חיילים בשירות חובה או בקבע זכאים להצביע בבחירות לרשויות המקומיות בקלפיות מיוחדות שתוצבנה במחנות צה"ל
ההצבעה בקלפיות לחיילים נעשית באמצעות מעטפות כפולות
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן


שימו לב
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן.

חיילים זכאים להצביע לרשויות המקומיות בקלפיות המיוחדות לחיילים.

 • הקלפיות פרוסות במחנות הצבא השונים ברחבי הארץ ומיקומן המדוייק נמסר למפקדים.
 • מועד הצבעת החיילים ביחידות השונות יכול להקבע ליום הבחירות עצמו או ליום אחר במהלך 3 הימים שלפני יום הבחירות.
שימו לב
מועד הצבעת החיילים במהלך מלחמת חרבות ברזל
 • בבחירות המתקיימות בפברואר 2024, מועד ההצבעה ביחידות השונות עשוי להיקבע במהלך השבוע שלפני מועד הבחירות.
 • כל מפקד מחוייב לוודא שחייליו יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע בבחירות לרשויות המקומיות.
 • חיילים הנמצאים באזור מגוריהם ביום הבחירות יוכלו להצביע בקלפי המיועדת להם על-פי ההודעה לבוחר שקיבלו.
 • חייל שהצביע בקלפי אזרחית, אינו רשאי להצביע גם בקלפיות המיוחדות לחיילים.

מי זכאי?

 • חייל בשירות חובה או קבע.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן להגיע לכל אחת מהקלפיות המוצבות במחנות צה"ל.
 • יש להגיע עם אחת מהתעודות המזהות:
  • תעודת זהות.
  • רישיון נהיגה תקף נושא תמונה.
  • דרכון ישראלי תקף.
  • תעודה צבאית אישית הנושאת את תמונת החייל.
 • ועדת הקלפי הצבאית, האחראית על ניהול הליך הצבעה תקין, מונה שני חברים - חיילים בשירות חובה שדרגתם איננה עולה על דרגת סמל ראשון.
 • החייל יזוהה על ידי צוות הקלפי ויקבל שתי מעטפות – אחת בצבע צהוב עבור ראש הרשות המקומית והשנייה בצבע לבן - עבור רשימות המתמודדות בבחירות למועצת הרשות.
 • מאחורי הפרגוד, החייל יעבור על "פנקס חיילים" הכולל את כל רשימות המתמודדים לחברות במועצות ולראשי הרשויות השונות. כמו כן, רשימות המועמדים מוצגות בפורטל הבחירות של משרד הפנים.
 • החייל ירשום על פתק לבן את אותיות הרשימה שאותה הוא בוחר לרשות שבה הוא רשום ועל פתק צהוב את שמו הפרטי ושם משפחתו של ראש הרשות שהוא בוחר.
 • לאחר הרישום, יניח החייל את הפתק הצהוב במעטפה הצהובה והפתק הלבן במעטפה הלבנה.
 • מחוץ לתא ההצבעה, יוכנסו שתי המעטפות (הצהובה והלבנה) למעטפה חיצונית שעליה יירשמו פרטי החייל ומספר הקלפי שבה הצביע. את המעטפה החיצונית ישלשל החייל לקלפי הצבאית.
 • הקלפיות הצבאיות הנעולות יועברו למטה הבחירות של המפקח הארצי על הבחירות, שם יבדקו אם שמות החיילים שעל גבי המעטפות החיצוניות רשומים כבעלי זכות בחירה באותה רשות ואם לא הצביעו בקלפיות האזרחיות.
 • לאחר שהמעטפות החיצוניות יגיעו לרשות המתאימה, יופרדו מעטפות ההצבעה מתוך המעטפות החיצוניות וייספרו יחד עם המעטפות הכפולות של המצביעים המוגבלים בניידותם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים