אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


בעלי עסקים שקיבלו מרשות המיסים מענקים בשל משבר הקורונה, למרות שבמחזור העסקי שלהם לא חלה הירידה הנדרשת, יכולים להחזיר את המענקים ללא ריבית במסגרת הסדר מיוחד המאפשר גם פריסת תשלומים
ניתן להחזיר את המענקים ששולמו ביתר בתשלום אחד במסגרת ההסדר המיוחד עד ליום ה-31.03.2022
ניתן להשיב את סכום המענק ששולם ביתר בתשלום אחד או במספר תשלומים תוך 90 יום ממועד יצירת החיוב, או לגשת למשרדי השומה בו מתנהל התיק ולפרוס את החוב לתשלומים שווים שפריסתם תסתיים עד ליום 31.12.2022.
בעלי עסקים שחוו ירידה במחזור השנתי בין השנים 2019 ל- 2020, וסך החוב שבגינו מבוקשת הפריסה עולה על 15,000 ₪ יכולים לפרוס את התשלומים להחזרת המענקים עד ל- 30.06.2023


בעלי עסקים אשר קיבלו מרשות המיסים מענקים בשל משבר הקורונה (מענק סוציאלי לעצמאים ובעלי שליטה ומענק הוצאות לעסק קטן) למרות שלא הייתה ירידה במחזור העסקי בשיעור הנדרש על-פי החוק, יכולים להחזיר את המענקים ללא תשלום ריבית (אך עם הצמדה), במסגרת הסדר מיוחד המאפשר גם פריסת תשלומים.

 • בעלי העסקים רשאים לנמק לגבי כל מענק בנפרד מדוע הם זכאים למענק, למרות שלא הייתה להם ירידה במחזור העסקאות השיעור הנדרש. רשימת הנימוקים הינה סגורה כפי שמפורט בהמשך.
 • ניתן להחזיר את מלוא סכום המענק ששולם ביתר בתשלום אחד במסגרת ההסדר המיוחד עד ליום ה-31.03.2022.
 • לחלופין, ניתן להשיב את סכום המענק ששולם ביתר במספר תשלומים תוך 90 יום ממועד יצירת החיוב (90 יום מהיום שסימנת ביישום "השבה" לכל מענק) או לגשת למשרדי השומה בו מתנהל התיק ולפרוס את החוב לתשלומים שווים שפריסתם תסתיים עד ליום 31.12.2022.
  • בעלי עסקים שחוו ירידה במחזור השנתי בין השנים 2019 ל 2020, וסך החוב שבגינו מבוקשת הפריסה עולה על 15,000 ₪ יכולים לפרוס את התשלומים להחזרת המענקים עד ל- 30.06.2023 (במקום עד31.12.2022).
שימו לב
באזור האישי באתר רשות המסים יכול כל בעל עסק לקבל מידע על המענקים ששולמו לו, את הירידה במחזורים שנדרשה בחוק ואת הירידה שהוא חווה בפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עצמאים ובעלי עסקים שקיבלו מענקים בשל משבר הקורונה (מענק סוציאלי לעצמאים ובעלי שליטה ומענק הוצאות לעסק קטן) , למרות שלא הייתה להם ירידה במחזור העסקי בשיעור הנדרש על-פי החוק.

שלבי ההליך

 • יש להיכנס לאזור האישי באתר רשות המסים כדי לקבל מידע על המענקים ששולמו לבעל העסק, הירידה במחזורים שנדרשה בחוק והירידה במחזורים שהייתה לבעל העסק בפועל.
  • הכניסה לאזור האישי מחייבת ביצוע תהליך רישום וזיהוי מקוון ומענה לשאלות זיהוי.
 • בעל עסק רשאי לנמק לגבי כל מענק בנפרד מדוע הוא זכאי למענק, למרות ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו אינה עומדת בדרישות החוק. ניתן לנמק רק באחת מהעילות הבאות:
  • שירות מילואים בתקופת הבסיס בשנת 2019.
  • שהייה בחופשת לידה או שמירת היריון בתקופת הבסיס בשנת 2019.
  • קיומה של הכנסה חריגה או עסקה הונית אשר דווחה בתקופת הזכאות הרלוונטית והפחתתה מהמחזור המדווח למע"מ לתקופת הזכאות הספציפית, מביאה לכך שהירידה במחזור העסקאות הינה בשיעור הנדרש על-פי החוק.
 • אם בעל העסק בחר להשיב את המענק או את המענקים ששולמו לו ביתר, עליו לבחור ולסמן את המענק/ים שהוא מעוניין להחזיר.
  • סימון המענק ולחיצה על האישור תייצר חיוב בגובה המענק במלואו, הכולל תשלום הצמדה ממועד התשלום האחרון ששולם על חשבון אותו מענק ועד ליום ההשבה בפועל.
 • ניתן לשלם את סכום החוב בתשלום אחד או במספר תשלומים, באחת מהאפשרויות הבאות:
  • להחזיר את מלוא סכום המענק ששולם ביתר בתשלום אחד באמצעות אחד מאמצעי התשלום המקובלים (כרטיס אשראי, העברה בנקאית דרך אתר הבנק, הפקת שובר ברקוד לתשלום).
  • להחזיר את מלוא סכום המענק במספר תשלומים, על-ידי כניסה חוזרת ונשנית לאזור האישי וביצוע תשלום בסכום שיירשם ובלבד שמלוא הסכום ישולם תוך 90 יום ממועד יצירת החיוב (90 יום מהיום שסימנת "השבה" לכל מענק).
 • לגשת עד ליום 31.03.2022 למשרד השומה בו מתנהל התיק ולפרוס את החוב לתשלומים שווים שפריסתם תסתיים עד ליום 31.12.22.
  • בעלי עסקים שחוו ירידה במחזור השנתי בין השנים 2019 ל 2020, וסך החוב שבגינו מבוקשת הפריסה עולה על 15,000 ₪ יכולים לפרוס את התשלומים להחזרת המענקים עד ל- 30.06.2023 (במקום עד31.12.2022).

חשוב לדעת

 • אם המעסיק שוקל לפרוס את החוב עד תום שנת 2022, ניתן לברר אצל פקיד השומה לאיזו שנת מס יש לייחס את ההוצאה .

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים