עיוורים ולקויי ראייה זכאים למענק שנתי במקום ההנחה שניתנה בתשלומי הטלפון של חברת "בזק"
סכום המענק הוא 360 ₪ לשנה (נכון ל-2023)
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה

החל מ-01.01.22 עיוורים ולקויי ראייה זכאים למענק שנתי של 360 ₪ (נכון ל-2023) לצורך מימון הוצאות תקשורת (במקום ההנחה שהיו זכאים לה בתשלומי הטלפון של חברת "בזק").

 • התשלום בגין השנה שחלפה מועבר לחשבון הבנק של הזכאי פעם בשנה, בסוף חודש ינואר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • מי שמקבל תשלומים ישירים אחרים ממשרד הרווחה (כמו דמי ליווי), יקבל את המענק באופן אוטומטי לחשבון הבנק שאליו מועברים התשלומים האחרים.
 • מי שלא מקבל תשלומים אחרים, נדרש למלא את הטופס המקוון ולצרף אליו את שני המסמכים הבאים:
  1. אישור ניהול חשבון בנק או צילום צ'ק (המחאה) של חשבון הבנק.
  2. צילום תעודת זהות כולל הספח.
 • מי שקיבל את תעודת העיוור במהלך השנה שחלפה או שפקעה זכאותו לתעודת עיוור במהלכה, יקבל את החלק היחסי של המענק לפי חישוב של 30 ₪ לכל חודש זכאות.

איסור על עיקול הכספים

 • לא ניתן לעקל את כספי המענק, גם אם נפתחו נגד מקבל המענק הליכי הוצאה לפועל.
 • אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך 30 ימים מרגע שהועברו אליו (לאחר 30 יום ניתן יהיה לעקל כספים אלה מתוך החשבון, אם החייב לא משך אותם עדיין).
 • למידע נוסף ראו נכסים וכספים שאסור לעקל בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לשלם את החלק היחסי של המענק לזכאי שנפטר במהלך השנה שחלפה.
 • מקבלי קצבת נכות שאינם בעלי תעודת עיוור לא זכאים למענק ומקבלים במקומו תוספת לקצבה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות רשמיים ומשפטיים

הרחבות ופרסומים