המטפל אחראי לניהול השוטף והעדכני של הרשומה הרפואית של המטופל, ולשמירת הרשומה במצב תקין ולתקופת הזמן הנדרשת לפי החוק
כשמדובר במוסד רפואי האחריות מוטלת על מנהל המוסד


על המטפל לתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה הרפואית, תוך הקפדה כי הרישומים יהיו בכתב קריא או בהדפסה.

  • חובת הרישום של הרופא/המטפל לא תלויה במספר שנות עיסוקו ומידת הוותק שלו במקצוע.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • לרשומה הרפואית חשיבות רבה:
    • מבחינה רפואית- הרשומה מאפשרת טיפול עקבי רצוף ונכון בחולה, המטופל לא פעם לאורך זמן ע"י אנשי צוות שונים. כמו כן, התיאור המדויק של מצב החולה בזמנים השונים וממצאי הבדיקות, הוא מדד חשוב למעקב אחר כיוון התפתחות המחלה והשפעת הטיפול.
    • חשיבות משפטית- הרשומה הרפואית משמשת ראיה לאופי ולפרטי הטיפול שקיבל המטופל ומהווה ראייה מרכזית בכל התדיינות בקשר לטיפול רפואי שניתן לחולה ולתוצאותיו. אי תיעוד רשומה רפואית גורמת נזק ראייתי למטופל, כי אין באפשרותו לברר את שנעשה לו. במקרה של תביעה של מטופל כאשר אין רישום רפואי נאות מועבר נטל השכנוע לגבי עובדות שנויות במחלוקת לרופא או למוסד הרפואי. כמו כן החוק מטיל אחריות פלילית על אי תיעוד רשומה רפואית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.