מי שנגרמו להם הוצאות גבוהות במיוחד בשל טיפולים רפואיים, שלהם או של בן משפחתם, יכולים להגיש בקשה להנחה בארנונה מהרשות המקומית ("בקשה למחזיק שהוא נזקק")
ועדת ההנחות ברשות המקומית רשאית לאשר, בהתאם לשיקול דעתה, הנחה עד לשיעור של 70%


מי שנגרמו להם הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי (חד-פעמי או מתמשך) שלהם או של בן משפחתם, עשויים לקבל הנחה בארנונה בשיעור של עד 70%.

טיפ
במקרים רבים רשויות מקומיות מאשרות הנחה בארנונה למי שיש להם הוצאות גבוהות בגין טיפולי פוריות

מי זכאי?

 • מי שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי, חד-פעמי או מתמשך, שניתן לו או לבן משפחתו (התקנות אינן מפרטות לגבי שיעור ההוצאות או מבחן ההכנסות במקרים אלה).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה למחזיק שהוא "נזקק".
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב.
 • אל הטופס יש לצרף מסמכים ואישורים לגבי הכנסותיהם של מגיש הבקשה ומי שמתגוררים עמו בדירה.
 • טופס הבקשה יועבר לגזבר הרשות ולמנהל מחלקת הרווחה, שיצרפו אליו חוות דעת ויעבירו את הבקשה להחלטתה של ועדת ההנחות ברשות המקומית.
 • ייתכן שיידרשו ממגיש הבקשה פרטים או מסמכים נוספים לצורך הדיון בבקשתו.
 • בהסתמך על טופס הבקשה, המסמכים וחוות הדעת, ועדת ההנחות תחליט אם לאשר את ההנחה, ובאיזה שיעור (עד לשיעור של 70%).
 • החלטת הוועדה תינתן בכתב, בצירוף נימוקים.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביו מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיה זכאי להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים