במקרה שלא מבוצע רישום רפואי, נטל ההוכחה לגבי העובדות השנויות במחלוקת יועבר אל הרופא או המוסד שבמסגרתו ניתנו השירותים הרפואיים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:ע"א 58/82
תאריך:06.08.1985
קישור:לנוסח פסק הדין

מטופל קיבל טיפולים רפואיים ע"י רופא במרפאה שלו, עקב כאבים ברגליו. הרופא לא ניהל רישומים לגבי ביקורי החולה במרפאתו, וכן לא לגבי שיחות הטלפון שבהן התלונן החולה בפניו על מיחושיו.
לטענת החולה, בוצעו הטיפולים ע"י הרופא ללא כל בדיקה. כעבור שבוע, הובא החולה במצב קשה לקופת חולים ונשלח לניתוח דחוף בעמוד השדרה, שלא סייע להציל את החולה ממצב של שיתוק חלקי ברגליו.

פסיקת בית המשפט העליון

אילו היו מצויים לפני בית המשפט הרישומים של הרופא באשר למה שראה, למה שבדק ולמה שאיבחן בשני ביקורים, ניתן היה לפי הרישומים להגיע למסקנה עובדתית ברורה והחלטית.
במקרה הזה, לא היה בפי הרופא הסבר מניח את הדעת למחדלו. הרופא טען שלא ערך רישומים, כי החולה לא התקבל דרך המשרד ולכן הכרטיס לא היה בידו. בית המשפט לא קיבל טענה זו, וציין כי הרופא יכול היה לבקש מהמשרד להעביר לו את כרטיס החולה, או לכתוב את העובדות ולצרף אח"כ רישום לכרטיס.
נפסק, כי כאשר צריך לעשות רישום רפואי והוא לא נעשה ולא ניתן הסבר מניח את הדעת למחדל זה, יועבר נטל ההוכחה על העובדות השנויות במחלוקת, שיכלו להתבהר מתוך הרישום, אל כתפי הרופא או המוסד שבמסגרתו ניתנו השירותים הרפואיים.
היעדר הרישום צריך להיות מובא בחשבון בשקילת הראיות לחובת הרופא.
נקבעה רשלנות הרופא.

משמעות

  • במקרה שלא מבוצע רישום רפואי, נטל ההוכחה לגבי העובדות השנויות במחלוקת יועבר אל הרופא או המוסד שבמסגרתו ניתנו השירותים הרפואיים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.