הקדמה:

אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנהרג בפעולת איבה, זכאים להנחה בתשלום מסים לעיריות או לרשויות המקומיות
את שיעור ההנחה קובעות הרשויות המקומיות לפי מספר החדרים ומספר הנפשות המתגוררות בדירה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנהרג בפעולת איבה, זכאים להנחה בתשלום מסים לעיריות או לרשויות המקומיות.

  • את שיעור ההנחה קובעות הרשויות המקומיות לפי מספר החדרים ומספר הנפשות המתגוררות בדירה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה ניתנת על-פי רשימת זכאים שמעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות אחת לשנה.
  • אם ההנחה לא הוסדרה באופן אוטומטי, ניתן קבל אישור חד פעמי בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של הזכאי, ואותו יש להגיש למחלקת ארנונה ברשות המקומית.

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים