אתרי אינטרנט ואפליקציות הפונים לציבור בישראל צריכים להיות מונגשים לציבור אנשים עם מוגבלות
חובת ההנגשה תלויה בסוג השירות הניתן באתר, מהות הגוף המפעיל אותו וסוגי הפורמטים או הפלטפורמות בהם נעשה שימוש
במקרים מסוימים עשוי להינתן פטור מחובת הנגשה
הפרה של חובת ההנגשה עלולה לגרור תשלום קנס בסך של 150,000 ₪ וכן פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של עד 50,000 ₪


אתרי אינטרנט ואפליקציות המספקים שירות לציבור בישראל, או מידע על שירות כאמור, חייבים להיות נגישים עבור אנשים עם מוגבלות.

 • על ההנגשה להיות מותאמת ככל הניתן לכל סוגי המוגבלות, לרבות עיוורים וכבדי ראייה, כבדי שמיעה, אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית או מוטורית וכדומה.
 • במקרים מסוימים, ייתכן שאתר או אפליקציה יהיו פטורים מחובת הנגשה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שירותים אינטרנטיים שחייבים להיות מונגשים

 • אתרי אינטרנט ואפליקציות המספקים את אחד מהשירותים הבאים חייבים להיות נגישים :
  1. אתרים המספקים שירות שניתן לציבור או לחלק ממנו בידי גוף ציבורי או במקום ציבורי.
  2. שירות מהמפורטים בתוספת השנייה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ביניהם שירותי בריאות, בידור, חינוך, השכלה ופנאי, רווחה, ספורט, תיירות והארחה, שירותי תחבורה, שירותי תרבות ודת, שירותי מסחר, שירותי אנרגיה ושירותי בזק וכן שירותי בנקאות, אשראי, ביטוח פנסיה וכל שירות פיננסי.
שימו לב
 • החובה חלה על אתר או אפליקציה שמספקים שירות לציבור בישראל, גם אם האתר עצמו לא ישראלי.
 • אתר או אפליקציה שמספקים שירות מחוץ לישראל בלבד, אינם חייבים בחובת הנגשה.
 • אתר או אפליקציה שמספקים שירות בישראל לציבור שאינו בני אדם, כגון חברות, ארגונים וכדומה, עדיין חייבים בחובת הנגשה.

הגורמים שחייבים להנגיש את האתרים שהם מפעילים

 • הגורמים החייבים להנגיש את האתרים שלהם הם:
  • גוף פרטי הפועל למטרות רווח, כגון חברה או עוסק מורשה.
  • רשויות ציבוריות, כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית.
  • גוף הפועל שלא למטרות רווח, כגון עמותה המספקת שירות לציבור.
 • לפירוט לגבי גורמים הפטורים מחובת הנגשה ראו בהמשך.
שימו לב
מי שחייב להנגיש את האתר הוא המפעיל או המחזיק בפועל של האתר, ולא מי שבנה את האתר עבורו.

פורמטים שחייבים להיות מונגשים

 • שירותי אינטרנט החייבים בנגישות כוללים תכנים בכל תצורה (פורמט) ובכלל זה כתב (טקסט), מסמכים, תמונות או וידאו.
 • לגבי השירותים הבאים קיימות הוראות ספציפיות:
  • רשתות חברתיות - גופים החייבים בהנגשה ונותנים את המידע או השירות באמצעות רשתות חברתיות, חייבים בהנגשה ככל שהפלטפורמה מאפשרת זאת. למשל על ידי הדגשה, פונטים גדולים או בחירת צבעים בולטים.
  • תכנים שנוצרו על ידי צד שלישי - ככל שנוצרו עבור גופים החייבים בהנגשה. אם מדובר בתכנים שגופים כאמור לא ערכו או הפיקו, ושלא נערכו או הופקו עבורם (למשל שילוב סרטון יוטיוב באתר מונגש), אין חובת הנגשה.
  • נגישות מסמכים - מסמכי PDF חייבים להיות נגישים רק אם נוצרו אחרי 25.10.2017. עם זאת, אם מדובר במסמכים PDF שהם טפסים למילוי באינטרנט לצורך קבלת שירות, או מסמכי הסבר למילוי טפסים כאמור, עליהם להיות נגישים גם אם נוצרו לפני 25.10.2017.
  • נגישות מסמך מידע אישי - מסמך שיש בו מידע אישי למשתמש, שניתן בכניסה לאתר המחייב הזדהות (כגון מצב חשבון באתרי בנקים או דוחות אישיים באתרי חברות ביטוח) יהיה חייב להיות נגיש לפי בקשה של מבקש השירות, כאשר עד ליום 01.01.2021, המסמכים יהיו נגישים באופן אוטומטי ללא צורך להגיש בקשה.
  • אפליקציות - אפליקציות המיועדות למכשירים כגון טלפון חכם (סמארטפון) ומחשב לוח (טאבלט), חייבות בנגישות. עם זאת, קיים פטור מהנגשת אפליקציה, אם במקביל אליה יש לחייב אתר נגיש, אשר מספק שירות זהה והוא מותאם למכשירים סלולריים.
  • נגישות בוידאו - חובת הנגשת סרטי וידאו חלה רק על רשות ציבורית או על גוף בעלי מחזור ממוצע העולה על 5 מיליון ₪, וחלה על תכני וידאו שהוכנו לאחר 25.10.2017.
שימו לב
 • התאמות בתכני הוידאו דורשות הוספת כתוביות לסרטים שהוקלטו מראש, ולא לסרטי וידאו המשודרים בשידור חי. כמו כן אין חובה להוסיף לוידאו תיאורי שמע של התרחשות לא מילולית.
 • כדי להנגיש וידאו של כנס, דיון או הרצאה, די לפרסם באתר תמלול או פרוטוקול נגיש של הנאמר בו.
 • תוכנית טלוויזיה שמשודרת באינטרנט, תהיה מונגשת לפי חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005 יתקיימו גם בשירותי האינטרנט, אלא אם כן הדבר אינו מתאפשר בשל סיבות טכנולוגיות.

פטור מחובת הנגשה

 • עבור אתרים ואפליקציות החייבים בנגישות, עשויים להתקיים פטורים ספציפיים מחובת הנגשה המתייחסים לאחת מהאפשרויות הבאות:
  1. פטור מחובת הנגשה בשל נטל כלכלי כבד (חשוב לדעת כי פטור זה לא קיים עבור רשויות ציבוריות).
  2. פטור בשל אי התכנות טכנולוגית.
  3. פטור לאתר עם מעט משתתפים.
 • לפרטים נוספים אודות הפטור ראו פטור מחובת הנגשה לאתרי אינטרנט ואפליקציות.

שלבי ההליך

כיצד יש להנגיש אתרים ואפליקציות

 • אתר מונגש הוא כזה שבוצעו בו התאמות לפי תקן ישראלי 5568.
 • התקן הוא אימוץ של ההנחיות הבינלאומיות לנגישות באינטרנט. תרגום לעברית של ההנחיות ניתן למצוא כאן.
 • על האתר לפרסם "הצהרת נגישות" שמספקת מידע, בין היתר, על אופן ההנגשה, דרך תפעול האתר המונגש, מידע לגבי שירותים שלא הונגשו ודרכים חלופיות לקבלת המידע, ויצירת קשר עם מפעיל האתר לגבי בעיות נגישות.
דוגמה
 • אתר מונגש לעיוורים - יכיל תיאור של תמונות ויכולת להפעיל קישורים, טפסים וכדומה.
 • אתר מונגש לאנשים עם מוגבלות מוטורית שאינם יכולים להפעיל עכבר - יכיל תוכנה התאמות לשימוש במקלדת.
 • אתר מונגש לכבדי שמיעה - יכלול כתוביות לסרטונים או קטעי שמע.

הפרת חובת ההנגשה

 • אם גורם שחלה עליו חובת הנגשה באינטרנט (ושאינו זכאי לפטור מחובה זו) לא ביצע את ההתאמות הנדרשות, יש להודיע לו על כך, ועל אותו גורם לתקן את ההפרה בתוך 60 ימים מיום שקיבל את ההודעה.
 • אם אותו גורם לא תיקן את ההפרה, הוא עלול להיות חשוף לענישה ואכיפה על ידי בית המשפט או נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בכמה מסלולים:
  • המסלול הפלילי - גורם המפר את חובת ההנגשה עלול להיקנס בסכום של כ-150,000 ₪.
  • המסלול האזרחי - גורם שהפר את חובת ההנגשה עלול לשלם פיצויים לתובע בסכום של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק.
  • המסלול המנהלי - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות יכולה להוציא צו נגישות שמורה לגורם המפר לתקן את ההפרה. המפר את הצו לאחר שניתן, עשוי להיקנס בשיעור של 7,500 ₪ לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו הנגישות (תאגיד יכול להיקנס בסכום כפול).
  • הגשת תובענה ייצוגית.
 • מי שיכול לתבוע בגין אי נגישות של שירות או מידע באינטרנט הוא אדם עם מוגבלות, הנציבות או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בכפוף לאמור בחוק.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
בזכות אתר ת"ד 34510, ירושלים 91000 02-6521308
ווטסאפ 054-8213414
הקליניקה המשפטית לזכויות אנשים עם מוגבלויות - אוניברסיטת בר אילן אתר 03-5318373
כמעיין המתגבר אתר 04-6600456
נגישות ישראל אתר דרך השרון 12, תיבה 28, כפר סבא 4427125 09-7451126

ראו בנוסף

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים