בעקבות העלאת קצבאות הנכות, החל מ-01.01.22 לא ניתנת יותר הנחה בתשלומי הטלפון של חברת "בזק" למקבלי קצבת נכות כללית
בעלי תעודת עיוור/לקוי ראייה זכאים (במקום ההנחה) למענק הוצאות תקשורת
למידע נוסף ראו הודעת משרד הרווחה


ראו גם

גורמים מסייעים