מקבלי תגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה זכאים להנחה של 66.66% בתשלומי הארנונה על דירת מגוריהם
למידע רשמי ראו אתר משרד הפנים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה שכולים שמקבלים תגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה זכאים להנחה של 66.66% בתשלומי הארנונה על דירת מגוריהם.

  • בדירה שמתגוררים בה פחות מ-5 אנשים ההנחה תינתן עבור עד 70 מ"ר משטח הדירה.
  • בדירה שמתגוררים בה 5 אנשים או יותר ההנחה תינתן עבור עד 90 מ"ר משטח הדירה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה ניתנת על-פי רשימת זכאים שמעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות אחת לשנה.
  • אם ההנחה לא הוסדרה באופן אוטומטי:
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים