הקדמה:

מי שמחזיק בנכס ריק, שאינו בשימוש, עשוי להיות זכאי להנחה בשיעור הארנונה שהוא משלם עבורו
עבור 6 החודשים הראשונים שבהם הנכס עומד ריק ניתן לקבל הנחה בשיעור של עד 100% (פטור מלא מתשלום ארנונה)
לא ניתן לקבל הנחה בארנונה עבור נכס שעומד ריק פחות מ-30 ימים
הרשות המקומית אינה חייבת להעניק הנחה בארנונה עבור נכס ריק


מי שבבעלותו נכס ריק, או שהוא שוכר נכס ריק, עשוי להיות זכאי להנחה בשיעור הארנונה שהוא משלם עבור הנכס, למשך תקופה מצטברת של עד 36 חודשים (3 שנים).

 • שיעור ההנחה שהרשות רשאית להעניק משתנה בהתאם לתקופה שבה הנכס עומד ריק:
  • עבור 6 החודשים הראשונים - שיעור ההנחה עשוי להגיע עד 100% (פטור מתשלום ארנונה).
  • מ-7 חודשים עד 12 חודשים - שיעור ההנחה עשוי להגיע עד 66.66%.
  • מ-13 חודשים ועד 36 חודשים - שיעור ההנחה עשוי להגיע עד 50%.
דוגמה
נכס שעמד ריק 3 תקופות של חודשיים (ובסך הכל תקופה מצטברת של 6 חודשים) - בעל הנכס יוכל לקבל הנחה של עד 100% מתשלום הארנונה, עבור התקופות שבהן הנכס עמד ריק.
 • במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה של פחות מ-30 ימים רצופים שבה הנכס עמד ריק. כלומר, במקרה שבו הנכס עמד ריק פחות מ-30 ימים רצופים, לא תינתן הנחה בארנונה עבור תקופה זו, ובעל הנכס או המחזיק בו יחויבו בארנונה בשיעור מלא.
דוגמה
 • נכס עמד ריק במשך 27 ימים.
 • לאחר 27 ימים שימש הנכס למגורים לתקופה של חודשיים.
 • כעבור חודשיים פונה הנכס, ושוב עמד ריק במשך 3 חודשים רצופים.
 • בעל הנכס יוכל לקבל הנחה בארנונה, רק עבור התקופה של 3 החודשים הרצופים.
 • ההנחה תינתן במשך תקופת הבעלות של אדם בנכס, וכל עוד לא שונתה הבעלות בנכס.

מי זכאי?

 • בעלים או שוכר של נכס ריק שלא נעשה בו שימוש (למשל למגורים, איחסון וכד') במשך תקופה של לפחות 30 ימים רצופים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס, בבקשה לקבל הנחה בארנונה לנכס ריק.
 • בהתאם להוראות הרשות המקומית, יש להציג ראיות לכך שהנכס ריק ולא נעשה בו שימוש.

חשוב לדעת

 • הרשות המקומית אינה חייבת להעניק את ההנחה עבור נכס ריק, והדבר נתון לשיקול דעתה.
 • אם ניתנה הנחה בארנונה עבור נכס ריק, ויש כוונה לעשות שימוש מחדש בנכס, יש להודיע על כך לרשות המקומית 7 ימים לפני שנעשה שימוש מחדש בנכס.
  • אם לא תינתן הודעה על שימוש מחדש בנכס, הרשות המקומית רשאית לבטל את ההנחה שניתנה לתקופה הרצופה האחרונה שבה הנכס עמד ריק.
  • הרשות תוכל לבטל את ההנחה אם היא ניתנה לאותו מחזיק שעשה שימוש מחדש בנכס, או לבעל הנכס.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים