הקדמה:

מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה זכאים להנחות מטעם משרד הרווחה בתשלומי הטלפון של חברת "בזק"
ההנחות ניתנות עבור התקנה והעתקה של מכשיר הטלפון וכן בתשלום החודשי
הזכאות להנחה תחל מיום הפנייה של משרד הרווחה ל"בזק". לא ניתן לקבל הנחה או החזר רטרואקטיביים
למידע נוסף, ראו הטבות ללקוחות בעלי מוגבלויות באתר "בזק"

מקבלי קצבת נכות כללית זכאים להנחות בתשלומי הטלפון של "בזק" בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

מי זכאי?

שיעורי ההנחות

הנחות בהתקנה ובהעתקה

 • הנחה של כ- 50% מדמי התקנה לקו טלפון רגיל.
 • הנחה של כ- 50% מדמי העתקה של קו הטלפון.

הנחה בתשלום החודשי

 • עד לחודש אוגוסט 2013, ניתנה הנחה בשווי של כ-40 ש"ח מהתשלום החודשי במסלול הבסיסי של "בזק".
 • החל מחודש אוגוסט 2013, ניתן לעבור לאחד מהמסלולים הבאים:
  • פטור מדמי השימוש הקבועים, ו-300 דקות שיחה לחודש ליעדים נייחים וניידים בעלות של 17 ש"ח לחודש (לאחר הסבסוד).
  • פטור מדמי השימוש הקבועים, ו-600 דקות שיחה לחודש ליעדים נייחים וניידים בעלות של 32 ש"ח לחודש (לאחר הסבסוד).
 • משפחה עם שני זכאים תוכל לקבל אחד מבין שני המסלולים הבאים:
  • מימון מלא עבור חבילת ה-300 דקות.
  • סבסוד של חבילת ה-600 דקות, שתעלה 15 ש"ח לחודש לאחר הסבסוד.
 • עבור צריכה החורגת מהחבילה המוצעת, יבוצע חיוב בסך 18 אגורות לדקה.
 • זכאים להטבה שטרם קיבלו הנחה ומגישים בקשה לראשונה, יצורפו לתכנית המסלולים החדשה בלבד.
 • זכאים שכבר מקבלים הנחה על-פי התכנית הישנה יכולים לבחור אם להשאר בתכנית זו, או לעבור לתכנית המסלולים החדשה (ראו פירוט בהמשך).

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה לקבלת הנחה בהתקנת/בהעתקה/בתשלום חשבון טלפון.
 • אל הטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצלום של תעודת הזהות.
  • אישורים של המוסד לביטוח לאומי על נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה ועל קבלת קצבת נכות בשיעור של 75% ומעלה. (שני האישורים נדרשים).
  • תצלום חשבון הטלפון האחרון.
  • במקרה של מגורים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות בתוקף.
 • את הטופס והאישורים הנדרשים יש לשלוח אל:
  • גב' אהובה רובס
  • אגף השיקום - משרד והרווחה
  • ת.ד 1260
  • ירושלים 9101201
 • לבירורים ניתן להתקשר לטלפון: 02-5085400, לפקס: 02-5085475 או לדואל: pinchask@molsa.gov.il.
 • אם תאושר הזכאות, יישלח בדואר אישור, איתו יש לפנות למשרדי "בזק" כדי לממש את ההנחה.
 • במקרה של נכה המתגורר בבית הוריו - יש לרשום או להוסיף את שמו בבעלות על קו הטלפון.
 • ההנחה תינתן מיום הפנייה של משרד הרווחה ל"בזק".
 • ההנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו.
 • מומלץ לבצע מעקב על חשבונות הטלפון החודשיים ולוודא שההנחה ניתנת וממשיכה להיות בתוקף.
 • למידע נוסף, ניתן לפנות למוקד 199 של "בזק".

מעבר לתכנית ההטבות החדשה

 • מקבלי הנחה בתשלום החודשי על-פי התכנית הישנה המעוניינים לעבור לקבלת ההטבות באחד מהמסלולים החדשים, צריכים לפנות למוקד 199 של בזק (מחייגים 199 מכל טלפון).
 • יש להזדהות באמצעות מספר הקו שעליו ניתן הסבסוד לזכאי ולבקש לעבור למסלול החדש.
 • שעות הפעילות של מוקד 199:
ימים א' עד ה' בין השעות 8:00 – 19:00
ימי ו' בין השעות 08:00 – 14:00
 • זכאי להטבות המעדיף שלא לעבור למסלול חדש, ימשיך לקבל את ההנחה במסגרת התכנית הקודמת.

חשוב לדעת

 • הזכאות תחל מיום הפנייה של משרד הרווחה ל"בזק". לא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי.

גורמי ממשל