הקדמה:

הפורום לקידום השירות האזרחי-לאומי הוקם ביוזמת קרן גנדיר ושישה ארגונים לשינוי חברתי: מעשה, בת-עמי, גוונים, מרכזי הצעירים של הג'וינט, עמותת תפוח ומפעלות חינוך וחברה.
הפורום נועד לסייע ביצירת נורמה חברתית של שירות לאומי-אזרחי, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית. זאת מתוך הבנה כי ההתנדבות היא אמצעי אפקטיבי למתן הזדמנות שווה, צמצום פערים ועידוד ניידות חברתית.
מטרתו העיקרית של הפורום היא להביא לכך שצעירים שלא חלה עליהם חובת גיוס או שקיבלו פטור מצה"ל ומעוניינים לתרום, יוכלו לעשות זאת במסגרת השירות הלאומי-אזרחי.
הפורום פועל למען הגדלת מספר התקנים בשירות המיועדים לצעירים עם מוגבלויות, צעירים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, עולים חדשים וצעירים מהחברה הערבית.

פרטי הארגון

תחומי עיסוק:שירות לאומי-אזרחי
אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:ncs.forum@gmail.com
שנת הקמה:2010

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות