בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים לתגמול חודשי
לא ניתן לקבל קצבת שאירים במקביל לתגמול, אלא אם מדובר ביתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה
חשוב להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה (ניתן לאשר זכאות רטרואקטיבית עד 12 חודשים בלבד לפני שהתביעה הוגשה)
שימו לב
קו חירום לסיוע מיידי לפצועים ולמשפחות שכולות בתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • הביטוח הלאומי, שאחראי על הטיפול בנפגעי איבה, מפעיל קו חירום ייעודי בטלפון 02-6269999.
 • הקו נותן מענה מיידי וסיוע בזכויות שמגיעות לפצועים ולמשפחות שכולות.
 • הקו פועל בימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 עד 17:00 וביום שישי משעה 8:00 עד 13:00.
 • בקו זה עובדות ועובדים סוציאליים (עובדי הביטוח הלאומי) ייתנו מענה מיידי למשפחות ולפצועים בלבד.

בני משפחה של מי שנספו בפעולות איבה זכאים לתגמול חודשי.

מי זכאי?

 • בני המשפחה של מי שנספו בפעולת איבה:
  • אלמנות ואלמנים (כולל ידועים בציבור) וילדיהם
  • יתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה
  • הורים שכולים וילדיהם
  • אחים ואחיות - במקרים שיפורטו בהמשך
  • גרושות וגרושים - במקרים שיפורטו בהמשך
  • סבים וסבתות - במקרים שיפורטו בהמשך

אלמנות, אלמנים ויתומים

 • אלמנות ואלמנים זכאים לתוספת לתגמול החודשי עבור כל ילד עד גיל 21. לילד מעל גיל 21 שעדיין משרת בשירות חובה בצה"ל, התוספת תמשיך להיות משולמת עד לתום השירות, ובתנאי שגילו פחות מ-24 שנים.
 • מי שהתאלמנה כאשר הייתה בהיריון תקבל תוספת בשיעור 1/3 מתגמוליה, החל מהחודש השביעי להיריון ועד ללידה. בנוסף, היא תקבל מענק חד פעמי לאחר הלידה.
 • אלמנות ואלמנים שנישאו שוב זכאים לתגמולים בשיעורים זהים לאלה ששולמו להם לפני שנישאו.
 • ילד שחי בדירה נפרדת מההורה ומכלכל את עצמו זכאי לתגמול עד שימלאו לו 21 שנים (או יותר, אם הוא עדיין משרת בשירות חובה בצה"ל). עם קבלת התגמול, יפסיק ההורה לקבל את התוספת עבור הילד.
 • אם ילד זקוק לטיפול/השגחה במוסד או במסגרת אחרת מחוץ לבית מסיבה רפואית או חינוכית, הביטוח הלאומי רשאי לשלם את הוצאות הטיפול הרפואי או ההשגחה במקום התגמול החודשי.
סכומי התגמולים לאלמנות ואלמנים (החל מאוקטובר 2022)
מספר הילדים סכום התגמול
0 9,624.96 ₪
1 11,883.69 ₪
2 13,565.13 ₪
3 15,246.56 ₪
4 16,928 ₪
5 18,609.44 ₪
6 20,290.87 ₪
7 ומעלה 21,972.3 ₪
 • אלמנות ואלמנים שילדיהם הצעירים ביותר הגיעו לגיל 21 וטרם הגיעו לגיל 24 ("בגרו") זכאים לתגמול בשיעור 89% מהתגמול הבסיסי שמשולם לאלמנות ולאלמנים עם ילד אחד.
 • כמו כן משולמת עבור ילדים אלה תוספת לצרכים אישיים (תוספת הטבות סוציאליות כגילום חודשי).
 • כאשר הילד הצעיר ביותר יגיע לגיל 24 תשולם תוספת גילום בשיעור נמוך יותר.
סכומי התגמולים לאלמנות ואלמנים שילדיהם בגרו (החל מאוקטובר 2022)
מספר הילדים סכום התוספת סכום התגמול סכום התגמול+התוספת
0 424.14 ₪ 9,388.59 ₪ 9,812.73 ₪
1 1,287.43 ₪ 9,388.59 ₪ 10,676.02 ₪
2 2,150.72 ₪ 9,388.59 ₪ 11,539.31 ₪
3 3,014.01 ₪ 9,388.59 ₪ 12,402.6 ₪

יתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה

 • מי שהתייתמו משני הוריהם בפעולת איבה זכאים לתגמול חודשי כנפגעי פעולת איבה מכוח אחד מההורים.
 • סכום התגמול (החל מאוקטובר 2022):
  • עד גיל 18 - 5,535.71 ₪.
  • מגיל 18 ומעלה - 9,624.96 ₪.
 • יתומים עד גיל 21 זכאים בנוסף לקצבת שאירים מכוח ההורה השני. לקבלת הקצבה עליהם להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.

הורים שכולים וילדיהם

 • הורים שכולים זכאים לתוספת לתגמול החודשי עבור אחים ואחיות של הנספה שתלויים כלכלית בהורים וטרם מלאו להם 22.
סכומי התגמולים להורים שכולים (נכון לינואר 2023)
מספר אחים של הנספה תגמול לזוג הורים תגמול להורה יחיד
0 8,449.79 ₪ 6,759.83 ₪
1 10,139.75 ₪ 8,449.79 ₪
2 11,069.23 ₪ 9,379.27 ₪
3 11,998.71 ₪ 10,308.75 ₪
4 12,928.19 ₪ 11,238.23 ₪
5 13,857.67 ₪ 12,167.71 ₪
6 14,787.15 ₪ 13,097.19 ₪
7 15,716.63 ₪ 14,026.67 ₪
 • במקרה שהורים שכולים נפרדו, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם לכל אחד מההורים תגמול שמגיע להורה יחיד (בשיעור 80% מהתגמול המשולם לזוג הורים).
 • הורים שכולים שהכנסותיהם מכל מקור שהוא (למעט קצבאות) לא עולות על 500 ₪ לזוג או 400 ₪ ליחיד, זכאים לתוספת לתגמול החודשי:
  • 1,120.99 ₪ לזוג הורים.
  • 1,401.87 ₪ להורה יחיד.
 • הורה שכול שנשוי לבן זוג שאינו הורה שכול זכאי לתגמול שמשולם לזוג הורים שכולים (8,449.79 ₪). ההטבות שנלוות לתגמול יינתנו עבור ההורה השכול בלבד.
  • אם ההורה השכול נפטר, בן הזוג שאינו שכול יקבל את התגמול שמשולם לזוג הורים שכולים במשך 3 חודשים, החל מהחודש שאחרי חודש הפטירה.
  • אם בן הזוג שאינו שכול היה נשוי לפחות 3 שנים להורה השכול שנפטר, הוא יהיה זכאי לתגמול בסכום ההפרש שבין הכנסתו לבין התגמול שמקבל הורה יחיד- 6,759.83 ₪. זאת בתנאי שלא נישא מחדש.
  • אם ההכנסה של בן הזוג (מכל מקור שהוא) מגיעה לסכום התגמול ליחיד או גבוהה ממנו, לא ישולם לו תגמול.
 • הורים שכולים שהם אלמנים/אלמנות זכאים לקבל החל מגיל 67 תוספת למימון צרכים מיוחדים בסכום של 1,452 ₪ בחודש.
 • אם אחד מבני זוג שהם הורים שכולים נפטר, ההורה שהתאלמן ימשיך לקבל תגמול לזוג הורים שכולים במשך 3 חודשים אחרי הפטירה.
  • כעבור 3 חודשים ישולם לו תגמול להורה יחיד.
  • כאשר ההורה יגיע לגיל 67 תשולם לו אוטומטית תוספת למימון צרכים מיוחדים.

אחים ואחיות שכולים

 • מי ששכלו אח/ות בפעולת איבה זכאים לתגמול בסך 5,535.71 ₪ אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • טרם מלאו להם 18.
  • הם התייתמו משני הוריהם.
  • הכנסתם נמוכה מ-5,571.75 ₪ בחודש.
  • אין להם אח או אחות אחר/ת בגיל 18 ומעלה שמסוגל/ת להשתכר 5,571.75 ₪ לפחות.
  • למי שהתייתמו מהוריהם לפני מות האח/ות בפעולת האיבה - האח/ות דאג/ה למחסורם לפני שנספה.
 • התגמול ישולם לאפוטרופוס של האחים או לאדם אחר שמונה כנציגם, או למי שמספקים להם כלכלה ולינה או טיפול/השגחה מיוחדים.

גרושות וגרושים

 • גרושה של חלל פעולת איבה שלא נישאה בשנית זכאית לתגמול חודשי (בהתאם לגובה המזונות שהיא זכאית להם) אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. היא הייתה בת 40 או יותר במות הנספה, או שהיא אם ליתום (עד גיל 21) של הנספה.
  2. הנספה היה חייב במזונותיה.
 • גרושות וגרושים של חללי פעולת איבה שיש עמם יתום (עד גיל 21) של הנספה זכאים לתגמול חודשי עבורו, כאפוטרופוסים.
  • התגמול הוא בסך 5,535.71 ₪ (נכון ליולי 2023).
  • אם טרם מלאו לילד 18 התגמול יהיה בסך 6,056.76 ₪.
  • לכל יתום נוסף עד גיל 18 תשולם תוספת של 1,453.62 ₪.
  • לכל יתום נוסף בגיל 21-18 תשולם תוספת של 1,328.57 ₪.

סבים וסבתות

 • אם נותרו סבים או סבתות שהיו תלויים כלכלית בנספים לפני מותם, כל אחד מהם עשוי לקבל תגמול בשיעור 15% מהתגמול שמשולם להורה שכול.
 • אם הנספים לא הותירו אחריהם הורים שכולים, אותם סבים וסבתות עשויים לקבל תגמול כמו הורה שכול. בחישוב התגמול נכדיהם וניניהם מעל גיל 18 שמסוגלים להשתכר ויש להם הכנסה בסך 5,571.75 ₪ לפחות ייחשבו כמו ילדיהם.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא ולהגיש בתוך שנה מיום הפגיעה טופס תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה.
 • תביעה שתוגש מאוחר יותר תאושר לתקופה רטרואקטיבית של 12 חודשים בלבד.
 • אלמנים, אלמנות והורים שכולים יגישו תביעות אישיות בנפרד.
  • אלמנים ואלמנות ימלאו בטופס את פרטי ילדיהם.
  • הורים שכולים ימלאו בטופס את פרטי האחים והאחיות של הנספה.
  • זוג הורים שכולים יגיש טופס תביעה אחד.
 • ניתן להגיש את התביעה בדרכים הבאות:
 • התביעה תועבר אל הרשות המאשרת במשרד הביטחון, שתבדוק אם מדובר בפגיעת איבה.
 • התובעים יקבלו הודעה אם תביעתם אושרה או נדחתה.
 • אם התביעה אושרה, התגמול ישולם ב-28 בכל חודש (עבור אותו חודש) לחשבון הבנק שפרטיו נרשמו בטופס התביעה.

ערעור

 • מי שתביעתם לתגמול נדחתה יכולים לערער על החלטת הרשות המאשרת בתוך 60 ימים מדחיית התביעה.
 • יש להגיש את הערעור בכתב לוועדת עררים בבית המשפט המחוזי, רח’ ויצמן 1 תל אביב 6423901.
 • החלטת הוועדה לעררים היא סופית.

חשוב לדעת

 • לא ניתן להעביר תגמול לחשבון משותף (מלבד במקרה של הורים שכולים הנשואים זו לזה), ועל מגיש התביעה להיות בעל חשבון בנק על שמו בלבד בטרם הגשת התביעה.
 • יש להודיע על שינוי כתובת או מצב משפחתי למחלקת נפגעי פעולות איבה ומחלקת שיקום בסניף הקרוב למקום המגורים ולצרף אסמכתאות לשינוי. אי מסירת פרטים על שינוי במצב המשפחתי עלולה לפגוע בזכאות לתגמול.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים