נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמולים זכאים להנחה בשיעור 66.66% בתשלומי הארנונה על דירת מגוריהם
מי שנקבעה להם דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) זכאים גם להחזר של 40% על תשלומי הארנונה ששילמו אחרי ההנחה
כל מקבלי התגמולים עשויים לקבל גם הנחה בשיעור 66.66% בתשלומי ארנונה עבור עסק, בהתאם לתנאים שיפורטו
למידע רשמי ראו אתר משרד הפנים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולות איבה שמקבלים תגמולים (כולל מענק חד-פעמי) זכאים להנחות בתשלומי הארנונה.

הנחה על דירת מגורים

 • ההנחה על דירת המגורים היא בשיעור 66.66%:
  • בדירה שמתגוררים בה עד 4 אנשים ההנחה תינתן עבור עד 70 מ"ר משטח הדירה.
  • בדירה שמתגוררים בה 5 אנשים ומעלה ההנחה תינתן עבור עד 90 מ"ר משטח הדירה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ההנחה תינתן על פי רשימת זכאים שהמוסד לביטוח לאומי מעביר לרשויות המקומיות אחת לשנה.
 • אם ההנחה עדיין לא הוסדרה ניתן לקבל אישור חד פעמי בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב, ולהגיש אותו למחלקת הארנונה ברשות המקומית.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

החזר על תשלום לדירת מגורים

 • בנוסף להנחה של 66.66%, בעלי דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) זכאים להחזר של 40% על תשלומי הארנונה ששילמו אחרי ההנחה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את ההחזר יש לפנות לאגף איבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, רח' ויצמן 13 ירושלים.
 • יש לצרף אישור על התשלום ששולם בפועל (אחרי הנחה של 66.66%).
 • ההחזר יינתן רק עבור שנת המס השוטפת.

הנחה על יחידה שאינה לצורך מגורים (עסק)

 • מי שמחזיקים ביחידה שלא משמשת למגורים (עסק) זכאים להנחה בשיעור 66.66% בתשלומי הארנונה על כל שטח העסק, בהתאם לתנאים.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמולים (כולל מי שקיבלו מענק חד-פעמי על נכות בשיעור 10%-19%) ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
  1. הם פטורים ממקדמות מס לפי סעיפים 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה.
  2. הם היו חייבים במקדמות, ובסוף השנה נקבע בשומה כי הם אינם חייבים במס הכנסה באותה שנת כספים. במקרה זה אפשר להגיש בקשה לקבלת הנחה באופן רטרואקטיבי לאותה שנה בלבד.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה מתגוררים ולצרף את המסמכים הבאים:
  • טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23334).
  • אישור על קבלת תגמולים.
  • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים