מי שמחזיקים בנכס ריק שאינו בשימוש 30 ימים לפחות עשויים לקבל הנחה בתשלום הארנונה עבורו
ב-6 החודשים הראשונים שבהם הנכס עומד ריק הם עשויים לקבל פטור מלא מתשלום הארנונה
הרשות המקומית לא חייבת להעניק את ההטבה


בעלים של נכס ריק ומי ששוכרים נכס ריק עשויים לקבל הנחה בתשלום הארנונה שהם משלמים על הנכס לתקופה מצטברת של עד 36 חודשים (3 שנים).

 • שיעור ההנחה נקבע בהתאם לתקופה שבה הנכס עומד ריק:
התקופה שבה הנכס ריק שיעור ההנחה
6 החודשים הראשונים עד 100% (פטור מהתשלום)
מהחודש ה-7 עד סוף השנה הראשונה עד 66.66%
השנה השנייה והשנה השלישית עד 50%
דוגמה
נכס שעמד ריק 3 תקופות של חודשיים (ובסך הכל תקופה מצטברת של 6 חודשים) - בעל הנכס יוכל לקבל הנחה של עד 100% מתשלום הארנונה, עבור התקופות שבהן הנכס עמד ריק.
 • בתקופה המצטברת לא תילקח בחשבון תקופה של פחות מ-30 ימים רצופים שבה הנכס עמד ריק (אם הנכס עמד ריק פחות מ-30 ימים רצופים המחזיק בנכס יחויב בתשלום מלא של הארנונה).
דוגמה
 • נכס עמד ריק במשך 27 ימים.
 • לאחר מכן הנכס שימש למגורים במשך חודשיים.
 • בתום החודשיים הנכס פונה ושוב עמד ריק במשך 3 חודשים רצופים.
 • בעל הנכס יוכל לקבל הנחה בארנונה רק עבור התקופה של 3 החודשים הרצופים.

הנחה בתשלום ארנונה על נכס חדש

 • מי שבבעלותם נכס חדש וריק שבנייתו הסתיימה והוא ראוי לשימוש זכאים להנחה של עד 100% אם לא נעשה בנכס שימוש במשך תקופה רצופה.
 • ההנחה תינתן לתקופה של עד 12 חודשים.

מי זכאי?

 • בעלים או שוכרים של נכס ריק שלא נעשה בו שימוש (למשל למגורים, איחסון וכד') במשך תקופה של לפחות 30 ימים רצופים.
 • ההנחה תינתן כל עוד לא שונתה הבעלות על הנכס.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס ולבקש הנחה בארנונה לנכס ריק.
 • בהתאם להוראות הרשות המקומית, יש להציג הוכחות לכך שהנכס ריק ולא נעשה בו שימוש.

שימוש מחדש בנכס

 • מי שקיבלו הנחה בארנונה עבור נכס ריק ומתכוונים להשתמש שוב בנכס יודיעו על כך לרשות המקומית 7 ימים לפני שיחזרו להשתמש בו.
 • אם לא תינתן הודעה על שימוש מחדש בנכס, הרשות המקומית רשאית לבטל את ההנחה שניתנה לתקופה הרצופה האחרונה שבה הנכס עמד ריק.
 • הרשות תוכל לבטל את ההנחה למחזיק שעשה שימוש מחדש בנכס, או לבעל הנכס.

חשוב לדעת

 • הרשויות המקומיות לא חייבות להעניק הנחה עבור נכס ריק.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים