מקבלי קצבה חודשית לפדויי שבי עשויים להיות זכאים להנחה של עד 20% בתשלומי הארנונה
למידע רשמי ראו אתר משרד הפנים


מקבלי קצבה לפדויי שבי עשויים להיות זכאים להנחה של עד 20% בתשלומי הארנונה על דירתם.

  • הנחה זו היא הנחת רשות - הרשות המקומית רשאית שלא להעניק אותה או לקבוע ולפרסם כללים מסוימים לגביה.

מי זכאי?

  • מקבלי קצבה לפדויי שבי.
  • הקצבה משולמת למי שנפלו בשבי כאשר שירתו בצה"ל או בכוחות הביטחון ולמי שנחטפו בפעולת איבה, והוכרו על-ידי "הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי" (ראו פרטים על תהליך ההכרה).

תהליך מימוש הזכות

  • מי שהוכרו כפדויי שבי יפנו לאגף ארנונה ברשות המקומית שבתחומה הם מתגוררים, וימלאו טופס לבקשת הנחה בארנונה.
  • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות יש טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
  • יש לצרף לטופס אישור על ההכרה כפדוי שבי ומסמכים כגון הסכם שכירות או רכישת הדירה (יש לברר ברשות המקומית אילו מסמכים נדרשים).
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו באותה רשות.

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

  • מי שעונים על תנאי הזכאות של הנחות שונות בארנונה יהיו זכאים להנחה אחת, הגבוהה מביניהן. מומלץ לבדוק בפורטל ארנונה אם עונים על קריטריונים שמזכים בהנחה גבוהה יותר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים