הקדמה:

אי קבלת אדם לעבודה מחמת גילו מהווה אפליה אסורה
אדם שהופלה בקבלה לעבודה בשל גילו זכאי לפיצוי כספי

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
מס' תיק:
צו (נצ') 1344/10
תאריך:
3.10.2011
קישור:
פסק הדין - באתר נבו

התביעה היא בנושא הפליה על רקע גיל בקבלה למקום עבודה. התובע, בן 32, לא התקבל למשרת כבאי בשל גילו, למרות שעבר בהצלחה את המבחנים לקבלת התפקיד, משרת ככבאי בשירות מילואים פעיל ואף שירת ככבאי בשירות הסדיר. הנתבע, איגוד ערים שירותי כבאות והצלה יזרעאל, פרסם מכרז למשרת כבאי, שאחד מתנאיו היה: "רשאי להגיש מועמד בגיל 20-30 בלבד". לטענתו, מכיוון שהתובע לא עמד בתנאי סף לקבלת משרת הכבאי, שהוא מגבלת הגיל, לא התקבל לתפקיד.

  • סעיף 2(א) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על המעביד להפלות בין עובדיו, או בין דורשי עבודה: "לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, לרבות מחמת תדירותו או משכו, כמשמעותו בחוק שירות ביטחון, הצפוי להם, בכל אחד מאלה: קבלה לעבודה, תנאי עבודה."

בית הדין פסק:

  • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה מצווה על המעביד לנהוג בשוויון בין עובדיו.
  • התובע אכן הופלה מחמת גילו, כשהתמודד במכרז שפורסם לתפקיד כבאי.
  • לפי סעיף 10(א)(1) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, רשאי בית המשפט לפסוק פיצוי, במקרה של הפרת החוק גם אם לא נגרם נזק ממוני, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין.
  • מכיוון שהנתבע עבר על סעיף 2(א) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה איסור הפליה בקבלה לעבודה - לא קיבל את התובע למשרת כבאי מחמת גילו - חוייב לשלם לתובע, פיצוי כספי בגין נזק לא ממוני בסך 18,000 ₪.

משמעות

  • אדם שניסה להתקבל לעבודה מסויימת, עמד בכל הקריטריונים ולא התקבל בשל גילו, זכאי לפיצוי כספי, גם אם לא נגרם לו נזק ממוני (כספי).
  • בית הדין יבחן כל מקרה לגופו ויחליט מה סכום הפיצוי הנדרש.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים