פורטל זה מפרט לגבי זכויות ותוכניות שונות שנועדו להעצים ולקדם צעירים עם מוגבלויות, ולסייע בשילובם בחיי הקהילה.

בנוסף, ניתן למצוא בפורטל אנשים עם מוגבלויות מידע כללי ומקיף המחולק בהתאם לתחומי החיים וסוגי המוגבלויות השונות.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים