מקבלי קצבת שאירים בתוספת השלמת הכנסה היו זכאים להנחה בתשלום אגרת הטלויזיה
ההנחה היתה בגובה 50%
משנת 2006 כל האזרחים הוותיקים היו פטורים מתשלום אגרת טלויזיה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני כן עדיין נמשכים


אזהרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים.
מי שישלמו את חובם בתוך 3 חודשים מהיום שנשלחה אליהם הודעת החיוב, יידרשו לשלם את סכום הקרן בלבד (ללא תוספות הפיגורים שהצטברו במשך השנים). לפרטים נוספים ראו באתר רשות האכיפה והגבייה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הביטוח הלאומי העביר את המידע ישירות לרשות השידור שהעניקה את ההנחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל