פורטל זה מפרט לגבי זכויות ותוכניות שונות שנועדו להעצים ולקדם צעירים עם מוגבלויות, ולסייע בשילובם בחיי הקהילה.

בנוסף, ניתן למצוא בפורטל אנשים עם מוגבלויות מידע כללי ומקיף המחולק בהתאם לתחומי החיים וסוגי המוגבלויות השונות.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים