הקדמה:

מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור מלא שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות זכאים להנחות מטעם משרד הרווחה בתשלומי הטלפון של חברת "בזק"
ההנחות ניתנות עבור התקנה והעתקה של מכשיר הטלפון וכן בתשלום החודשי
הזכאות להנחות תחל מהיום שבו היא אושרה. לא ניתן לקבל הנחה או החזר רטרואקטיביים
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה

טפסים

מקבלי קצבת נכות כללית זכאים, בהתאם לתנאים שיפורטו, להנחות הבאות בתשלומי הטלפון של "בזק":

 • הנחה של כ-50% מדמי התקנה לקו טלפון רגיל
 • הנחה של כ-50% מדמי העתקה של קו הטלפון
 • הנחה בתשלום החודשי

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא באופן מקוון טופס בקשה להנחה בחשבון בזק.
 • יש לצרף לטופס צילום/סריקה של המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • אישורים של המוסד לביטוח לאומי על נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה ועל קבלת קצבת נכות בשיעור של 75% ומעלה. (שני האישורים נדרשים).
  • חשבון הטלפון האחרון.
 • לאחר שהזכאות תיבדק על-ידי מינהל מוגבלויות, תישלח לפונים תשובה אם הבקשה אושרה או נדחתה.
 • אם הבקשה אושרה, מינהל מוגבלויות יעדכן את חברת בזק לגבי הזכאות.
 • יש ליצור קשר עם מוקד 199 של "בזק" בתוך 10 ימים מקבלת האישור כדי לבחור חבילת שימוש.
 • במקרה של נכים המתגוררים בבית ההורים, יש לרשום או להוסיף את שמם בבעלות על קו הטלפון.
 • ההנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו.
 • מומלץ לבצע מעקב על חשבונות הטלפון החודשיים ולוודא שההנחה ניתנת וממשיכה להיות בתוקף.
 • למידע נוסף, ניתן לפנות למוקד 199 של "בזק".

חשוב לדעת

 • ההטבה תחל מהמועד שבו אושרה הזכאות. לא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי.

גורמי ממשל