ו-62 לנשים).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • תעודת אזרח ותיק מונפקת אוטומטית ונשלחת לזכאים בסמוך להגיעם לגיל הפרישה.
  • התעודה נשלחת בדואר לכתובתו של האזרח הוותיק על-פי הרישום במרשם האוכלוסין.
  • אם הכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין אינה מעודכנת, ניתן להגיש בקשה לשינוי כתובת.
 • מי שהגיע לגיל פרישה וטרם קיבל את התעודה, או שהתעודה אבדה לו, יכול לפנות אל המשרד לשוויון חברתי (המשרד לאזרחים ותיקים) בדרכים הבאות:

הנפקת תעודה עם תמונה

 • אזרחים ותיקים שתמונתם שמורה במאגר משרד התחבורה יכולים לבקש שתעודת האזרח הוותיק תונפק עבורם עם התמונה.
 • לשם כך, יש למלא טופס הסכמה שבו מאשרים את השימוש בתמונה, באחת מהדרכים הבאות:
  • שליחת ספח:
   • בתחתית המכתב שנשלח לאזרח הוותיק לקראת הגעתו לגיל פרישה מופיע ספח בנושא התמונה.
   • יש למלא את הספח ולשלוח אותו בפקס 02-5605034, או סרוק לכתובת הדוא"ל .
   • אם הספח אינו בנמצא, ניתן להתקשר לטלפון *8840 (בין השעות 16:00-08:00) ולבקש לקבל את הספח.
   • הספח יישלח בדואר לכתובת של האזרח הוותיק הרשומה במרשם האוכלוסין. לאחר שיתקבל, ניתן למלא אותו ולשלוח בפקס או בדוא"ל.
  • שליחת טופס בקשה מקוון:
   • במכתב שנשלח לאזרח הוותיק לקראת הגעתו לגיל פרישה רשום קוד אישי.
   • ניתן למלא ולשלוח בקשה להנפקת תעודה עם תמונה באמצעות טופס הסכמה מקוון שהקוד האישי יירשם עליו.
   • אם המכתב עם הקוד אינו בנמצא, ניתן להתקשר לטלפון *8840 (בין השעות 16:00-08:00) ולבקש לקבל את הקוד במסרון (SMS).
   • לאחר שיתקבל הקוד האישי, ניתן למלא ולשלוח את הטופס המקוון.

כיתוב על התעודה בשפות נוספות

 • מי שקיבל בעבר תעודת אזרח ותיק ללא כיתוב באנגלית או בערבית, יכול להזמין תעודה חדשה עם כיתוב מעודכן.
 • על מנת לקבל תעודה עם כיתוב בשפות הנוספות יש להתקשר לטלפון *8840 (בין השעות 16:00-08:00).
טיפ
תעודת אזרח ותיק הנושאת את שמו בשפה האנגלית עשויה להקנות לו הנחות בחו"ל, בהתאם לכללים החלים באותו מקום.

מה מקנה התעודה?

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - טל: 02-6662701 אתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים של אפליה אסורה
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות טיפול בשוהים זרים בישראל, אחריות על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל, הוצאת תעודת פטירה ועדכון מרשם האוכלוסין


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים