נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם נכות בדרגה 20% לפחות ושוכרים דירה בדיור הציבורי זכאים לקבל מענק חד-פעמי בסך 8,973 ₪
בנוסף, הם עשויים לקבל הנחה בשכר הדירה בהתאם לתנאי הזכאות

תקציר

שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם נכות בדרגה 20% לפחות ומתגוררים בשכירות בדיור הציבורי זכאים לקבל מענק חד-פעמי בסך 8,973 ₪.

 • בנוסף, מי שעונים על תנאי הזכאות עשויים לשלם שכר דירה מופחת בסך 150 ₪ בממוצע לחודש (8.5% משכר הדירה ללא הנחה).

מי זכאי?

 • המענק החד-פעמי משולם לכל מי שנקבעה להם נכות בדרגה 20% לפחות וגרים בשכירות בדירה של הדיור הציבורי.
 • ההנחה בשכר הדירה תינתן למי שעונים, בנוסף, על אחד מהתנאים הבאים:
  • הם מתקיימים מהתגמול החודשי לנפגעי פעולת איבה.
  • הם מתקיימים מהתגמול החודשי ומהכנסות נוספות שלא עולות על 7,521.6 ₪ (נכון ל-2024) או מקצבה נוספת של ביטוח לאומי (כגון קצבת אזרח ותיק).

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת המענק יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב.
 • קבלת הנחה בתשלום שכר הדירה:
  • המוסד לביטוח לאומי מעביר את הפרטים של מקבלי התגמול החודשי לחברות הדיור.
  • בנוסף, מקבלי התגמול צריכים להגיש כל שנתיים שאלון על גובה הכנסותיהם.

ערעור

 • בעלי הכנסות מעבר לתגמול החודשי שלא קיבלו את ההנחה יכולים לערער על גובה שכר הדירה שנקבע להם.
 • יש להגיש את מכתב הערעור בצירוף מסמכים רלוונטיים לסניף החברה המאכלסת באזור המגורים.
 • הערעור יועבר לוועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון שתחליט לגבי הזכאות.

חשוב לדעת

 • מחוסרי דיור שנקבעה להם נכות בדרגה 50% לפחות עשויים לקבל המלצה שתועבר לחברה לדיור ציבורי כדי שתשכן אותם בדירה ציבורית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים