הקדמה:

אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנהרג בפעולת איבה, זכאים להנחה בתשלום מסים לעיריות או לרשויות המקומיות
את שיעור ההנחה קובעות הרשויות המקומיות לפי מספר החדרים ומספר הנפשות המתגוררות בדירה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנהרג בפעולת איבה, זכאים להנחה בתשלום מסים לעיריות או לרשויות המקומיות.

  • את שיעור ההנחה קובעות הרשויות המקומיות לפי מספר החדרים ומספר הנפשות המתגוררות בדירה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה ניתנת על-פי רשימת זכאים שמעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות אחת לשנה.
  • אם ההנחה לא הוסדרה באופן אוטומטי, ניתן קבל אישור חד פעמי בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של הזכאי, ואותו יש להגיש למחלקת ארנונה ברשות המקומית.

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.
  • במקרים חריגים ולאחר שהתקבלה תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב אל הממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים