הקדמה:

בעלי עסקים שקיבלו מרשות המיסים מענקים בשל משבר הקורונה, למרות שבמחזור העסקי שלהם לא חלה הירידה הנדרשת, יכולים להחזיר את המענקים ללא ריבית במסגרת הסדר מיוחד המאפשר גם פריסת תשלומים
בעלי העסקים רשאים לנמק לגבי כל מענק מדוע הם זכאים למענק, למרות שלא סבלו מירידה במחזור העסקאות כנדרש
ניתן להחזיר את המענקים ששולמו ביתר במסגרת ההסדר המיוחד עד ליום ה-31.12.2021
ניתן להשיב את סכום המענק ששולם ביתר בתשלום אחד או במספר תשלומים תוך 90 יום ממועד תשלום המענק, או לגשת למשרדי השומה בו מתנהל התיק ולפרוס את החוב לתשלומים שווים שפריסתם תסתיים עד ליום 31.12.22


בעלי עסקים אשר קיבלו מרשות המיסים מענקים בשל משבר הקורונה (מענק סוציאלי לעצמאים ובעלי שליטה ומענק הוצאות לעסק קטן) למרות שלא הייתה ירידה במחזור העסקי בשיעור הנדרש על פי החוק, יכולים להחזיר את המענקים ללא תשלום ריבית (אך עם הצמדה), במסגרת הסדר מיוחד המאפשר גם פריסת תשלומים.

 • בעלי העסקים רשאים לנמק לגבי כל מענק בנפרד מדוע הם זכאים למענק, למרות שלא הייתה להם ירידה במחזור העסקאות השיעור הנדרש. רשימת הנימוקים הינה סגורה כפי שמפורט בהמשך.
 • ניתן להשיב את סכום המענק ששולם ביתר בתשלום אחד או במספר תשלומים תוך 90 יום ממועד תשלום המענק ע"י רשות המיסים, או לגשת למשרדי השומה בו מתנהל התיק ולפרוס את החוב לתשלומים שווים שפריסתם תסתיים עד ליום 31.12.22.
 • ניתן להשיב את המענקים ששולמו ביתר במסגרת ההסדר המיוחד עד ליום ה-31.12.2021.
שימו לב
באזור האישי באתר רשות המסים יכול כל בעל עסק לקבל מידע על המענקים ששולמו לו, את הירידה במחזורים שנדרשה בחוק ואת הירידה שהוא חווה בפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עצמאים ובעלי עסקים שקיבלו מענקים בשל משבר הקורונה (מענק סוציאלי לעצמאים ובעלי שליטה ומענק הוצאות לעסק קטן) , למרות שלא הייתה להם ירידה במחזור העסקי בשיעור הנדרש על פי החוק.

שלבי ההליך

 • יש להיכנס לאזור האישי באתר רשות המסים על מנת לקבל מידע על המענקים ששולמו לבעל העסק, הירידה במחזורים שנדרשה בחוק והירידה במחזורים שהייתה לבעל העסק בפועל.
  • הכניסה לאזור האישי מחייבת ביצוע תהליך רישום וזיהוי מקוון ומענה לשאלות זיהוי.
 • בעל עסק רשאי לנמק לגבי כל מענק בנפרד מדוע הוא זכאי למענק, למרות ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו אינה עומדת בדרישות החוק. ניתן לנמק רק באחת מהעילות הבאות:
  • שירות מילואים בתקופת הבסיס בשנת 2019.
  • שהייה בחופשת לידה או שמירת הריון בתקופת הבסיס בשנת 2019.
  • קיומה של הכנסה חריגה או עסקה הונית אשר דווחה בתקופת הזכאות הרלבנטית והפחתתה מהמחזור המדווח למע"מ לתקופת הזכאות הספציפית, מביאה לכך שהירידה במחזור העסקאות הינה בשיעור הנדרש על פי החוק.
 • אם בעל העסק בחר להשיב את המענק או את המענקים ששולמו לו ביתר, עליו לבחור ולסמן את המענק/ים שהוא מעוניין להחזיר.
  • סימון המענק ולחיצה על האישור תייצר חיוב בגובה המענק במלואו, הכולל תשלום הצמדה ממועד התשלום האחרון ששולם על חשבון אותו מענק ועד ליום ההשבה בפועל.
 • ניתן לשלם את סכום החוב בתשלום אחד או במספר תשלומים, באחת מהאפשרויות הבאות:
  • להחזיר את מלוא סכום המענק ששולם ביתר בתשלום אחד באמצעות אחד מאמצעי התשלום המקובלים (כרטיס אשראי, העברה בנקאית דרך אתר הבנק, הפקת שובר ברקוד לתשלום).
  • להחזיר את מלוא סכום המענק במספר תשלומים, על ידי כניסה חוזרת ונשנית לאזור האישי וביצוע תשלום בסכום שיירשם ובלבד שמלוא הסכום ישולם תוך 90 יום מהמועד שרשות המיסים שילמה את המענק.
 • לגשת עד ליום 31.12.2021 למשרד השומה בו מתנהל התיק ולפרוס את החוב לתשלומים שווים שפריסתם תסתיים עד ליום 31.12.22.

.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים