הקדמה:

נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 10%, זכאי להנחה בארנונה
את גובה ההנחה קובעות הרשויות המקומיות לפי צפיפות הדיור
נפגע פעולת איבה שדרגת נכותו היא 100% מיוחדת, זכאי להחזר נוסף של 40% על תשלומי הארנונה ששילם לאחר ההנחה


נפגעי פעולות איבה שנקבעה להם דרגת נכות של לפחות 10% זכאים להנחה במסים העירוניים (ארנונה).

  • את גובה ההנחה קובעות הרשויות המקומיות לפי צפיפות הדיור.

מי זכאי?

  • נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 10%, זכאי להנחה בארנונה בשיעור שייקבע על ידי הרשות המקומית.
  • בנוסף, נפגע פעולת איבה שדרגת נכותו היא 100% מיוחדת, זכאי להחזר נוסף של 40% על תשלומי הארנונה ששילם לאחר ההנחה.

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה הרגילה תינתן על פי רשימת זכאים שיעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות אחת לשנה.
  • במקרה שההנחה לא הוסדרה באופן אוטומטי, ניתן קבל אישור חד פעמי בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של הנפגע, ואותו יש להגיש למחלקת ארנונה ברשות המקומית.
  • את ההנחה הנוספת (ההחזר הניתן לבעלי נכות 100% מיוחדת) ניתן לקבל באמצעות פנייה לאגף איבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, רח' ויצמן 13 ירושלים. יש לצרף אישור על התשלום בפועל (לאחר ההנחה).

חשוב לדעת

  • ההחזר הנוסף (הניתן לבעלי דרג תנכות 100% מיוחדת) ניתן עבור השנה השוטפת, ולא ניתן לקבל החזר על תשלומים משנים קודמות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים